Nieuwsbrief 2016 - 18


Augustus 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 18

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. ADN 2017
 2. Input voor marktobservatie
 3. Jaarcijfers van de Stichting NN-gelden
 4. Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek
 5. Strategie en beleid openbare ligplaatsen (SEBOL) Rotterdam
 6. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ADN 2017

Het ADN gaat op de schop in 2017. Zoals gebruikelijk wordt iedere twee jaar het ADN gewijzigd. Hoewel er grote wijzigingen voorzien waren voor 2017 ten aanzien van  “explosieveiligheid” is in de augustuszitting van het ADN Safety Committee van de UNECE vanwege het ontbreken van de Franse vertaling, besloten deze wijzigingen uit te stellen naar de vernieuwing van het ADN 2019. 
Op 22 september a.s. organiseren we een themabijeenkomst om u bij te praten over de wijzigingen ADN 2017 en informeren  u ook vast over de wijzigingen rond explosieveiligheid in 2019. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar welke gevaarlijke stof het schip vervoert, maar ook naar het schip zelf als mogelijke “ontstekingsbron” hetgeen grote impact heeft op het gehele ADN.
Agenda themabijeenkomst ADN-2017
 • Datum en tijd: 22 september 2016, 13:30-17:00 uur
 • Locatie: Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam
 • Thema: Wijzigingen ADN-2017
 • Aanmelden voor de bijeenkomst
Geactualiseerd programma:
 • Inleiding door dagvoorzitter
  Robert Kasteel, directeur CBRB
 • Wijzigingen van het ADN
  Benjamin Beldman, delegatieleider ADN-Safety Committee namens de Nederlandse overheid
 • Wijzigingen ADN 2017
  Michael Zevenbergen secretaris gevaarlijke stoffen en veiligheid CBRB
 • Vlamkerende roosters
  Michael Zevenbergen CBRB en Erwin Timmer – DGSA Shell Trading Rotterdam
 • Wijzigingen explosieveiligheid 2019
  Duo-presentatie: Michael Zevenbergen over impact binnenvaart en Rob Vermeulen - Zeeland Refinery over impact walzijde
 • Impact voor de sector – interviews met verschillende belanghebbenden:
  • Bouw droge ladingschepen (Eric Rietveld – Scheepswerf De Gerlien – Van Tiem B.V.)
  • Klassebureaus (Karel Vinke – Lloyd’s Register)
  • Binnentankvaart (François Pruyn – Imperial/Wijgula)
 • Discussie
 • Afsluiting en borrel
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Input voor marktobservatie

Aan de EBU / het CBRB is gevraagd of wij bereid waren om mee te werken aan een uitgebreide en betere structuur van de rapportages met betrekking tot de marktobservatie. Vanaf 2014 is gewerkt aan een plan voor de marktobservatie dat de sector meer, snellere en betere informatie op zou moeten leveren. De werkzaamheden worden door de CCR in samenwerking met de Europese Commissie uitgevoerd.
We hebben als CBRB en EBU toegezegd als ‘expert’ deel te willen nemen aan de voorbereiding en inhoudelijke input te leveren. Het is de bedoeling dat er ieder jaar een grote (zie bijlage) rapportage en ieder kwartaal een beperkte update wordt gepubliceerd.
Het gaat dan om het aantal schepen, de (hoeveelheid) vervoerde goederen en een prognose voor de economische stand van zaken. Een en ander is tamelijk uitgebreid weergegeven in de rapportage. Indien u van mening bent dat er meer of andere onderwerpen dan nu het geval in de rapporten opgenomen zouden moeten worden neemt u dan contact op met ondergetekende.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Jaarcijfers van de Stichting NN-gelden

De jaarcijfers van de Stichting NN-gelden van 2015 zijn door het bestuur goedgekeurd.
Graag informeert, zoals beloofd, het bestuur de sector hierover.

Er is ín 2015 één project gefinancierd, i.e. de ontwikkeling van de opleiding Bevrachter Binnenvaart. Een tweetal leergangen zijn inmiddels aan de gang. Eveneens is de opleiding nautisch ondernemen in ontwikkeling gegaan, maar die kosten vallen in 2016.
Beide opleidingen passen goed binnen het kader van de NN-gelden, waarbij helder is vastgelegd dat de gelden besteed moeten worden aan projecten in lijn met de oorspronkelijke mantelovereenkomsten, oftewel ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Het bevorderen van de kennis en competenties van mensen in de binnenvaart draagt hieraan bij.

De opleiding ‘Bevrachter Binnenvaart’ bestaat uit een curriculum op HBO propedeuseniveau met daarin een tiental modules. De opleiding is opengesteld voor iedere belanghebbende. De opleiding draagt bij aan de bevordering van goede arbeidsomstandigheden in de binnenvaart, het voorkomen van ziekteverzuim en de bevordering van de veiligheid. In het curriculum is dit onder andere opgenomen in de modules ‘Human Resource Management’, ‘Integrale Veiligheid’, ‘Maritieme Topografie’ en ‘Scheepsbouw en Scheepskennis’. Door het toepassen van deze door de opleiding verkregen kennis worden de genoemde doelstellingen en de vakbekwaamheid in de binnenvaart bevorderd.

De opleiding Nautisch Ondernemen is zowel interessant voor schoolverlaters die zich willen verdiepen in de binnenvaart als voor binnenvaartondernemers die zich verder willen professionaliseren. Het curriculum van de opleiding wordt vormgegeven door een Raad van Bestuur die bestaat uit varende ondernemers en bedrijven die actief zijn in de maritieme sector aan de wal. In tien modules wordt aandacht besteed aan het bevorderen van ondernemerschap van deelnemers. Daarnaast is er volop aandacht voor veiligheidsbewustzijn en performance. Thema’s die behandeld worden zijn onder andere strategie, financiën, human resource management en leiderschap. De modules kunnen gedeeltelijk, afzonderlijk of in volledige samenhang worden gevolgd en leiden tot een gecertificeerd diploma of één of meer gecertificeerde modules. De opleiding is op MBO+ / HBO propedeuse niveau.  Studenten van de opleiding kunnen het tempo van studeren en zelfs de tijd en plaats van leren zelf bepalen, omdat gebruik wordt gemaakt van het blended learning principe. Dit betekent dat er naast het reguliere onderwijs ook online leermodules worden ingezet.

Stichting NN-gelden heeft in 2015 33.550 euro bijgedragen aan de ontwikkeling van de opleiding bevrachter binnenvaart. Dat zijn de enige kosten geweest in 2015, naast de gebruikelijke kosten van het administratiekantoor.
De financiële baten komen op 11.464 euro, waarmee de Stichting NN-gelden in 2015 een verlies c.q. negatief resultaat had van 23.220 euro. 

Het bestuur hoopt de sector hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.
De jaarrekening 2015 is op te vragen bij de penningmeester van de Stichting, Hester Duursema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek

Rijkswaterstaat renoveert van 2016 tot en met 2019 het stuwensemble Nederrijn en Lek. Grootschalige renovatie van de stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein is nodig, omdat bedienings­, besturings­ en bewegingssystemen zijn verouderd. Van een aantal onderdelen is de technische levensduur bereikt. Hier kunt u meer informatie lezen over deze renovatie. In het tweede document kunt u meer lezen over de nieuwe bedieningscentrale op afstand in Amerongen die momenteel in aanbouw is en tegen eind 2016 in gebruik genomen zal worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Strategie en beleid openbare ligplaatsen (SEBOL) Rotterdam

CBRB, ASV en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben in mei jl. een presentatie gehad van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) over de strategie en het beleid voor de openbare ligplaatsen in het Rotterdamse havengebied. Voor de ontwikkeling van dit beleid worden bezettingscijfers gemonitord en trends en ontwikkelingen alsmede feedback vanuit de sector meegenomen. Voor zowel vervoerders als verladers (terminals en bedrijven) is het belangrijk dat de afwikkeling van de binnenvaart efficiënt plaats vindt, nu en in de toekomst. Voldoende beschikbare ligplaatsen zijn hiervoor onontbeerlijk. In dit artikel kunt u meer lezen over een aanpak van deze problematiek en wordt met een korte enquête met enkele vragen uw reactie gevraagd.
 
Ligplaatsclusters
Om te kunnen bepalen hoe het is met de beschikbaarheid van de ligplaatsen, is Rotterdam opgedeeld in zogenaamde ligplaatsclusters, zie de onderstaande afbeelding. Binnen  de clusters is de maximale afstand 7 km ofwel een half uur varen. Voor een visie en aanpak van de aanleg, modernisering, verplaatsing of verwijdering van de ligplaatsen wordt gebruik gemaakt van de bezetting van de ligplaatsen in een cluster.
 

 
Primaire en secundaire aandachtsgebieden
Het HbR heeft een prioritering aangebracht in gebieden waar de ligplaatsproblematiek het grootst is en als eerste moeten worden aangepakt. De Rotterdamse haven is verdeeld in primaire en secundaire aandachtsgebieden.  
De ligplaatsclusters 5, 6, 8, en 9 zullen als eerste de aandacht krijgen en in het bijzonder de volgende type ligplaatsen:
 • Botlek (motorvrachtschepen met 1 kegel en een lengte tot 110 meter).
 • Hartelkanaal oost (schepen >110 meter zonder kegels).
 • Calandkanaal Oost (alle type schepen en alle lengtes zonder kegel).
 • Calandkanaal West (alle type schepen >110 m zonder kegel).
Bij de ligplaatsclusters 3, 4 en 12 zullen vervolgens de volgende type ligplaats aandacht krijgen.
 • Maasvlakte Zuid ( motortankschepen met 1 kegel van alle lengtes).
 • Bij Maasvlakte II (2 kegel ligplaatsen).
 • Vondelingenplaat (motortankschapen met 1 kegel met een lengte groter dan 110 meter). 
Enquête
De mening van het binnenvaartbedrijfsleven is belangrijk. We willen weten of u het eens bent met de door het HbR gekozen prioritering en aanpak. Hier is de link naar een korte enquête. Dank voor uw medewerking!
 
Werk in uitvoering
Er wordt in de Rotterdamse haven al hard gewerkt op meerder plaatsen. In deze eerder door het HbR gegeven presentatie kunt u lezen waar al gewerkt wordt aan oplossingen.

Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem
Tenslotte nog de opmerking dat door de binnenvaart steeds vaker gebruik wordt gemaakt van het Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem (BLIS). Dit systeem toont de actuele bezetting en de kenmerken van de openbare binnenvaart wacht- en ligplaatsen. 
 

Agenda

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

EMO is de grootste terminal voor kolen en ijzererts in Europa. Vanuit heel de wereld komen de grootste schepen bij EMO voor de kade. 
Polmai levert en onderhoud een heel scala aan brandbestrijdings-, reddings- en veiligheidsmaterialen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*