Nieuwsbrief 2016 - 22


Oktober 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 22

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB ALV en Binnenvaart jaardiner - thema Arbeidsmarkt
 2. CBRB-Sdu Themamiddag ADN 2017
 3. Nieuwe CBRB-medewerker: Frank Reijerse
 4. Update overgangsbepalingen passagiersschepen
 5. iSHARE: voor simpele en gecontroleerde digitale gegevensuitwisseling in de logistieke sector
 6. Certificering drijvende werktuigen
 7. Eric Janse de Jonge nieuwe voorzitter van Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 8. CTGG Voorlichtingsdag 2016
 9. Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ geopend
 10. Rode draad NVB-Lustrumcongres ‘Verbinden & Vernieuwen’
 11. Verbesserung der Infrastrukturqualität, Greening und Digitalisierung sind Kernthemen der Vereinsarbeit 2016 und 2017
 12. ‘Mijn pensioenzaken’ voor werkgevers
 13. Vergaderdata
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CBRB ALV 2016 en Binnenvaart Jaardiner - thema Arbeidsmarkt

Het thema van het Binnenvaart jaardiner is dit jaar de toekomst van de arbeidsmarkt in de binnenvaart. Een "Wel-Varende toekomst”?!


Voor de toekomstige positie van de binnenvaart is goed gekwalificeerd personeel essentieel. In 2015 waren er bijna 14.000 personen werkzaam in de binnenvaart. Qua samenstelling ligt de leeftijd hoger dan het landelijk gemiddelde. Waar in het verleden het beroep veelal van vader op zoon ging, is dat anno 2016 minder gebruikelijk. De leerlingen in de binnenvaartopleidingen komen steeds vaker van buiten de sector. In de toekomst zullen andere eisen aan het personeel worden gesteld. Een adequate reactie op deze ontwikkelingen kent verschillende dimensies. Is er bijvoorbeeld voldoende aandacht voor promotie van de binnenvaart als beroepskeuze? Worden leerlingen en personeel aan boord goed begeleid? Gaan de noodzakelijke modernisering van de bemanningsregelingen en de erkenning van de beroepskwalificaties snel genoeg? Investeren de werkgevers voldoende in hun mensen, in kennis en vaardigheden? Wat betekenen technische en ICT-ontwikkelingen in de binnenvaart, denk aan het autonome varen in de zeevaart? 
 
Onze spreker de heer Prof. dr. Eric Van Hooydonk, professor aan de Universiteit Gent en advocaat zal op deze uitdagingen in gaan en u meenemen naar de toekomst van de arbeidsmarkt.
 
Kijk voor meer informatie op de speciale pagina of u kunt contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./ 010-798 98 00

Naar boven

 

CBRB-Sdu Themamiddag ADN 2017


Niet tussen wal en schip


Ook dit jaar is er weer een Themamiddag ADN gehouden, zoals gebruikelijk georganiseerd door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Sdu (uitgever van Gevaarlijke Lading). Centrale thema’s dit jaar: ADN 2017 en explosieveiligheid. Een zeer informatieve middag met veel kennisoverdracht, maar ook saamhorigheid.
Op 22 september vond in Alblasserdam de CBRB-Sdu Themamiddag ADN 2017 plaats. De focus van deze middag was een paar weken tevoren iets verschoven, namelijk van het thema ‘explosieveiligheid’ naar ‘wijzigingen ADN 2017’. Het zware dossier explosieveiligheid was namelijk net uitgesteld tot het ADN 2019, tijdens de augustusvergadering van het ADN Safety Committee van de UNECE. Dit vanwege het ontbreken van de Franse vertaling van het ADN.

CBRB-directeur Robert Kasteel opende de middag. Hij benadrukte dat hij veel verschillende partijen vertegenwoordigd zag op de themamiddag en dat samenwerking tussen al deze partijen hard nodig is.

Signaal
Benjamin Beldman is delegatieleider ADN Safety Committee namens de Nederlandse overheid. Hij is aanwezig bij de ADN-vergaderingen van de UNECE in Genève. Als eerste spreker vertelde hij over de totstandkoming van de ADN-wetgeving. Een wijziging van de voorschriften begint altijd met een signaal vanuit de praktijk, de wetenschap of de handhaving. Dit wordt dan omgezet in een officieel voorstel: de zogenaamde working paper, die ingediend wordt bij de UNECE. Vervolgens wordt het voorstel besproken met betrokken partijen en in de nationale voorbespreking. Deze besprekingen leiden tot een officiële instructie van de Minister aan de Nederlandse delegatie, zodat de onderhandelingsruimte duidelijk is voor de Nederlandse gedelegeerden.
Bij de behandeling in een van de UNECE-vergaderingen wordt het voorstel aangenomen, gewijzigd, afgewezen of doorgeschoven.
Een voorbeeld van recente Nederlandse inbreng betreft het reinigen van lekbakken. In het ADN was het nog niet duidelijk wanneer zo’n lekbak leeg moet worden gemaakt en schoon is. Een Nederlands voorstel ging naar Genève en dit heeft geleid tot aanpassing van ADN 7.2.3.2.1 (lekbakken in pompkamers), 7.2.4.16.5 (lekbakken onder de walaansluiting) én 8.6.3 (controlelijst) per 2017. Ook dankzij Nederland wordt elektronische examinering in het ADN 1.8.3.12.5 (examen veiligheidsadviseur) en 8.2.2.7 (examen basisopleiding) opgenomen. Ten aanzien van zware stookolie is er nu nog een multilaterale overeenkomst over de plicht een gasterugvoerleiding aan te sluiten voor stookolie (MO-005). Deze overeenkomst wordt eind 2016 vervangen door een gewijzigde MO-019. Uit een evaluatie moet dan blijken of er inderdaad in de gasretourinstallaties geïnvesteerd wordt. Is er te weinig voortgang, dan kan Nederland de MO-019 intrekken.

Vervolgens vertelde Michael Zevenbergen, secretaris gevaarlijke stoffen en veiligheid van het CBRB, over de aanstaande wijzigingen in het ADN. Het dossier explosieveiligheid is dus op het laatste moment doorgeschoven naar ADN 2019, maar kolom 16 van tabel C is wel alvast ingevuld voor de subgroepen van explosiegroep IIB (zie ook hieronder). Verder zijn de samenladingsafstanden voor reefers (gekoelde containers) aangepast aan die van de IMDG Code, de voorschriften voor de zeevaart (ADN 7.1.4.4.4). En dan zijn er natuurlijk nog een heleboel kleinere wijzigingen, zoals een nieuwe groep polymeriserende stoffen in Klasse 4.1, nieuwe UN-nummers, gewijzigde definities (bijvoorbeeld voor laden en lossen).

Het artikel gaat verder onder de foto...
Twee van de sprekers: Michael Zevenbergen (CBRB) en Benjamin Beldman (RIVM) (bron: Gevaarlijke Lading)

Wasserschutzpolizei

Zevenbergen ging verder over vlamkerende inrichtingen. Deze moeten aantoonbaar van een goedgekeurd type zijn, dus oudere zonder kenmerk of documentatie zullen moeten worden vervangen. De Duitse Wasserschutzpolizei handhaaft hier al op. Het CBRB heeft dit aangekaart bij de UNECE, wat heeft geresulteerd in de multilaterale overeenkomst MO-017, waardoor ondernemingen uitstel krijgen tot 1 januari 2017. Deze overeenkomst zal binnenkort getekend worden. Vervolgens ging Erwin Timmer van Shell in op de ontwikkelingen rond de vlamkerende roosters: in Tabel C is de indeling voor veel stoffen strenger geworden. Dit kan leiden tot dure investeringen voor schippers en tot een verlaging van de laadsnelheid met dertig procent. De bijkomende kosten zijn dan voor de opdrachtgever/ terminal en schipper. Shell heeft onderzoek gedaan naar een aantal van deze stoffen, en daaruit is gebleken dat de zwaardere indeling niet nodig is. Het CBRB heeft (via de Europese brancheorganisatie EBU/ESO) in samenwerking met Shell (via Europese brancheorganisatie Fuels Europe) Genève ‘bestookt’ met twee voorstellen (zogenaamde INF-documenten): respectievelijk INF.21 en INF.22. Dit heeft geleid tot een overgangsbepaling en dus uitstel van de nieuwe eisen tot eind 2018. Nederland heeft daartoe de multilaterale overeenkomst MO-018 opgesteld. Op deze manier is er gelegenheid voor verder onderzoek naar de betreffende groep van stoffen. Rob Vermeulen van Zeeland Refinery/Fuels Europe ging in op het onderwerp explosieveiligheid, dat dus een cruciale wijziging voor ADN 2019 wordt. In dit wetsvoorstel wordt de zonering aan boord meer ATEX-geharmoniseerd. ATEX is al van kracht via de Warenwet en de Arbowet. Zowel terminals als schepen voldoen bouwtechnisch al aan de eisen, maar in het nieuwe voorstel wordt ook het schip bij laden en lossen gezien als mogelijke ontstekingsbron (en dat zijn maar liefst dertien categorieën!).
In bepaalde zones van het schip moet worden voldaan aan specifieke eisen wat betreft explosieveiligheid. Bijvoorbeeld de oppervlaktetemperatuur. Daarmee ondergaan de constructievoorschriften voor tankschepen én droge-ladingschepen een forse wijziging. Voor terminals, walinstallaties en laadsteigers betekent dit dat er ook moet worden gekeken naar de zonering tussen wal en schip. Er zal via Fuels Europe een voorstel worden gedaan om de zonering bij een gemeerd liggend schip uniform te maken, zodat elke terminal hetzelfde model hanteert.
 

40.000 euro

Daarna werd gediscussieerd met verschillende betrokkenen over de impact van de ontwikkelingen rond explosieveiligheid voor de sector. Desgevraagd schatte Eric Rietveld van Scheepswerf De Gerlien – Van Tiem dat de bouwkosten van nieuwe droge-ladingschepen straks tot wel 40.000 euro duurder kunnen uitvallen. François Pruyn van Wijgula vond het zo’n veelomvattende wijziging dat er eigenlijk een goede, praktische samenvatting van de nieuwe regels nodig is. In het ADN-overleg hebben de brancheorganisaties veel bereikt voor de sector – niet-georganiseerde schippers kunnen dan ook meeliften op andermans werk. Vanuit de klassenbureaus gaf Karel Vinke van Lloyd’s Register het volgende advies aan ondernemers: laat op tijd de vergunning aanpassen aan de wijzigingen in de stoffenlijsten. Tot slot werd er geconcludeerd dat er geen onderbouwing is dat deze invloedrijke wijziging de veiligheid ook daadwerkelijk vergroot. Daarom zou het goed zijn als er een kosten-batenanalyse uitgevoerd zou worden, bijvoorbeeld aan de hand van een modelschip, zo vond zowel de zaal als het panel. Na deze ‘zware kost’ was het tijd voor de borrel. De deelnemers gingen naar huis met een aanwezigheidscertificaat, het laatst verschenen nummer van Gevaarlijke Lading én een flinke dosis kennis op zak.
Bron: Gevaarlijke Lading 5/2016, www.gevaarlijkelading.nl - Louise Wagenaar

Naar boven

 

Nieuwe CBRB-medewerker: Frank Reijerse

De containerbinnenvaart heeft de komende jaren belangrijke uitdagingen voor de boeg, gelet op onder meer de modal shift doelstellingen in de Rotterdamse haven en de huidige afhandelingsproblemen. LINC, het samenwerkingsverband van CBRB-Container Operators en de VITO, heeft voor het komende jaar daarom een ambitieus werkprogramma opgesteld. De belangrijkste focus van het werkprogramma ligt op structurele verbetering van de afhandeling in de zeehavens. Er blijft vol ingezet worden op Nextlogic, maar daarnaast zijn er diverse andere maatregelen die een bijdrage aan structurele verbetering moeten leveren. “Van reactief naar proactief” is daarbij het motto.
Om deze ambitie waar te kunnen maken, is extra mankracht en operationele expertise benodigd. Het CBRB heeft daarom besloten opnieuw te investeren in kennis en kwaliteit. Het verheugt ons dan ook, dat per 10 oktober Frank Reijerse bij het CBRB in dienst is getreden. Frank heeft de afgelopen jaren, na zijn opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde aan de Hogeschool Zeeland, operationele functies vervuld bij spooroperator ERS, deepsearederij MOL en shortsearederij Mann Lines. Met zijn kennis van spoor-, deepsea- en shortsealogistiek vormt hij een goede aanvulling op de aanwezige expertise binnen het CBRB. Samen met Maira van Helvoirt zal hij zich (onder meer) gaan inzetten voor de containerbinnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Update overgangsbepalingen passagiersschepen

Hierbij een update van de stand van zaken rond de overgangsbepalingen voor passagiersschepen, na het vorige nieuwsbriefartikel over dit onderwerp:
 
Eind september heeft de EBU, conform afspraak, een beknopt plan van aanpak voor de uit te voeren onderzoeken, inclusief tijdsplan, aan de CCR voorgelegd. Op basis daarvan zal de CCR op 19 oktober een besluit nemen over verlenging van het moratorium. Als het moratorium verlengd wordt, dan zal het (opnieuw) tot eind 2020 van toepassing zijn. Mocht de CCR besluiten het moratorium niet te verlengen, dan loopt het per 1 december 2017 af. In dat geval moeten alle schepen met een Rijnvaartcertificaat bij de eerstvolgende verlenging ná 1 december 2017 aan alle voorschriften voldoen.
 
Op 4 oktober heeft een gezamenlijke bijeenkomst van EBU en IG Rivercruise plaatsgevonden. Daarbij zijn alle drie de onderzoeken (naar de tweede voortstuwing, de vluchtwegen door keukens, en de alarminstallaties) nogmaals doorgenomen, evenals de planning voor de komende tijd en de belangrijkste mijlpalen.
 
Ondertussen zijn de heren Vetter en Buchloh van start gegaan met hun onderzoeken. De resultaten worden in de loop van januari 2017 verwacht. De heer Vetter heeft, voor zijn onderzoek naar de tweede onafhankelijke voorstuwing, al een eerste snelle inventarisatie gehouden van verschillende typen schepen (enkelschroevers, dubbelschroevers, e.d.).
 
De eerstvolgende mijlpaal is 19 oktober: daarna weten we of de CCR het moratorium alsnog verlengt.
 
Wij houden u op de hoogte!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

iSHARE: voor simpele en gecontroleerde digitale gegevensuitwisseling in de logistieke sector

Via het NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform), onderdeel van de Topsector Logistiek, is het CBRB betrokken bij de ontwikkeling van iSHARE.
 
iSHARE is een vernieuwend project met als doelstelling simpele en gecontroleerde digitale gegevensuitwisseling in de sector Transport & Logistiek mogelijk te maken.
 
Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen gezamenlijk een uniforme set van afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Dit afsprakenstelsel zal voor iedereen in de sector bruikbaar én toepasbaar zijn: voor alle modaliteiten, publieke en private partijen, grote en kleine ondernemingen. Daarbij is het uitgangspunt dat organisaties zelf besluiten óf en met wie ze welke data delen. Op deze manier wil iShare belemmeringen om data te delen wegnemen, samenwerken binnen de keten stimuleren, en bestaande initiatieven van digitale gegevensuitwisseling opschalen, versnellen en effectief verbinden.
 
Het doel is om met iSHARE in januari 2018 live te zijn bij een nog te vormen kopgroep van logistieke organisaties en hun klanten, en klaar te zijn voor adoptie binnen de gehele sector.
 
Daarvoor moet nog veel werk worden verricht, en inbreng van de sector zelf – over onder meer concrete gebruikerssituaties – is daarbij uiteraard onmisbaar. Op 27 oktober vindt een (eerste) informatiebijeenkomst plaats voor een geselecteerde groep van genodigden. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben, maar wél graag deelnemen, neemt u dan even contact met ons op.
 
Meer informatie over iSHARE vindt u hier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Certificering drijvende werktuigen

Volgens de communautaire regelgeving moeten nieuwe drijvende werktuigen vanaf 2009 gecertificeerd zijn. Vanaf 2018 geldt deze verplichting ook voor bestaande vaartuigen. In het ROSR is certificering van drijvende werktuigen echter al sinds jaar en dag voorgeschreven.
 
Om de leden te informeren over deze verplichting, en te analyseren in hoeverre dit een probleem voor de sector oplevert, heeft onlangs een bijeenkomst van de Ledengroep Sleep- en Bijzondere Transporten plaatsgevonden.
 
Tijdens de discussie bleek dat het hier om een complexe materie gaat waarbij veel onduidelijkheden zijn. Zo is de vraag wanneer er sprake is van een ‘ponton’ dan wel een ‘drijvend werktuig’ niet duidelijk beantwoord. De huidige interpretatie doet geen recht aan de dagelijkse praktijk van de sector bijzondere transporten, waarbij materieel vaak naadloos overgaat van de ene status naar de andere en weer terug. Certificering per klus zou niet alleen een enorme lastenverzwaring zijn, maar in de praktijk ook onmogelijk zijn vanwege de termijnen.
 
Afgesproken is dat het CBRB dit probleem gaat oppakken, door in te steken op aanpassing van de regelgeving. Dit wordt een langdurig traject. Parallel daaraan zal gezocht worden naar een pragmatische oplossing (bijvoorbeeld een schip voor meerdere doeleinden certificeren).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Eric Janse de Jonge nieuwe voorzitter van Nederlandse Vereniging van Binnenhavens


Marijke van Haaren treedt na 8 jaar voorzitterschap af


Op donderdag 6 oktober 2016 is Eric Janse de Jonge benoemd tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging. Marijke van Haaren nam, na 8 jaren voorzitter te zijn geweest van de NVB, afscheid van de leden en het bestuur.

Erelid
Tijdens de vergadering werd Marijke van Haaren geëerd voor haar werkzaamheden door haar te benoemen tot erelid van de NVB. De NVB is onder leiding van Marijke van Haaren uitgegroeid tot een belangrijk kenniscentrum en vraagbaak voor de Nederlandse binnenhavens.
 
Op koers houden
Op vrijdag 7 oktober werd Eric Janse de Jonge gepresenteerd aan het publiek tijdens het NVB-lustrumcongres in de Amsterdamse havenregio. Marijke van Haaren overhandigde een kompas aan Eric Janse de Jonge met als boodschap ‘om de vereniging op koers te houden’. Eric Janse de Jonge is ruim 12 jaar actief geweest in de provincie Noord-Brabant als lid van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten. Gedurende die periode had hij in zijn portefeuille onder andere infrastructuur en mobiliteit.

 
Ambitie
Eric Janse de Jonge is tevreden met de basis die is gelegd bij de NVB en heeft de ambitie om de belangen van de binnenhavens nog beter op de kaart te zetten. Het CBRB voert het secretariaat van de NVB, een mooie samenwerking van twee branches die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Immers: binnenvaart kan niet zonder binnenhavens en binnenhavens kunnen niet zonder binnenvaart.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CTGG Voorlichtingsdag 2016

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) organiseert haar jaarlijkse voorlichtingsdag in samenwerking met Sdu, de uitgever van Gevaarlijke Lading. De professional die zich bezighoudt met gevaarlijke stoffen wordt tijdens dit evenement bij gesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken.
Dit jaar wordt de voorlichtingsdag op 25 november gehouden in Hal4 aan de Nieuwe Maas te Rotterdam.
Het CBRB zal haar bijdrage leveren door wijzigingen van het ADN 2015 – 2017 met u door te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ geopend


Op 1 oktober jl. is de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam geopend. Deze regeling verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2016 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

De Stimuleringsregeling staat open voor aanvragen door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De maximale bijdragen zijn 25% voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten en 75% voor projecten die zijn gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstraties.
Initiatiefnemers hebben tot 31 december 2016 de tijd om een voorstel in te dienen. Vervolgens zal een onafhankelijke Innovatieraad de ingediende voorstellen beoordelen. Rangschikking vindt plaats op basis van het verwachte milieurendement (vermindering brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro in de regio Rotterdam tot 2025.


Contactgegevens

De aanvraagdocumenten zijn te downloaden op www.eicb.nl. Voor aanvullende informatie of vragen fungeert EICB als contactpersoon, telefonisch te bereiken via 010 798 9830 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Rode draad NVB-Lustrumcongres ‘Verbinden & Vernieuwen’


Op vrijdag 7 oktober 2016 waren de bezoekers van het NVB-Lustrumcongres te gast in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam en het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) hadden een interessant programma georganiseerd, met als rode draad 'Verbinden & Vernieuwen'. De verschillende sprekers gingen hier uitgebreid op in en ook tijdens de breakout-sessies kwam dit aan de orde. De gasten gingen in de middag uiteen. Men kon op bezoek bij Vopak, of de Waterland Terminal of mee aan boord van de Salonboot Prins van Oranje waar men meer te weten kwam over de riviercruisevaart in de Amsterdamse havenregio.

Een volledig verslag van de dag met foto’s kunt u hier lezen. De gehele presentatie van de dag is hier te downloaden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Minister Weyts investeert in vergroening binnenvaart

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart.  Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten. Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.
 
De binnenvaart is een belangrijke partner van tal van Vlaamse bedrijven.  Om het vervoer op een steeds milieuvriendelijkere wijze te laten verlopen is modernisering van de vloot een continue vereiste. Om dit te stimuleren hebben de Vlaamse waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart twee maatregelen uitgewerkt die de vergroening van de binnenvaartvloot financieel ondersteunen.
 
“De binnenvaart bruist van innovatie”, zegt Weyts. “We investeren gericht om de dynamiek in de sector te ondersteunen. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor ondernemers die de file op de weg beu zijn. Op de waterweg wacht een ijzersterk alternatief, duurzamer dan ooit”.
 
Een eerste steunmaatregel beoogt de hermotorisatie van kleine schepen (< CEMT klasse IV). Een tweede steunmaatregel beoogt het toepassen van nabehandelingstechnieken, zoals een roetfilter of katalysator, aan boord van middelgrote en grote schepen (≥ CEMT klasse IV). 
 
Beide steunmaatregelen gaan uit van een investeringssteun. Deze financiële tegemoetkoming is éénmalig en is 50% van de investeringskost, maar wordt begrensd tot maximaal 50.000 euro per schip. De steunmaatregelen zijn erop gericht om de binnenvaartvloot te moderniseren, waarbij terzelfdertijd de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd wordt en ook de concurrentiepositie van de binnenvaart in Vlaanderen verder versterkt wordt. Dit maakt dat de modus verder kan blijven instaan voor de bevoorrading van bedrijven die aan de waterweg gelegen zijn.
 
Binnenvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor deze steunmaatregelen kunnen vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 bij de Vlaamse Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV of nv De Scheepvaart voor concrete initiatieven een aanvraag indienen.
 
Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV en van nv De Scheepvaart is vanaf 1 oktober alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.
 
Waterwegen en Zeekanaal NV: www.wenz.be
nv De Scheepvaart: www.descheepvaart.be

Naar boven

 

Verbesserung der Infrastrukturqualität, Greening und Digitalisierung sind Kernthemen der Vereinsarbeit 2016 und 2017

In seiner Bilanz dankte Herr Präsident Joeris den Ehrenamtlichen in den Gremien und Fachausschüssen für Ihr Engagement. Auch in 2016 hat der Verein ein umfangreiches Arbeitsprogramm abgearbeitet.
 
Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeiten in den Fachausschüssen bildete das Thema „Beschleunigung von Infrastrukturverfahren“. Ein durch den VBW einberufener Runder Tisch, an dem Vertreter aus Planungs- und Ingenieurbüros, Bauunternehmen, der Industrie und Verwaltungen mitgearbeitet haben, hat ein umfangreiches Papier mit kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen zur Infrastrukturbeschleunigung vorgelegt. „Verwaltung und Wirtschaftsverbände sowie Verkehrspolitiker haben die Vorschläge sehr begrüßt. Gemeinsam mit diesen Akteuren diskutieren wir nun darüber, wie diese Vorschläge in die Praxis zu überführen sind. Gelingt uns dies, könnten Personalressourcen in der Bundeswasserstraßenverwaltung (WSV) effizienter eingesetzt und Kapazitäten frei gemacht werden.“, sagte Joeris unter Verweis auf den Verkehrsinfrastrukturbericht des Bundesverkehrsministeriums (BMVI). Dieser Zustandsbericht weist aus, dass 235 wichtige Wasserbauwerke, z.B. Wehre und Schleusen, in den nächsten 10 Jahren ersetzt werden müssten. Angesichts mangelnder Planungskapazitäten in der Verwaltung scheint die Erreichung dieses Ziels unwahrscheinlich.
 
Angesichts der Herausforderungen, welche die neue Emissions- Grenzwertrichtlinie NRMM (Non-Mobile-Machinery-Richtlinie) an die Binnenschifffahrtstellt, wollen der Verband Schiffbau und Meerestechnik (VSM) das Entwicklungszentrum für Transportsysteme (DST) und der VBW bei diesem Thema eng zusammenarbeiten. Geplant ist eine gemeinsame Gesprächsplattform, die Schifffahrt, Motoren- und Umwelttechnikhersteller sowie Verwaltung zusammenbringt, um technische Perspektiven und regulatorische Herausforderungen zu diskutieren und Lösungsansätze zu erarbeiten. Die Plattform soll auch Vorschläge für die Novelle der Motorenförderrichtlinie erarbeiten. Bereits im Mai 2016 hatte der VBW führende Umweltforschungsinstitute, Verwaltungen und Wirtschaftsvertreter zu einem Workshop eingeladen, in dem aktuelle Erkenntnisse zu Luftschadstoffemissionen der Binnenschifffahrt präsentiert wurden.
 
Moderne Binnenschiffe verfügen heute über eine Vielzahl digitaler Geräte zur Navigation und Kommunikation. Aber auch die Vernetzung im Rahmen einer Schiff-Land-Kommunikation und einer stärkeren Einbindung der Binnenschifffahrt in digital gesteuerte Logistikketten schreitet ständig voran. Allerdings ist eine Abdeckung mit schnellem mobilem Internet nicht an allen Wasserstraßen gegeben. Der VBW-Fachausschuss „Telematik“ empfiehlt daher eine flächendeckende Ausstattung von öffentlichen Liegestellen und Schleusenvorhäfen mit kostenfreien WLAN-Hotspots für die Binnenschifffahrt, insbesondere in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung. Noch in diesem Jahr will der Verein mit der WSV über die hierzu notwendigen technischen und finanziellen Bedarfe sprechen. Die Gewerbeverbände haben zugesichert, für dieses Projekt die erforderliche politische Unterstützung einzuwerben.
 
Weitere wichtige Themen, welche den Verein auch über 2016 beschäftigen werden, sind die Neuordnung der Schifffahrtsgebühren in Deutschland, die Lösung von Haftungsfragen für Lotsen und Ablöser sowie Liegestellenbedarf und -qualität.
 
Neben der Präsentation der Inhalte wurden zwei Fachausschussvorsitzende bestellt. Nils Braunroth, Referat WS 12, „Technik der Wasserstraßeninfrastruktur, RIS“, im BMVI folgt auf Henk van Laar, Bureau Telematica Binnenvaart, Rotterdam, als Vorsitzender des Fachausschusses „Telematik“. Im Fachausschuss „Binnenschiffe“ folgt Jens Ley, Institut für Schiffbau. Meerestechnik und Transportsysteme (ISMT) auf Dr. Cornel Thill, TU Delft.

Naar boven

 

‘Mijn pensioenzaken’ voor werkgevers


De website van Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is uitgebreid met ‘Mijn pensioenzaken’. Hier regelt u uw pensioenzaken eenvoudig online. 
U heeft via ‘Mijn pensioenzaken’ direct toegang tot Pensioenaangifte. Maar u kunt er ook online formulieren invullen en versturen. En u kunt uw facturen bekijken.
 
Vanaf september 2016 ontvangt u uw factuur alleen via ‘Mijn pensioenzaken’
Dat besloot het pensioenfonds. Medio september ontving u hierover een brief van ons. De 1e factuur die u via ‘Mijn pensioenzaken’ ontvangt is uw voorschotnota voor het 4e kwartaal 2016. 
 
Wat is ‘Mijn pensioenzaken’?
‘Mijn pensioenzaken’ is de persoonlijke online omgeving voor werkgevers die zijn aangesloten bij het pensioenfonds. Met uw login gegevens voor Pensioenaangifte krijgt u toegang tot ‘Mijn pensioenzaken’. U ontving die gegevens eerder van het pensioenfonds.
 
Nieuwsgierig?
Ga naar rijnenbinnenvaartpensioen.nl > Werkgevers > Mijn pensioenzaken. En ervaar zelf het gemak!
 
Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al?
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste pensioennieuws in de rijn- en binnenvaart. Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier vindt u meer informatie over de pensioenregeling.

Naar boven

 

Vergaderdata

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

Lloyd's Register levert o.a.classificatiediensten en certificatiediensten, tevens advies en training om de prestaties te verbeteren en het bedrijfsrisico te beperken.
De STC-Group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en haven-industrie. Daarnaast verzorgt de STC-Group cursussen en trainingen voor professionals.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven