Nieuwsbrief 2016 - 19


September 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 19

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Update na zitting van het ADN Safety Committee in Genève, 22-25 augustus 2016
  1. Vlamkerende roosters (kofferdammen en de inrichting voor het veilig drukloos maken)
  2. Typekeur vlamkerende roosters ladingtanks
  3. Gemarkeerde vlamkerende roosters ladingtanks IIB-3 en impact stoffenlijst
  4. Explosieveiligheid- Zoneconcept uitgesteld tot 2019
  5. Stookolie- aansluiten gasterugvoerleiding
 2. Onderzoek naar het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten
 3. Afsluiting Nieuwe Maas tijdens Wereldhavendagen
 4. Nautisch ondernemen bij Inholland Academy
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Update na zitting van het ADN Safety Committee in Genève, 22-25 augustus 2016

Middels de Europese binnenvaartorganisatie EBU heeft het CBRB deelgenomen aan de 2 keer per jaar plaats vindende ADN-vergadering van het UNECE in Géneve en hier input gegeven.
Hierbij willen wij u graag informeren over enkele besluiten die zijn genomen in deze vergadering en de inspanningen die EBU gezamenlijk met ESO heeft verricht.

Vlamkerende roosters (kofferdammen en de inrichting voor het veilig drukloos maken)

Begin dit jaar werd de sector geconfronteerd met het feit dat schepen in Duitsland “Mängelberichten” ontvingen omdat op de vlamkerende roosters van zowel kofferdammen als de ontspaninrichting geen markering aanwezig was. Door het ontbreken van deze markering kon niet worden aangetoond dat deze vlamkerende inrichtingen door de bevoegde autoriteit voor het beoogde doel zouden zijn goedgekeurd in lijn met ADN 9.3.2 en 9.3.3.-12.7. Conform de “Mängelberichten” zou een schip binnen 4 weken moeten aantonen dat het schip beschikt over de juiste vlamkerende roosters anders zou het worden beboet.
Om deze reden heeft het CBRB met BLN en KBV een brief geschreven aan het hoofd van de Wasserschutzpolizei in Duisburg, ondersteund door een brief van Klassebureau Lloyd’s Register. Stellingname was dat schepen die een Certificaat van Goedkeuring hebben aan de constructie eisen van het ADN voldoen. De brief is verder verspreid aan de leden van de brancheverenigingen. In Duitsland is besloten om te stoppen met het uitgeven van boetes en handhaving totdat het onderwerp is besproken in de augustuszitting van het ADN Safety Committee.
Er is in Géneve besloten dat er terecht een systeemfout ontdekt is en om deze reden moet dit z.s.m. worden rechtgezet. EBU/ESO hebben gepleit voor een overgangstermijn zodat scheepseigenaren kunnen uitzoeken welk type vlamkerende roosters zich op kofferdamontluchtingen en ontspaninrichtingen van de schepen bevinden en deze eventueel kunnen laten vervangen indien niet te achterhalen is welk type dit is, of als blijkt dat het een ongeschikt type is.

Er is besloten dat door Nederland een Multilaterale Overeenkomst zal worden opgesteld, waarbij enige tijd wordt gegeven aan scheepseigenaren om deze type vlamkerende roosters in orde te brengen. Schepen met niet gemerkte vlamkerende inrichtingen op kofferdammen en ontspaninrichtingen krijgen een overgangstermijn tot 31-12-2016 om deze om te wisselen voor vlamkerende inrichtingen van een goedgekeurd type.
Wij raden u aan contact op te nemen met leveranciers en Klasse bureau om gezamenlijk te onderzoeken hoe de aanpassing het beste kan worden uitgevoerd.

Typekeur vlamkerende roosters ladingtanks

Ook de vlamkerende roosters van ladingtanks moeten van een typegoedkeur zijn voorzien en dit blijkt niet altijd het geval. In Géneve is besloten dat schepen met niet-gemerkte vlamkerende inrichtingen die zich in de ladingtanks / dampretourinrichtingen bevinden een overgangstermijn krijgen middels een Multilaterale Overeenkomst, tot eind 2017. Dit geldt niet voor schepen gebouwd vóór 1995, want deze hebben al een ontheffing op basis van het bouwjaar (bestaande overgangsbepaling).

Gemarkeerde vlamkerende roosters ladingtanks IIB-3 en impact stoffenlijst

Vlamkerend rooster in een detonatiebeveiliging
Voor de vlamkerende roosters van de ladingtanks/gasafvoerleidingen wordt per stof in Tabel C voorgeschreven welke type minimaal noodzakelijk zijn. Duitsland heeft een voorstel ingediend waarbij er als wijziging voor ADN-2017 subgroepen toegekend zijn binnen explosiegroep “IIB”; subgroep IIB-1, IIB-2 , IIB-3 en IIB.
Dit betekende dat per 1-1-2017 meer dan 150 stoffen van de stoffenlijsten van bestaande schepen zouden verdwijnen, omdat schepen niet aan deze eisen voldoen, immers er is momenteel nog geen schip dat IIB-roosters heeft (ook al staat dit wel vermeld als Explosiegroep, op het Certificaat van Goedkeuring).
 
CBRB en BLN hebben in het voortraject  intensief onderzoek uitgevoerd en samen met een oliemaatschappij gesproken, waarna enkele stoffen, waarvan in Géneve de samenstelling onbekend was, zijn getest. Hieruit bleek ook dat “IIB” voor veel stoffen niet noodzakelijk zijn.
Example of some UN 1268 N.O.S- Positions for which “IIB” is required according to column 16: zie bijlage; (document INF.21, pagina 3).
Maximum Experimental Safe Gap, afbeelding Ex-pert Electrical Technologies
Middels het document INF.21 dat door EBU/ESO is ingediend, zijn foutjes in de systematiek bewezen en kritische vragen gesteld. Ook is aangegeven dat niet naar de markt is gekeken en onderschat is hoeveel stoffen er onder beslissingsdiagramposities van ADN 3.2 Tabel C worden vervoerd. Hierdoor is 2 jaar uitstel verkregen tot het toekennen van deze subgroepen. In deze periode zal EBU/ESO proberen in de Internationale Werkgroep Stoffen, met de olie-industrie en ATEX en stofexperts, om tot een praktische benadering van het invullen van deze subgroepen te komen. Hierdoor proberen we te bereiken dat het voor het grootste gedeelte van de tankvaartmarkt niet noodzakelijk zal hoeven te zijn om de bestaande vlamkerende roosters van de ladingtanks (IIB-3) te vervangen voor roosters met kleinere spleetwijdten (IIB).

Explosieveiligheid- Zoneconcept uitgesteld tot 2019

Duitsland heeft een voorstel ingediend waarvan de verwachting was dat in het ADN-2017 zou zijn opgenomen. De rode draad van de wijzigingen is dat er niet alleen gekeken wordt naar welke gevaarlijke stof het schip vervoert, maar ook naar het schip zelf als mogelijke “ontstekingsbron” hetgeen grote impact heeft op het gehele ADN. Met name de constructievoorschriften voor tankschepen én voor droge ladingschepen ondergaan een forse wijziging. Vanwege het ontbreken van de volledige Franse vertaling is deze wijziging doorgeschoven naar het ADN-2019.  Op de themabijeenkomst op 22 september zal dit wel aan de orde komen.

Stookolie- aansluiten gasterugvoerleiding

Conform ADN 7.2.4.25.5. moet een stof die in een gesloten schip moet worden geladen, tijdens de belading zijn aangesloten aan een gasterugvoerleiding (gasretour, afvoer naar de wal). Er is een bestaande Multilaterale Overeenkomst voor de plicht tot het aansluiten van een gasterugvoerleiding voor stookolie (MO-005). Deze zal worden aangepast en met 5 jaar worden verlengd zodat uiteindelijk iedere installatie waar stookolie wordt geladen, de dampen terug zal nemen. Als sector hadden wij graag een kortere periode gezien, echter dit is besloten. De Nederlandse overheid heeft aangegeven vinger aan de pols te houden bij het verladende bedrijfsleven.

Op korte termijn hopen we te beschikken over de genoemde Multilaterale Overeenkomsten en zullen deze rondsturen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Onderzoek naar het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten

Zoals u misschien al eerder gelezen heeft, wordt er een onderzoek uitgevoerd naar het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten. Dit is een update van het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” uit 2010. Behalve een actualisering van de kengetallen (# veerdiensten, # reizigers, omzet, # FTE’s, e.d.), gericht op utilitaire en recreatieve reizigers, zal er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven worden, zowel beleidsmatig (landelijk, regionaal, lokaal, in het kader van mobiliteit / toerisme / OV) als maatschappelijk (innovatie, milieu, klantbeleving, marktontwikkeling).

Voor de actualisatie van de kengetallen staan er twee verschillende enquêtes online.
 1. De eerste enquête focust zich op de eigenaren/exploitanten van veerdiensten. Aan de hand van hun antwoorden wordt een groot deel van het economisch belang geduid. De link naar deze enquête is hier te vinden.
   
 2. Naast de eigenaren/exploitanten zijn natuurlijk ook de passagiers van veerdiensten belangrijk. Passagiers wordt gevraagd hun gebruikerservaringen te delen door middel van het invullen van deze enquête. Dit helpt bij het in kaart brengen van de klantbeleving en de belasting van het milieu.
Verspreiding van laatstgenoemde enquête wordt zeer gewaardeerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Afsluiting Nieuwe Maas tijdens Wereldhavendagen

Van vrijdag 2 september tot en met zondag 4 september wordt voor de 39e keer de Wereldhavendagen gehouden. Ieder jaar genieten zo’n 400.000 bezoekers tijdens het evenement van de vele activiteiten in en rondom de haven.
Foto: CBRB/Thomas Wermer

Enkele aandachtspunten voor de scheepvaart

Het Havenbedrijf probeert de overlast voor de vaarweggebruiker zo veel mogelijk te beperken. Toch zal het evenement gepaard gaan met diverse scheepvaartregulaties en stremmingen op de Nieuwe Maas tussen Kmr. 1002.8 (Sint Jobshaven) en Kmr. 994.3 (Merode-west).

Alternatieve route Oude Maas

Neem zo veel mogelijk de alternatieve route via de Oude Maas. Het is niet toegestaan om zich zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten aan de grenzen van het gestremde gebied op te houden.

In Bekendmaking aan de scheepvaart 99 staan alle verkeersmaatregelen in verband met de Wereldhavendagen op een rij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Port of Rotterdam (bron)

Naar boven

 

Nautisch ondernemen bij Inholland Academy

Koninklijke BLN-Schuttevaer biedt samen met Inholland Academy de opleiding Nautisch Ondernemen aan. U krijgt van trainers uit de praktijk een scala aan handvatten aangereikt die u in staat stelt uw onderneming een commerciële boost te geven. Om de opleiding ook tijdens uw binnenvaartwerkzaamheden toegankelijk te houden, wordt deze aangeboden via de onderwijsvorm Blended Learning: een combinatie van e-learning via een online leerplatform en fysieke, klassikale bijeenkomsten.
De opleiding start op maandag 3 oktober met een introductiemodule. De opleiding duurt anderhalf jaar en bestaat uit drie plenaire bijeenkomsten, wekelijks contact op afstand met een docent en ongeveer 10 à 15 uur zelfstudie per week. 
 • Klik hier voor meer informatie.
Inholland Academy en het CBRB bieden nog steeds de opleiding Bevrachter Binnenvaart aan. De nieuwe groep start op donderdag 3 november.
 • Klik hier voor meer informatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

Optimodal Nederland B.V. is a neutral logistical services company that concentrates on hinterland container transport by rail, road and water.
Multronic's product range contains diesel particulate filters (DPF), SCR technology and advanced CNG/LPG fuel systems.
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven