Nieuwsbrief 2016 - 25


November 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 25

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB ALV 2016 en Binnenvaart Jaardiner - thema Arbeidsmarkt
 2. Bijeenkomst over de NRMM verordening
 3. Binnenhavenmonitor 2015
 4. Gevaarlijke Lading nu ook beschikbaar als app
 5. Nieuwe kegelpalenligplaats geopend
 6. Voorstel "Registration of persons sailing on board passenger ships"
 7. Aankondiging CTGG dag
 8. Praktisch toepassen digitaal vaartijdenboek 
 9. Havenbedrijf besluit verzakte kademuur Maaskade te vervangen
 10. Verslag en presentatie stakeholdersbijeenkomst Suurhoffbrug
 11. Diverse nieuwsbrieven en publicaties
 12. Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de website voor de marktobservatie van de CCR?
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


CBRB ALV 2016 en Binnenvaart Jaardiner - thema Arbeidsmarkt

Op 18 november 2016 vindt de Algemene ledenvergadering en het Binnenvaart jaardiner plaats. Mis dit niet, aanmelden is nog mogelijk. We zien u graag over twee weken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

 

Uitnodiging - 1 december 2016

 

NRMM verordening (EU) 2016/1628:
Wat betekent deze verordening voor scheepseigenaren, leveranciers, verzekeraars?

Recentelijk is een Europese verordening met bepalingen over de uitstoot van o.a. nieuwe scheepsmotoren van kracht geworden, de zogenoemde ‘Non Road Mobile Machinery’ (NRMM) verordening. Dat heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2019 nieuwe scheepsmotoren met een vermogen van minder dan 300 kW aan de NRMM verordening moeten voldoen. Voor motoren met een vermogen groter dan 300 kW geldt de verordening vanaf 1 januari 2020.

Aanleiding:

Doel van de bijeenkomst is informatieverstrekking. In het bijzonder aan de leden van CBRB, EBU en IVR. Competente sprekers van het EICBVIV, de Europese Commissie (EC), en deskundigen uit eigen kring gaan in op de totstandkoming, de impact en de gevolgen van deze regelgeving voor scheepseigenaren, leveranciers en andere betrokken partijen. 
 

Doelgroep:

De bijeenkomst is bedoeld voor de leden van de organiserende verenigingen en is daarnaast open voor deelname door niet-leden. 
Voor leden van EBU, IVR en CBRB is toegang gratis. Niet-leden betalen € 50,- (ex BTW).


Aanmelden:

Vul het formulier in op www.cbrb.nl/nrmm

Programma:

Aanvang 15:00 uur
 
Presentaties door:
Jan Vogelaar, CBRB
Khalid Tachi, EICB
Michel Voorwinde, VIV
Europese Commissie
Theresia Hacksteiner, EBU/IVR

Borrel vanaf 17:30 uur
 

Locatie:

Postillion Hotel Dordrecht.

 

Naar boven

 

Binnenhavenmonitor 2015

Economische betekenis van binnenhavens in Nederland in 2014

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Binnenhavenmonitor 2015 opgesteld. Deze studie geeft inzicht in de economische ontwikkelingen van de binnenhavens in Nederland voor het jaar 2014. Het rapport is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en haar leden.

Economische prestaties Nederlandse binnenhavens blijven op niveau
De binnenhavens in Nederland zijn goed voor een directe werkgelegenheid van 66.900 werknemers, een directe toegevoegde waarde van 8,0 miljard euro en wanneer ook de indirecte toegevoegde waarde wordt mee genomen, is er sprake van een totale toegevoegde waarde van 12,6 miljard euro. De economische prestaties van de Nederlandse binnenhavens zijn hiermee op niveau gebleven.

De Binnenhavenmonitor 2015 is vanaf nu beschikbaar!
Het volledige rapport Binnenhavenmonitor 2015, dat inzicht geeft in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van de binnenhavens in Nederland voor het jaar 2014, is vanaf nu hier te downloaden. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft in opdracht van IenM een brochure gemaakt  van het uitgevoerde onderzoek. De brochure is een samenvatting van het gehele Binnenhavenmonitor onderzoek 2015. De brochure kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gevaarlijke Lading nu ook beschikbaar als app

Het tijdschrift Gevaarlijke Lading is vanaf nu voor abonnees ook beschikbaar als (gratis) app. Daarmee kunt u uw tijdschrift raadplegen, aantekeningen en notities maken in de aflevering, en deze exporteren naar e-mail. Alle abonnees hebben een brief ontvangen met daarin de werkwijze om te app te downloaden en in te loggen. (Zoek in de App Store of Google Play op "Stapp.") Abonnees kunnen inloggen met hun reguliere inloggegevens voor de online www.gevaarlijkelading.nl. Als u het wachtwoord vergeten bent, kunt u naar www.sdu.nl/inloggegevens gaan om uw wachtwoord op te vragen.
Sdu, uitgever en redactie hopen dat dit een waardevolle aanvulling is voor de abonnees.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe kegelpalenligplaats geopend

Op het Rhein-Herne-Kanaal is een nieuwe kegelligplaats geopend. De ligplaats bevindt zich ten oosten van Essen in de voormalige "Matthias Stinnes" koolhaven t.h.v. km 18,4 - 18,8.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Voorstel "Registration of persons sailing on board passenger ships"

Wij ontvingen een nieuw voorstel uit de Brusselse koker, namelijk voor een richtlijn voor “registration of persons sailing on board passenger ships”. Bij lezing van het voorstel blijkt, dat het specifiek bedoeld is voor zeevaart, en niet voor binnenvaart (verwijzingen naar zeevaartbegrippen als IMO, ISM, SOLAS, mijlen in plaats van kilometers, het maritime single window, en dergelijke). Helaas is de definitie van “passenger ship” aangepast: men wil de toevoeging “seagoing” eruit halen, waardoor álle passenger ships onder de richtlijn zouden gaan vallen, dus ook binnenvaartpassagiersschepen.
 
Het richtlijnvoorstel houdt het volgende in:
 1. op alle passagiersschepen die varen tussen verschillende havens moet het aantal pax geteld gaan worden
 2. op passagiersschepen die varen tussen verschillende havens, waarbij de afstand “from the point of departure to the next port of call” meer dan 20 mijl (ongeveer 37 km) is, moeten bovendien de volgende gegevens per passagier geregistreerd worden: voor- en achternaam, geslacht, nationaliteit, geboortejaar
Hoewel het aantal passagiers over het algemeen wel bekend is (c.q. in een aantal gevallen al verplicht gemeld moet worden), zijn de gegevens die gevraagd worden bij punt 2, vaak niet bekend. Het achterhalen van al deze gegevens is onhaalbaar (net zo min als dat het haalbaar is om alle gegevens van reizigers per trein of per bus te registreren).
 
Dit voorstel leidt, kortom, tot nodeloze administratieve belasting die in geen enkele verhouding staat tot de vermeende veiligheidswinst. Het CBRB heeft er daarom voor gepleit, de binnenvaart uit te zonderen van deze richtlijn. Hetzij door het woordje “seagoing” weer toe te voegen aan de definitie van “passenger ships”, hetzij door een expliciete toevoeging dat deze richtlijn niet op binnenwateren geldt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Aankondiging CTGG dag

Het voorlopige programma van de CTGG voorlichtingsdag op vrijdag 25 november is bekend. De professional die zich bezighoudt met gevaarlijke stoffen wordt tijdens dit evenement bijgesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken. Dit jaar vindt deze dag plaats in Hal4 aan de Nieuwe Maas te Rotterdam.
 
Tijdens de CTGG voorlichtingsdag krijgen de gewijzigde vervoersvoorschriften geldig vanaf of na 1 januari 2017 uiteraard de aandacht. De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft inzicht in hun databank met incidenten gevaarlijke stoffen. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft toegezegd om over hun werk te komen vertellen, onder meer hoe na een incident zo snel mogelijk een onderzoek wordt gestart en op welke wijze het wordt aangepakt. Samenwerken in de keten is ook een onderwerp; dit komt aan de orde met inbreng vanuit de praktijk. En uiteraard zullen de recente ontwikkelingen rondom het Basisnet met de zaal worden besproken.
Hier vindt u het volledige programma.
 
De CTGG Voorlichtingsdag wordt ook dit jaar georganiseerd door de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen in samenwerking met Sdu, uitgever van Gevaarlijke Lading. Het speciale CTGG-nummer zal ook dit jaar weer op de CTGG-dag verschijnen en aan de deelnemers worden uitgereikt.
 
U kunt zich hier inschrijven voor de CTGG-dag 2016.
 
CTGG
De CTGG is het samenwerkingsverband van 16 organisaties, waaronder Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer.
 
Meer informatie CTGG
Lees meer: blog van CTGG-voorzitter Pieter Wildschut
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Praktisch toepassen digitaal vaartijdenboek

Ieder jaar organiseert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een jaarlijkse ‘Handhavingsdag’ waaraan toezichthouders van diverse diensten deelnemen. Dit jaar was het thema ‘Binnenvaartwet’. De SAB presenteerde op uitnodiging van de ILT een van de vijf workshops welke ging over de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van het vaartijdenboek en het dienstboekje. Na een eerdere bijeenkomst waarvoor diverse branches, waaronder de binnenvaartbranche, waren uitgenodigd, werden nu alle betrokken toezichthouders op de hoogte gesteld van de mogelijkheden tot digitalisering.

Het vaartijdenboek en het dienstboekje zullen op termijn Europese modellen worden. Parallel daaraan loopt de ontwikkeling tot het digitaliseren van deze gegevensdragers.
In de presentatie werden de huidige gang van zaken, de toekomstmogelijkheden en de technische aspecten uitgelegd. Omdat het nog een systeem in ontwikkeling is wordt er nog volop gewerkt aan diverse aspecten waarover ook op deze dag werd gesproken, zoals fraudegevoeligheid, de administratieve verlichting, de kosten en de beveiligingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van biometrie.
Na een presentatie werd de deelnemers gevraagd hoe zij de handhaving praktisch toegepast zouden willen zien. Moeten de gegevens op afstand uit te lezen zijn uit het digitale systeem, wordt men liever automatisch geïnformeerd door het systeem of houdt men liever steekproeven aan boord, zoals het op dit moment gebeurd?
Gistermiddag kon voorzichtig de conclusie getrokken worden dat de toezichthouders het nut en de noodzaak inzien van het digitaliseren in de toekomst, maar hielden zij zich ook nog vast aan het persoonlijke contact met de binnenvaart door het houden van steekproeven. Een digitaal systeem ter ondersteuning van de handhaving heeft daarom (vooralsnog) de voorkeur.
 
Eind 2014 heeft de SAB een pilot gestart bij twee rederijen. Het resultaat was boven verwachting goed. De kwaliteit van de internetverbinding aan boord was goed, zodat de software geen problemen gaf qua uitwisseling van gegevens. Ook de mogelijke koppeling tussen het vaartijdenboek en de dienstboekjes werd zeer gewaardeerd. De gegevensuitwisseling voorkwam het vele malen invullen van dezelfde informatie in de dienstboekjes van de bemanning, wat de schipper veel tijd bespaarde.
Het digitale systeem geeft een signaal bij het recht op een functieverhoging en voert deze automatisch door, maar geeft ook een signaal bij het dubbel willen invoeren van een bemanningspas.
 
Binnenkort wordt er een Europese pilot gestart onder de naam ‘Prominent’. De coördinatie van het project is in handen van het Scheepvaart & Transport College. De SAB zou met haar opgedane expertise graag een rol spelen in deze pilot, maar dat is nog even afwachten.
 
De definitieve invoering van de digitalisering zal voorlopig nog op zich laten wachten. Men durft voorzichtig te hopen op een datum tussen 2020 en 2025 met een overgangsperiode van 10 jaar.

Naar boven

 

Havenbedrijf besluit verzakte kademuur Maaskade te vervangen

Met deze brief informeert het Havenbedrijf van Rotterdam de binnenvaart over de stand van zaken rond de verzakking aan de kademuur Maaskade. In december 2015 is zo’n 40 meter kade verzakt ter hoogte van de adressen Maaskade 94 t/m 98. Het Havenbedrijf heeft het verzakte gedeelte direct gestabiliseerd en de locatie met boeien en hekwerk afgezet. De kademuur is niet meer te herstellen. De verzakte kade is onderdeel van een originele kade van circa 500 meter die is aangelegd eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. De kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen.
Het Havenbedrijf heeft besloten de volledige 500 meter te vervangen door een nieuw kadedeel. Deze 500 meter start bij het oude brughoofd van de Willemsbrug en gaat vervolgens 500 meter westwaarts richting het Prinsenhoofd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot

Naar boven

 

Verslag en presentatie stakeholdersbijeenkomst Suurhoffbrug

In dit eerder geplaatste artikel in de CBRB-Nieuwsbrief informeerden we u over de deelname van het CBRB aan een stakeholdersbijeenkomst  over een tijdelijke oplossing  voor de Suurhoffbrug. Deze belangrijke brug – als aorta voor de Maasvlakte – zal medio 2030 worden vervangen. Gesproken is over de volgende overbruggingsscenario’s voor de periode 2020 – 2030:
 • Mobiliteitsmaatregelen, bijvoorbeeld modal shift naar de binnenvaart;
 • Een tijdelijke brug;
 • Versterking van de huidige brug.
Het verslag van de stakeholdersbijeenkomst kunt u hier vinden en dit is de presentatie die werd gegeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot

Naar boven

 

Diverse nieuwsbrieven en publicaties

Naar boven

 

Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de website voor de marktobservatie van de CCR?

De CCR neemt de website voor de marktobservatie kritisch onder de loep en rekent op uw medewerking om zowel de inhoud als het formaat aan te passen. Wij zouden het op prijs stellen indien u deze korte vragenlijst zou kunnen invullen om rekening met uw opmerkingen te kunnen houden en een website over de binnenvaartmarkt in Europa tot stand te brengen die optimaal aan uw behoeften voldoet.
De deadline om deze vragenlijst in te vullen is 11 november 2016.

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1800 kantoren en laboratoria met meer dan 85.000 werknemers.    
Riverlake Barging is based in Rotterdam, our core business is to provide an independent and transparent barge brokerage activity for mineral oils, chemicals, gas and edible oils to producers and traders.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven