Nieuwsbrief 2016 - 14

 1. Uitnodiging themabijeenkomst ADN-2017
 2. Update onderzoek economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten
 3. CBRB-jaardiner op 18 november 2016
 4. Texelstroom
 5. Reactie minister IenM op Bundesverkehrswegeplan 2013
 6. Gangways bij ECT en APMT-R
 7. Inrichting Maashaven
 8. Verslag van de marktobservatie voor de Europese Binnenvaart
 9. Lustrumcongres van de 20 jarige NVB in Amsterdam
 10. TEN-T dagen 2016
 11. European Parliament agrees on NRMM regulation on requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery NRMM

Uitnodiging themabijeenkomst ADN-2017

Het ADN gaat op de schop in 2017. Zoals gebruikelijk wordt iedere twee jaar het ADN gewijzigd. In de editie ADN-2017 is de rode draad van de wijzigingen “explosieveiligheid”.  Als het huidige voorstel doorgang vindt, zal het uitgangspunt worden dat er niet alleen gekeken wordt naar welke gevaarlijke stof het schip vervoert, maar ook naar het schip zelf als mogelijke “ontstekingsbron” hetgeen grote impact heeft op het gehele ADN.
 
Agenda themabijeenkomst ADN-2017
Datum en tijd: 22 september 2016, 13:30-17:00 uur
Locatie: Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam
Thema: Wijzigingen ADN-2017
 
Programma:
 • Inleiding door dagvoorzitter
  Robert Kasteel, directeur CBRB
 • Wijzigingen ADN 2017
  Benjamin Beldman, delegatieleider ADN-Safety Committee namens de Nederlandse overheid
 • Wijzigingen explosieveiligheid
  Duo-presentatie: Michael Zevenbergen secretaris gevaarlijke stoffen en veiligheid CBRB over impact binnenvaart en Rob Vermeulen Zeeland Refinery over impact walzijde
 • Impact voor de sector – interviews met verschillende belanghebbenden:
  • Bouw droge ladingschepen (Scheepswerf-een spreker volgt op korte termijn)
  • Klassebureaus (Karel Vinke-Lloyd’s Register)
  • Walinstallaties en markt (een spreker volgt op korte termijn)
  • Binnentankvaart (François Pruyn – Imperial/Wijgula)
 • Discussie
 • Afsluiting en borrel
>> Aanmelden voor de bijeenkomst <<

Hebt u een vraag over het thema explosieveiligheid, die u graag beantwoord zou zien op de themamiddag? Mail deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Update onderzoek economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten

Op maandag 4 juli is Mark Hoekstra, masterstudent van de opleiding Urban Port and Transport Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam, begonnen aan zijn afstudeeronderzoek naar het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten.

De komende maanden zal hij werken aan een update van het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” uit 2010. Behalve een actualisering van de kengetallen (# veerdiensten, # reizigers, omzet, # FTE’s, e.d.), gericht op utilitaire en recreatieve reizigers, zal er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven worden, zowel beleidsmatig (landelijk, regionaal, lokaal, in het kader van mobiliteit / toerisme / OV) als maatschappelijk (innovatie, milieu, klantbeleving, marktontwikkeling). De onderzoeksresultaten worden in het najaar verwacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB-jaardiner op 18 november 2016

Het thema van het jaarlijkse CBRB-jaardiner is dit jaar ‘Arbeidsmarkt’. Wat zijn binnen dit onderwerp de grootste uitdagingen voor de binnenvaartsector? Is er de komende jaren wel voldoende gekwalificeerd personeel? Wat is de invloed van verwachte technische ontwikkelingen? 
Investeert de sector voldoende in de mensen en hun kennis en vaardigheden? Rond het jaardiner zal het CBRB een week lang aandacht besteden aan de vele, diverse en belangrijke aspecten van het gekozen thema. Noteert u alvast in uw agenda: CBRB-jaardiner op 18 november 2016. Deze zomer ontvangt u van ons een definitieve uitnodiging met nadere informatie over de locatie en het programma.

Alleen voor de leden:
Voorafgaande aan het CBRB-jaardiner zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Uiteraard ontvangt u ook hiervan tijdig de uitnodiging en de stukken.

Naar boven


Texelstroom

Op zaterdag 18 juni heeft de overdracht plaatsgevonden van de nieuwe veerboot ms. Texelstroom van de Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming, TESO. Het nieuwe schip is 135 meter lang en 28 meter breed en daarmee zowel vijf meter langer als breder dan haar voorganger. De capaciteit is gestegen van 300 naar 340 personenauto’s.

TESO heeft nadrukkelijk geïnvesteerd in het verlagen van het toekomstige energieverbruik. Daarom is er gekozen voor een opmerkelijke combinatie van een hoofdmotor op aardgas onder druk (CNG), die de elektrisch aangedreven roerpropellers van vermogen voorziet. Tevens is het schip voorzien van 462 zonnepanelen en grote batterijpakketten (die tevens gevoed zullen worden d.m.v. groene walstroom) met daarnaast dieselgeneratoren. Het geheel draagt bij aan een schone, zuinige en (kosten)efficiënte overtocht doordat op de meest efficiënte wijze “peak-shaving” wordt toegepast. Dankzij het gebruik van gas zal de CO2 uitstoot met 20% dalen en zal er geen sprake meer zijn van roetuitstoot (100% reductie). Met dit schip wil de Texelse veerdienst onder meer bijdragen aan het behoud van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee.

De nieuwe Texelstroom komt naar verwachting deze zomer officieel in de vaart. 

Naar boven


Reactie minister IenM op Bundesverkehrswegeplan 2013

Op 16 maart 2016 heeft de Duitse verkeersminister Dobrindt het ontwerp Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) bekend gemaakt. Omdat de milieu effect rapportage van toepassing is, hebben buurlanden de gelegenheid gehad om te reageren. Nu de termijn van inspreken is verlopen zal het Duitse kabinet spoedig een standpunt innemen. Daarna volgt behandeling in de Bondsdag en Bondsraad.

Belang voldoende vaardiepte vaarwegen
In de brief kunt u de reactie van de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu lezen. Nederland heeft zich vooral gericht op grensoverschrijdende verbindingen en de Trans-Europese Netwerken, in het bijzonder de twee TEN-T corridors Rijn-Alpine en Noordzee-Baltica. Er is ook aandacht gevraagd voor vaarwegprojecten op de Rijn en aansluitende vaarwegen en het belang van een voldoende diepe vaargeul.

Naar boven


Gangways bij ECT en APMT-R

Sinds februari 2016 wordt bij ECT en APMT-R gebruik gemaakt van mobiele gangways, als alternatief voor de verplichte vluchtweg bij het laden/lossen van containers met gevaarlijke stoffen conform het ADN. Op het gebruik van deze mobiele gangways is veel commentaar gekomen omdat ze tot veiligheidsrisico’s leiden.
 
Op basis van een RI&E hebben APMT-R en ECT gezamenlijk besloten het gebruik van mobiele gangways op te schorten. Ondertussen wordt verder gewerkt aan adequate definitieve oplossingen.
 
Nadere uitleg is te vinden in de (nagenoeg gelijkluidende) memo’s van APMT-R en ECT.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Inrichting Maashaven

De Maashaven is voor het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) een belangrijke ligplaatshaven voor de binnenvaart. Echter, door de ligging in een sterk stedelijke omgeving, beschouwt ook de gemeente Rotterdam dit als een aantrekkelijk gebied.
 
Er moet noodzakelijk groot onderhoud aan het lange ponton plaatsvinden. Tegelijkertijd  wil het Havenbedrijf de ligplaatsen in de Maashaven aantrekkelijker inrichten voor grotere schepen en de bereikbaarheid ervan vanaf de wal vergroten.
 
Enquête
Het HbR heeft tijdens informatiebijeenkomsten en de binnenvaartbeurs in Gorinchem aan binnenvaartschippers gevraagd naar hun mening over de herinrichting van de Maashaven. Er zijn aan de binnenvaart een viertal varianten voorgelegd met de vraag om hun keuze voor de varianten te motiveren. De varianten hadden zowel betrekking op de te ontwikkelen oostzijde als de bestaande westzijde van de haven, waar nu het voormalige ponton uit de Rijnhaven ligt. De uitkomsten van de enquête laten het volgende beeld zien:
 • WEST 1: keuze van 84% van de geënquêteerden
 • OOST 1: keuze van 28% van de geënquêteerden
 • WEST 2: keuze van 16% van de geënquêteerden
 • OOST 2: keuze van 72% van de geënquêteerden
Het Havenbedrijf Rotterdam neemt de uitkomst van deze enquête uiteraard serieus en gaat met de gekozen oost variant (OOST 2) waarbij twee pontons in lengterichting zijn gesitueerd in gesprek met de gemeente Rotterdam.

Naar boven


Verslag van de marktobservatie voor de Europese Binnenvaart

Eerste jaarverslag gepubliceerd door de CCR in samenwerking met de Europese Commissie

In het kader van dit jaarrapport van de CCR over de marktobservatie is het aantal analyses verder uitgebreid en wordt voortaan tevens ingegaan op de Europese binnenvaart binnen de Europese vervoerscorridors. Daarbij ligt de nadruk op de vervoerscorridors Rijn-Alpen, Rijn-Donau, Noordzee- Middellandse Zee en Noordzee-Oostzee. In deze vier corridors bevinden zich de grootste Europese waterwegen: de Rijn, de Moezel, de noord-zuid-as die Nederland via België met het noorden van Frankrijk verbindt, de oost-west-as die Polen en Noord-Duitsland met Nederland verbindt en de Donau.
Aan de hand van een onderzoek van de multimodaliteit in deze corridors wordt een beeld geschetst van de plaats van de binnenvaart binnen de Europese vervoerswegen. Het aandeel van de binnenvaart is niet overal even groot en ligt tussen 15% in Midden-Europa (Rijn-Donau-as) en 50% voor de Rijn.

Lees:

Naar boven


Lustrumcongres van de 20 jarige NVB in Amsterdam


De Amsterdamse havenregio is op vrijdag 7 oktober 2016 het decor van het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Dit keer een feestelijk lustrumcongres waarin het thema Verbinden & Vernieuwen centraal staat. Havenbedrijf Amsterdam en de Noordzeekanaalregio leggen de verbinding naar de vernieuwingen in de haven en nemen u mee in de havenontwikkelingen. Het dynamische programma biedt de gasten van het congres de mogelijkheid om de veelzijdige haven te beleven. U bent van harte welkom bij dit NVB-lustrumcongres. Hier vindt u de uitnodiging en het programma.

Voor NVB-leden en medeorganisatoren is het congres gratis. Voor overige gasten zijn de kosten € 75.
Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u vinden op havens.binnenvaart.nl/lustrumcongres

Naar boven


TEN-T dagen 2016


Van 20 – 22 juni jl. vonden de TEN-T dagen in Rotterdam plaats. Lees de speciale nieuwsbrief over dit evenement.

Naar boven


European Parliament agrees on NRMM regulation on requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery NRMM (COM (2014) 581 – C8-0168/2014 – 2014/0268 (COD))

EBU deeply regrets that Commission, Council and Parliament have not followed its proposal to introduce new emission standards for inland vessels in full alignment with EPA Tier4 standards.

Yesterday the European Parliament has agreed on the new NRMM regulation.
After long discussions Parliament has come to a decision. The new regulation is compulsory for new engines; up to 300 KW the first of January 2019, above 300 KW the first of January 2020.

EBU deeply regrets that Commission, Council and Parliament have not followed its proposal to introduce new emission standards for inland vessels in full alignment with EPA Tier4 standards. Those standards are state of the art regarding possible emission limits. This proposal was based on the difficulties inland shipping will have to comply with this regulation as the inland shipping market is depending on the maritime engines, that are excluded from the scope of the NRMM regulation. Engine manufacturers are able to build engines complying with most of the emissions set out in this regulation except soot. Reaching the so called ‘Particulate Matter’ (PM) and ‘Particulate Number’ (PN) limits is, according to engine manufacturers, not possible for engines above 300KW. For engines below 300 KW there will are expected no major problems. The PM could be captured by a relatively simple particulate filter. For PN there are no demands on these engines. For engines above 300 KW the PM standard is seven times more stringent (0,1 compared to 0,015) then for engines below 300 KW. Measuring of this PN is something technicians are not familiar with. They don’t know how to measure and for now we have to wait what’s possible in this field.

What is going to happen is unclear and will lead to a lot of uncertainty. According to EBU’s President, Dr. Gunther Jaegers, this might lead to a ‘cubanisation of the fleet, leaving the sector with standards that cannot be fulfilled. Ship-owners will be forced to repair and revise their existing engines because new ones are either not available or the separate after retreatment system does not fit into the engine room. The fact that even LNG-fueled engines will need after treatment will lead to a full stop of the development of LNG as a fuel in inland navigation. The result will be a major setback for the whole industry and a huge risk which is clearly not in the interest of EBU’s members. Instead of setting achievable goals as it was done for the railroad the improvement of environment and clean air will be sacrificed on the theoretical idea without foundation in real life”Ga naar boven