Nieuwsbrief 2016 - 20


September 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 20

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Compliance
 2. Arbeidsmarkt & ALV
 3. ADN 2017
 4. Operationeel overleg APMT-II
 5. Lobbytraject IJ-oeververbinding Amsterdam: ORAM pleit voor uitbreiding capaciteit veerponten
 6. CESNI lanceert een eigen website
 7. Veerhaven in the picture
 8. EBU Annual Report 2015-2016
 9. Samenwerking in nieuw scholingsaanbod
 10. Uitnodiging Kennisbijeenkomst Financiering voor Transport & Logistiek
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Compliance

Compliance is belangrijk, in het bijzonder voor brancheorganisaties. Een brancheorganisatie is voor mededingingsautoriteiten een verzameling van samenwerkende ondernemingen waar veel aandacht voor is. De term ‘compliance’ komt uit het werkwoord ‘to comply’, dat betekent ‘voldoen’ of ‘naleven’. De term ‘compliance’ wordt dan ook gebruikt voor de naleving van de mededingingswet. Compliance krijgt in Nederland de laatste jaren steeds meer aandacht. Vooral voor brancheorganisaties, die per definitie bedrijven met dezelfde werkzaamheden organiseren, is het een belangrijk onderwerp. Ook door de invoering van Europese verordeningen is de aandacht voor mededinging toegenomen. Dat maakt de noodzaak om er iets mee te doen nog groter.
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving. Op non-compliance, het niet voldoen aan de mededingingswetgeving, staan stevige sancties. De boete voor handelen in strijd met de mededingingswet kan oplopen tot 10% van de omzet van de onderneming. Als de overtreding door een brancheorganisatie is begaan, 10% van de gezamenlijke omzet van de daarvan deel uitmakende ondernemingen. De mededingingsautoriteiten beschikken over ruime bevoegdheden. Zij kunnen alle mogelijke informatie opvragen bij ondernemingen en vragen stellen over de inhoud. De ondernemingen zijn (in beginsel) verplicht de vragen van de mededingingsautoriteiten te beantwoorden.

Compliance is van groot belang voor de sector zelf. De wetgeving is immers bedoeld om de eerlijke concurrentie en het ‘level playing field’ te waarborgen. Het CBRB heeft al enkele jaren (sinds 2013) een ‘CBRB Compliance Regeling Mededinging’ die verplicht is voor leden en CBRB medewerkers. Dat betekent dat zowel leden als medewerkers aan de regeling gebonden zijn. Voortdurende aandacht voor naleving van de regeling is een vereiste.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hij is verantwoordelijk voor de compliance bij het CBRB.

Naar boven

 

Arbeidsmarkt & ALV

Op 18 november 2016 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden en aansluitend het Binnenvaart Jaardiner met als thema: Arbeidsmarkt. Op dit moment wordt de locatie definitief bepaald en aansluitend zullen we u een inschrijfmogelijkheid aanbieden.
We houden u op de hoogte!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ADN 2017

Op 22 september 2016 gaat de themabijeenkomst ADN 2017 plaatsvinden in Alblasserdam. Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar, u moet zich wel even aanmelden.
In de themabijeenkomst praten we u bij over de wijzigingen ADN 2017 en informeren wij  u ook vast over de wijzigingen rond explosieveiligheid in 2019. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar welke gevaarlijke stof het schip vervoert, maar ook naar het schip zelf als mogelijke “ontstekingsbron” hetgeen grote impact heeft op het gehele ADN.
Bekijk hier het volledige programma met de diverse sprekers, of schrijf u direct in.

Leestip: blader terug naar de Update na zitting van het ADN Safety Committee in Genève (22-25 augustus 2016) uit de vorige nieuwsbrief.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Operationeel overleg APMT-II 

Op dinsdag 6 september vond een operationeel overleg met APMT-II plaats, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:
 • Algemene operationele gang van zaken, de ontwikkeling van de productiviteit en volumes
 • De recente vertragingen
 • Problemen met onjuiste vermelding van de size type
 • Telefonische bereikbaarheid datacenter
 • EDI-issues
 • Afhandeling onder de zeekraan
 • Communicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Lobbytraject IJ-oeververbinding Amsterdam: ORAM pleit voor uitbreiding capaciteit veerponten

Hierbij een korte update van de stand van zaken van het lobbytraject inzake de IJ-oeververbinding.

Zoals in dit nieuwsbriefartikel werd aangegeven, is ORAM een intensief lobbytraject gestart. Op 24 augustus heeft een gesprek met wethouder Ollongren, verantwoordelijk voor de portefeuille Haven, plaatsgevonden, waarbij ORAM zijn zorgen heeft geuit over de snelheid in het proces en hiermee de mogelijke onzorgvuldigheden. Deze zorg werd onderkend. ORAM zal meer inzicht krijgen in de documenten en nauwer betrokken worden. Daarnaast hebben er gesprekken met raadsleden plaatsgevonden om dit ook bij hen onder de aandacht te brengen. Op 7 september zal ORAM inspreken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

ORAM pleit, vanwege de prangende vervoersproblemen op het IJ, voor een directe uitbreiding van de capaciteit van de veerponten. Daarbij gaat het dan om het frequenter varen van de ponten, het vergroten van de boten, en uitbreiding van het aantal veerverbindingen, zodat er een fijnmazig netwerk ontstaat.

Op het IJ is sprake van een unieke situatie vanwege het veelzijdige gebruik van het water met verschillende doeleinden en modaliteiten. Daarnaast is het IJ één van de drukst bevaren scheepvaartroutes van Europa. Deze unieke situatie vergt dat de gemeente een weloverwogen onderzoek doet naar een oeververbinding die ook in de komende 100 jaar past in de mobiliteitsvisie van Amsterdam. ORAM pleit voor het duurzaam en veilig verbeteren van de IJ-oeververbinding. Het CBRB sluit zich daar van harte bij aan, en benadrukt dat ook de belangen van de binnenvaart moeten worden meegenomen in de besluitvorming.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CESNI lanceert een eigen website

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) werd opgericht tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in juni 2015. In dit comité zijn de experts van de lidstaten van de Europese Unie en van de CCR, alsmede afgevaardigden van diverse internationale binnenvaartorganisaties vertegenwoordigd. CESNI heeft tot taak om voor de Rijn en voor alle binnenwateren van de Europese Unie een gemeenschappelijk akkoord over uniforme standaarden te bereiken.
Om zo goed mogelijk te kunnen informeren over de laatste ontwikkelingen en de werkwijze van dit nieuwe, voor de binnenvaart belangrijke orgaan, is er voor CESNI een eigen website ingericht die kan worden geraadpleegd onder het adres: www.cesni.eu

Naast alle actualiteiten, vindt u op de website uitgebreide informatie over de werkwijze van dit comité. Bovendien worden op deze website de officiële versies van de goedgekeurde standaarden en de formele besluiten van CESNI in de werktalen van het comité gepubliceerd.

De website biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven zodat u automatisch per mail geïnformeerd wordt over de publicatie van de laatste door CESNI aangenomen standaarden.

Naar boven

 

Veerhaven in the picture

Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam afgelopen weekend heeft het Bureau Voorlichting Binnenvaart nieuwe posters gepresenteerd. Naast de begin dit jaar uitgebrachte posters van een containerschip, zandzuiger en spits, is de selectie nu verrijkt met het droge lading schip Shalimar, autoschip Forenso en de nieuwste duwboot van ThyssenKrupp Veerhaven, de Veerhaven IV.
Ze zijn meer dan een mooie afbeelding op papier; ze bevatten de innovatieve ‘augmented reality’ techniek, oftewel een extra toegevoegde virtuele realiteit. Met de speciaal door het BVB ontwikkelde the Blue Road app kunnen de schepen op de poster 3D bekeken worden en komt extra informatie beschikbaar, zoals filmpjes en 360 graden roundshots.   
 
Ontdek het zelf
Om zelf aan de slag te gaan heeft u altijd een poster of een afbeelding ervan nodig. U kunt bijvoorbeeld ook de afbeelding in deze nieuwsbrief gebruiken of via de website van het BVB.
Download vervolgens ‘the Blue Road’-app in de Google Playstore of de App Store. Dit kan het beste als u Wifi heeft. Zodra u in de app bent richt dan het toestel op de poster of afbeelding. Het schip verschijnt in 3D in het scherm; deze kunt u nu van diverse kanten bekijken. Met de icoontjes boven het schip en via het menu kunt u meer informatie krijgen of andere schepen bekijken.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Voorlichting Binnenvaart

Naar boven

 

EBU Annual Report 2015-2016

With a fleet of more than 20.000 vessels and barges sailing on more than 40.000 km navigable waterways, inland waterway transport is key to achieve a sustainable European transport policy. EBU, the European association representing the majority of the inland navigation freight and passenger carrying industry on a Pan-European level, with its annual report aims to inform you about the most important developments and challenges in the sector.

Inland waterway transport is known as environmentally friendly, emission low and energy efficient mode. Contrary to the congested roads the network of European waterways still disposes over free capacity, offering a huge modal shift potential. With the right framework conditions it will be able to take a much higher share of the European transport demands in favour of society.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EBU

Naar boven

 

Samenwerking in nieuw scholingsaanbod

Voor de binnenvaart heeft Inholland Academy in nauwe samenwerking met de brancheverenigingen CBRB en BLN twee leergangen op hbo propedeuse-niveau ontwikkeld. De leergang Binnenvaart Bevrachter is reeds gestart met twee groepen en de opleiding Nautisch Ondernemen start komend najaar. Graag geven wij u een impressie van beide programma’s. 

Naar boven

 

Uitnodiging Kennisbijeenkomst Financiering voor Transport & Logistiek


Het zal u als ondernemer in de sector Transport & Logistiek vast niet zijn ontgaan dat het financieringslandschap sinds de kredietcrisis blijft veranderen. Ook de nieuwe regelgeving, zoals Basel III, maakt dat de traditionele banken huiverig zijn geworden om risico’s te nemen in het verstrekken van krediet. Tijdens de kennisbijeenkomst ‘Financiering voor Transport & Logistiek’ brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiering. Meld u kosteloos aan voor onze kennisbijeenkomst op donderdag 13 oktober 2016 en ontdek de financieringsmogelijkheden voor uw organisatie.
Datum en locatie
Op donderdag 13 oktober bent u vanaf 15.30 uur van harte welkom bij Mazars Rotterdam. De kennisbijeenkomst start om 16.00 uur en eindigt rond 17.45 uur met een netwerkborrel. 

Aanmelden en meer informatie
Sprekers
 • Aart Bunschoten (Mazars)
 • Arno Leeuwenburgh (Turnpoint Finance)
 • Menno van den Ende (ABN AMRO Commercial Finance)
 • Kees Moolenaar (Florencis)

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

ODV Maritiem: Gekwalificeerde en klantvriendelijke schippers en kaartverkopers voor veerponten, fast ferry’s en waterbussen. Van losse diensten, tot volledige personeelsplanning.
Techno Fysica BV is een onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in o.a. trouble shooting op allerhande mechanische apparatuur, technische installaties (scheepvaart, petrochemische industrie).
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven