Nieuwsbrief 2016 - 08

 1. Vooraankondiging Themabijeenkomst
 2. Opening Binnenvaart Hotspot
 3. De eerste nationale jaareditie 'Havenlocaties Nederland 2016' is verschenen!
 4. Paul Goris benoemd als vicevoorzitter van EBU
 5. Week 16 is Week van de ‘Droge Lading en Duwvaart’
 6. Overleg met Inspectie Leefomgeving & Transport
 7. Update Mängelberichte WSP over vlamkerende roosters
 8. Arbeidsomstandigheden riviercruisevaart
 9. Operationeel overleg met RWG en APMT-R
 10. Overleg met Sectorhoofd dienst Infrastructuur Landelijke Eenheid Korps Nationale Politie
 11. Auto-afzetplaatsen op MVII
 12. Factsheet renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek
 13. Onduidelijke / onjuiste certificaten van onderzoek
 14. Toekomstvisie VNO-NCW “Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld”
 15. Change of presidency and EBU event 2016
 16. Marktobservatie voor de Europese Binnenvaart
 17. Uitnodiging Workshop Planningstool Scheepvaart Terneuzen

Vooraankondiging Themabijeenkomst

‘Rollen en verantwoordelijkheden volgens het ADN’

Traditiegetrouw organiseert het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart voorafgaande de opening van de beurs Maritime Industry te Gorinchem een themabijeenkomst. U kunt 24 mei alvast reserveren in uw agenda voor een actueel thema, waarmee veel bedrijven in de praktijk te maken hebben. Het CBRB zal met kennispartners ingaan op de problematiek van rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen volgens het ADN.
 • Welke partij in de vervoersketen heeft de rol van “afzender”?  Wat is de rol en vooral de verplichting van de bevrachter? De bevrachter / vervoerder kan in veel gevallen niet weten wie de afzender is bij een ketting van transacties;
 • Wat moet een vervoerder doen als gevaarlijke goederen niet correct zijn geclassificeerd, of geen volledige informatie ontvangt? De afzender moet juist geclassificeerde goederen ten vervoer aanbieden, dit is niet de taak van een vervoerder. De vervoerder moet de juiste gegevens ontvangen van de afzender. Stel dat er verkeerd is geclassificeerd of dat er goederen ten vervoer zijn aangeboden die niet op deze manier vervoerd mogen worden?

Met professionals ingaan op de problematiek

Bent u een professional op dit gebied en op zoek naar meer informatie? Heeft u behoefte om met specialisten de diepte in te gaan? Reserveert u dan 24 mei alvast in uw agenda. Het onderwerp is voor zowel partijen in de tankvaart als containertransport van belang. Na een algemene inleiding over het onderwerp zullen dan ook  aparte workshops voor beide soorten van transport worden georganiseerd.
 
Onderwerp: Rollen en verantwoordelijkheden van opeenvolgende partijen in de keten volgens ADN.
Doelgroep: Handelaren, bevrachters, vervoerders, expediteurs, verladers en barge- en terminaloperators in zowel tankvaart als containertransport.
Datum: Dinsdag 24 mei, 2016 (voor het openen van beurs Maritime Industry 2016)
Locatie: Evenementenhal Gorinchem.
Programma:
 • Verklaring van de problematiek en de relevante bepalingen in de ADN-wetgeving.
 • Handhaving.
 • Twee parallelle sessies met belanghebbenden:
  1. Tankvaart: traders, bevrachters, verladers, vervoerders en barge- en terminaloperators.
  2. De containervaart: deepsea carriers, expediteur, verlader, vervoerder en barge- en terminaloperators.
 • Plenaire zitting: vaststelling van richtsnoeren, conclusies.
De themabijeenkomst is voor CBRB-leden gratis. Niet-leden betalen € 25,- (exclusief BTW).
Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma.

Naar boven


Opening Binnenvaart Hotspot

Maandag 4 april vond de officiële housewarming van de Binnenvaart Hotspot Rotterdam plaats. Er waren meer dan 200 bezoekers aanwezig.

Havenwethouder Adriaan Visser benadrukte in zijn toespraak dat ook hij blij is dat de binnenvaartorganisaties de stad Rotterdam hebben gehouden als thuishaven. Rotterdam en de binnenvaart zijn immers nauw met elkaar verbonden. Zeker 40% van alle goederen in de Rotterdamse haven worden aan- en afgevoerd via het water. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar meer zal worden. Dat kan alleen door slim en efficiënt te werken, tussen binnenvaartorganisaties die in het pand gevestigd zijn, maar zeker ook met de partijen daarbuiten. Niet enkel om in contact te zijn en blijven met partijen uit de binnenvaart, Rotterdam vormt tevens de perfecte uitvalsbasis om namens de binnenvaart contacten met logistieke partners, havenbedrijven, overheden, maar ook met scholen te versterken. Kortom, een echte hotspot.

Het bedrag wat is opgehaald voor het binnenvaartteam Run for Kika is € 825,-

Wij bedanken iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Het was een zeer geslaagde middag !

Naar boven


De eerste nationale jaareditie 'Havenlocaties Nederland 2016' is verschenen!

Een aantal binnenhavens hebben de kans gegrepen om zich te presenteren en profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en  kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Met deze link komt u bij Havenlocaties Nederland 2016.
 
LINC als belangenbehartiger voor containerbinnenvaart en inland terminals
Maira van Helvoirt, voorzitter van Logistiek Intermodaal Netwerk.Com (LINC) stelt op pagina 58 van het magazine dat het succes van de zeehaven van Rotterdam is te danken aan de goede ontsluiting naar het achterland. De (container-) binnenvaart is de troefkaart: efficiënt, betrouwbaar, milieuvriendelijk en filevrij. Voor het goed functioneren van de haven van Rotterdam en de andere mainports is een samenhangend, goed geoutilleerd achterlandnetwerk cruciaal. De mainports en het geografische achterland moeten daarom worden gezien als één samenhangend logistiek netwerk.
 
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Op de negende pagina van Havenlocaties Nederland 2016 staat een interview met Marijke van Haaren, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. “Wat ons drijft is dat het belang van binnenhavens beter bekend wordt en de zorg dat onze havens beter kunnen functioneren zodat we er meer rendement uit kunnen halen. Gemeenten onderschatten soms nog het economische belang en de toegevoegde waarde van hun binnenhaven. Ze hebben lang niet altijd in beeld wat de waarde ervan is voor hun stad of regio. Dat vinden wij zonde”, aldus Van Haaren.
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw bedrijf of haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media

Naar boven


Paul Goris benoemd als vicevoorzitter van EBU

De EBU is de internationale organisatie van en voor het CBRB. Tijdens de laatste EBU vergadering www.ebu-uenf.org die op 7 april in Brussel, voorafgaand aan het seminar (zie hiervoor verder in deze nieuwsbrief) werd gehouden is de CBRB voorzitter, Paul Goris (Nederland) benoemd tot vicevoorzitter van de EBU. de heer Gunther Jaegers (Duitsland) werd tot voorzitter benoemd en loste daarmee de heer Didier Leandri (Frankrijk) als voorzitter af. Het voorzitterschap wisselt om de twee jaar.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Week 16 is Week van de ‘Droge Lading en Duwvaart’

Op 19 april 2016 vind de jaarlijkse Ledenvergadering van de Groepen Droge Lading en Duwvaart plaats. Op de agenda staan interessante punten, zoals de bevrachtingsvoorwaarden en de toekomst van het kolenvervoer. In de week rond deze vergadering wil het CBRB in de communicatie aandacht geven aan deze ledengroepen. Op verschillende manieren zullen we deze ledengroepen in het zonnetje zetten, in het kader van de Week van de ‘Droge Lading en Duwvaart’.
In onze communicatie wil het CBRB werken met infographics. Het doel is om op een ludieke manier de omvang en impact van de ledengroepen Droge Lading en Duwvaart zichtbaar te maken. Daartoe hebben we de leden van deze groepen verzocht gegevens aan ons door te geven. Hierbij kan gedacht worden aan:
 • de hoeveelheid tonnage die in 2015 is bevracht/vervoerd per type lading (kolen, erts of graan etc.).
 • de hoeveelheid schepen, duwschepen, duwbakken die er in de vloot zijn of voor de rederij/bevrachter werken.
 • het aantal werknemers/FTE die er binnen de organisatie werken of voor de organisatie werken.
 • de lengtematen van de verschillende schepen, duwschepen, duwbakken (deze kunnen bij elkaar opgeteld worden en weergegeven worden als (kilo-)meters transport).
Kortom het CBRB is op zoek naar allerlei informatie over de ledengroepen Droge Lading en Duwvaart die interessant kunnen zijn voor het maken van aantrekkelijke en leuke afbeeldingen.

Oproep aan u!
Bent u lid van de ledengroepen Droge Lading en/of Duwvaart en heeft u nog geen informatie aangeleverd? Doe dit dan zo snel mogelijk, door dit te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zo kunnen we de infographics maken, zodat die extra kracht bij kunnen zetten in onze communicatie tijdens de Week van de ‘Droge Lading en Duwvaart’!
Uiteraard wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en alleen gebruikt voor het ontwerpen en maken van de infographics. Deze gegevens zullen altijd geanonimiseerd worden; gegroepeerd en opgeteld gebruikt worden.

De leden van de Groepen Droge Lading en Duwvaart hopen we in ieder geval te treffen op dinsdag 19 april.

Naar boven


Overleg met Inspectie Leefomgeving & Transport

Op woensdag 6 april vond het tweede (strategisch) overleg plaats met IL&T. De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 • Informatiegestuurd toezicht:
  In een eerder nieuwsbriefartikel hebben wij u al geïnformeerd over het feit dat IL&T het toezicht beter, slimmer en effectiever wil gaan organiseren, zodat de handhavingsdruk voor de binnenvaartsector beperkt blijft, en de beperkte toezichtscapaciteit bij IL&T zo effectief mogelijk ingezet kan worden zodat de veiligheid en het level playing field gewaarborgd blijven. IL&T wil dit informatiegestuurd toezicht samen met RWS, de havenbedrijven en de Waterpolitie opzetten. Op basis van de resultaten van eerdere inspecties, de frequentie van overtredingen, en een aantal andere parameters zullen schepen worden ingedeeld in categorieën A tot en met E, waarbij A-schepen (de ‘beste’) het minst geïnspecteerd zullen worden en E-schepen (de ‘slechtste’) het vaakst.
  De zogeheten ‘beunhaasmeldingen’ in de passagiersvaart vanuit het CBRB aan IL&T passen naadloos in dit streven.
  Inmiddels is gebleken dat een groot deel van de in aanmerking komende schepen, onbekend is bij IL&T. Hiervoor zou IL&T graag AIS in willen zetten. In de binnenvaartsector is het gebruik van AIS voor toezichtsdoeleinden echter een heikel thema.
   
 • Evaluatie nieuwe boetecatalogus:
  In mei 2015 is de aangepaste boetecatalogus, als bijlage bij de Binnenvaartregeling, gepubliceerd. De boetecatalogus is daarbij sterk vereenvoudigd qua opzet, maar sommige boetes zijn fors verhoogd. Zie tevens dit artikel in een eerdere nieuwsbrief.
  Het CBRB heeft aangedrongen op een evaluatie van de nieuwe boetecatalogus: hoeveel controles hebben er plaatsgevonden, hoeveel en wat voor overtredingen zijn er geconstateerd, wat voor boetes zijn er opgelegd (c.q. wat voor boetes zouden er in het oude systeem voor een vergelijkbare overtreding opgelegd zijn), hoeveel keer is er bezwaar aangetekend en wat was daarvan de uitkomst? IL&T heeft toegezegd hiervan een overzicht te zullen maken. Hiermee kan de discussie over de nieuwe boetecatalogus en de proportionaliteit van sommige boetes gevoerd worden op basis van feiten.
   
 • Certificaatverlening:
  Er zijn nog steeds problemen met het verlengen van (tijdelijke) certificaten. Ook is er sprake van onduidelijkheden en onjuistheden op de certificaten zelf. Omwille van de tijd is dit onderwerp niet uitvoerig besproken; bij het volgende overleg zal het uitgebreid aan de orde komen.
   
 • Van Rijnvaart naar Communautair naar Rijnvaart?
  Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de vraag of en hoe een schip met communautair certificaat weer terug kan naar een Rijnvaart certificaat: wordt het schip dan als ‘nieuw’ schip aangemerkt en moet het dus volledig aan álle op dat moment geldende Rijnvaarteisen voldoen, of kan het een beroep doen op de geldende overgangsbepalingen? De particuliere experts en IL&T zijn het hierover niet met elkaar eens. Dit zal nader uitgezocht worden.
   
 • Openbaar register van certificaten:
  Vanuit onze collega’s van de BBZ werd de behoefte aangegeven aan een openbaar register van gecertificeerde schepen. Op die manier zou er ‘toezicht vanuit de markt’ kunnen ontstaan. Deze behoefte sluit aan bij de suggestie die al eerder vanuit de CBRB-passagiersvaart werd gedaan, waarbij een dergelijk openbaar register als een soort kwaliteitssysteem zou kunnen fungeren. Ook dit onderwerp is, door tijdgebrek, niet verder besproken en staat voor het volgende overleg op de agenda.
Het volgende overleg zal in juni plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Update Mängelberichte WSP over vlamkerende roosters

Refererend naar eerdere berichtgeving (zie dit artikel in de CBRB-Nieuwsbrief) willen wij u informeren over de handhavingsacties van de Duitse Wasserschutzpolizei op typegoedkeuring van vlamkerende roosters van kofferdammen.
 
De WSP controleerde de afgelopen periode vele tankschepen en schreef “Mängelberichten” uit omdat aan boord niet altijd is met welk type vlamkerend rooster de kofferdamontluchtingen zijn uitgerust. Hierin stond de dwang om binnen 4 weken met documentatie te komen.
Het CBRB heeft met andere branchevertegenwoordigers, ondersteund door de visie van Klassebureau’s, deze brief aan de WSP geschreven, en contact opgenomen met het Duitse Ministerie. Eén van de leden heeft juridische stappen ondernomen.
 
Intensieve overleggen en eerste resultaten
Dit onderwerp is de afgelopen periode in diverse nationale en internationale gesprekken intensief besproken. We zijn dan ook blij dat dit tot resultaten heeft geleid. Inmiddels hebben wij via meerdere kanalen vernomen dat de WSP heeft aangegeven dat de termijn van het Mängelbericht voorlopig wordt uitgesteld tot augustus. Wij hopen dat alle genomen acties tot een gewijzigd inzicht hebben geleid. Het CBRB zet zich in om tot een definitief resultaat te komen.
 
Graag vragen wij u of, indien u Mängelberichten heeft ontvangen in verband met bovenstaande problematiek, ons te laten weten of u ook benaderd bent door de WSP met het nieuwe inzicht.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CBRB

Naar boven


Arbeidsomstandigheden riviercruisevaart

Het CBRB werd onaangenaam verrast door de recente campagne van Nautilus, gericht op de arbeidsomstandigheden in de riviercruisevaart. Naar aanleiding van deze campagne zijn berichten in de media verschenen waarin termen als "mensonterend" en "uitbuiting" gehanteerd worden.
 
Het CBRB en de bij het CBRB aangesloten riviercruiserederijen herkennen zich volstrekt niet in het geschetste beeld, en verzetten zich tegen de manier waarop, door onjuiste en tendentieuze berichtgeving, een hele bedrijfstak ten onrechte over één kam geschoren wordt.
 
In tegenstelling tot wat in de mediaberichten gesuggereerd wordt, zijn de arbeidsomstandigheden aan boord van de riviercruiseschepen de afgelopen jaren steeds beter geworden. De bemanningsleden verblijven in één- of tweepersoonshutten met eigen badkamer, TV en internet. Van onderbetaling is geen sprake; het Nederlandse wetttelijke minimum loon en het Duitse MiLoG maken dit onmogelijk. De bemanningsleden hebben, ook tijdens het hoogseizoen, regelmatig vakantie. Onlangs is, met vertegenwoordigers van zowel rederijen (EBU en IG Rivercruise) als vakbonden, overeenstemming bereikt over een nieuwe, Europese arbeidstijdenregeling die de flexibiliteit biedt die zowel door de rederijen als door de bemanningsleden zelf gewenst wordt; deze regeling zal eind 2016 van kracht worden. Ook voor de sociale zekerheid (ziektekosten- en ongevallenverzekeringen) gelden internationale voorschriften.
 
Mocht er bij bepaalde rederijen en in geïsoleerde gevallen sprake zijn van misstanden, dan moeten die vanzelfsprekend aangepakt worden. De riviercruisevaart staat voor veiligheid en een level playing field, en goed werkgeverschap is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Helaas leidt de suggestieve toonzetting in de communicatie van Nautilus vooral tot stemmingmakerij, zonder bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor eventuele problemen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Operationeel overleg met RWG en APMT-R

Onlangs heeft, onder de vlag van LINC, operationeel overleg plaatsgevonden met RWG en APMT-R.
 • Met RWG, een terminal die nog in de opstartfase verkeert, is gesproken over onderwerpen als de huidige gang van zaken, informatieuitwisseling via Portbase, het gebruik van de Copino 13, de (on-) mogelijkheid om een "ETA per container" te geven, en de invoering van de containerweegverplichting.
 • Met APMT-R is gesproken over veiligheid op de terminal, de problemen met het gebruik van gangways, de containerweegverplichting, de E-portal, het aantal barge calls en het aantal moves en de verschillen tussen geplande en daadwerkelijke aantallen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Overleg met Sectorhoofd dienst Infrastructuur Landelijke Eenheid Korps Nationale Politie

Het CBRB is, samen met andere binnenvaartorganisaties, uitgenodigd voor een overleg op 11 mei 2016 met het Sectorhoofd dienst Infrastructuur van de Landelijke  Eenheid van het Korps Nationale Politie, kortweg wat voorheen de Waterpolitie was. Er zal worden gesproken over controles, bereikbaarheid, de nieuwe werkwijze en het optreden van de Politie. Ook de afhandeling van scheepsongevallen zal aandacht krijgen.

Oproep
Mocht u onderwerpen hebben die besproken kunnen of moeten worden dan horen we dat graag. Volledigheidshalve merken we op dat het niet gaat over de bestuurlijke handhaving van de Binnenvaartwet. Ook certificering van schepen is geen onderwerp voor dit overleg. Uw reacties zien we belangstellend tegemoet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Auto-afzetplaatsen op MVII 

Het CBRB is al langere tijd met de diverse terminals op zowel Eerste als Tweede Maasvlakte in gesprek over de (on-) mogelijkheid om auto's aan/van boord te zetten (zie dit artikel in een eerdere nieuwsbrief). Het CBRB vindt, dat zaken als auto's aan/van boord zetten, een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de binnenvaart zijn, en dus volwaardig gefaciliteerd moeten worden. Het HbR werkt aan een openbare autosteiger in de Margriethaven; dit zal echter nog zeker zes tot negen maanden duren. Zodra deze openbare autosteiger operationeel is, zal een groot deel van het probleem opgelost zijn. Ook dan zal het echter blijven voorkomen, vooral bij schepen met grotere call sizes die dus vele uren bij een terminal liggen, dat er af en toe een auto aan/van boord gezet moet worden terwijl de lichter bij een terminal ligt.
 
Onlangs heeft een overleg plaatsgevonden met een aantal terminals, BLN en het HbR over deze problematiek. Zoals bekend is het bij RWG en APMT-II niet mogelijk om auto's aan en van boord te zetten. Er lijkt bij deze terminals enige angst te bestaan voor 'auto-afzettoerisme', waarbij schepen op deze terminals auto's aan/van boord komen zetten omdat het nergens anders kan. APMT-II werkt echter aan een procedure om dit, onder strikte voorwaarden en zeer terughoudend, tóch toe te staan, in elk geval voor zolang de openbare autosteiger in de Margriethaven nog niet beschikbaar is. Bij de terminals van APMT-R en ECT is het aan en van boord zetten van auto's vooralsnog (al dan niet formeel) wél toegestaan. APMT-R heeft de hiervoor geldende procedure onlangs opnieuw bevestigd.
 
In de praktijk blijkt helaas, dat schippers niet altijd voldoende veiligheidsbewustzijn hebben, en de regels voor het aan/van boord zetten van auto's worden niet altijd nageleefd. De terminals die het op- en afzetten van auto's toestaan, overwegen dan ook een mogelijk sanctiebeleid in te voeren.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Factsheet renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek. 

Rijkswaterstaat start in april 2016 met de renovatie van de stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Tijdens de grootschalige renovatie worden onder andere de technische installaties, besturingssystemen en bewegingswerken vervangen en óók bediening op afstand gerealiseerd. Volgens de planning is de renovatie in 2019 gereed. Tot en met eind 2019 zorgen de werkzaamheden aan de sluizen voor stremming van de vaarweg. In een vorig nieuwsbriefartikel hebben wij u hierover al geïnformeerd.
Bijgevoegd is een factsheet met meer informatie over de verwachte hinder en stremming, omvaarroutes en waar actuele vaarweginformatie is te vinden. Deze eerste aankondiging geeft enkel nog een globale indicatie van de stremmingsmomenten. Later zal een nadere datum worden gecommuniceerd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Onduidelijke / onjuiste certificaten van onderzoek

Bij de discussie over het Rijnkruisend verkeer is gebleken, met name vanuit de passagiersvaart, dat er veel onduidelijkheid bestaat over de (communautaire) certificaten van onderzoek. Vooral schepen die hun Rijnvaart-certificaat hebben laten omzetten naar een communautair certificaat, worden geconfronteerd met formuleringen en onverwachte vaarwegindicaties op het certificaat ("toegestaan voor zone 3 en 4 in de provincies X, Y en de vaarwegen ten noorden van Z") die onduidelijk zijn en niet goed te rijmen met de wetgeving. Door de gehanteerde formulering is het in een aantal gevallen bovendien onduidelijk of een schip op bepaalde vaarwegen nou wel, of juist niet mag varen. Dat dit ongewenst is, is evident.
Bij het overleg met IL&T (zie elders in deze nieuwsbrief) is dit punt kort aan de orde geweest maar vanwege tijdgebrek is het niet inhoudelijk besproken. Afgesproken is, dat dit bij een volgend overleg inhoudelijk besproken zal worden. Ter voorbereiding op dat overleg, verzoeken wij u, eventuele onduidelijkheden en/of misstanden op uw certificaten, aan ons door te geven.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Toekomstvisie VNO-NCW “Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld”

 
Nederland moet de positie van de mainports Rotterdam en Schiphol, die mede de basis vormen voor onze welvaart, versterken.

Dat staat te lezen in de toekomstvisie “Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld” die VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer op 7 april heeft aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De ondernemingsorganisatie doet daarin voorstellen om de toppositie van de mainports te bestendigen en uit te bouwen.
 

Het rapport kunt u HIER vinden. Meer informatie is te vinden via de website van VNO-NCW.

 

Naar boven


Change of presidency and EBU event 2016

EBU at its board meeting on 7 April 2016 nominated Dr. Gunther Jaegers, representing the German member association BDB as its new president. Paul Goris, president of the Dutch member association CBRB, was elected as vice-president.
 
At the following annual IWT event EBU’s president emphasized the important role Inland Waterway Transport plays in the logistic chain to keep Europe’s economic position leading. As “The transport modality to count on” it however also counts on the support by the European policy makers to guarantee the right framework conditions, in the first place infrastructure reliability. Henrik Hololei, Director General at European Commission’s DG MOVE and Director General Mobility at the Dutch Ministry of Transport and Environment on their turn.

Infrastructure deficits criticized
In the premises of the Representation of the State of North Rhine-Westphalia to the EU the representatives of the inland navigation industry together with its guests and partners discussed the actual developments regarding the European Transport agenda and the role of inland waterways within this frame.
 
The newly elected president, Dr. Gunther Jaegers, emphasized the potential of inland waterway transport towards the background of the challenges of the European transport policies. Given the benefits of this sector it offers enormous opportunities to meet the economic and ecological EU-targets. Inland waterway transport carries some 500 million ton of goods a year and is of increasing importance in the field of cruising and passenger transport. Some 40.000 people are employed in the sector which offers interesting jobs.
 
Arguing that every mode of transport is only as good as its infrastructure he strongly criticized the lack of sufficient infrastructure maintenance and renewal, most obvious in two areas with an enormous deficit. One being Germany, the country he is coming from. Most of the locks need immediate repair or replacement. The industry even could have to face a lock breakdown within the major industrial area any day. Therefore we urge the Commission that also locks should be eligible
under CEF.
 
The annual national budget is half of what would be needed just to maintain the present infrastructure And not only money is the bottle neck: The German waterway administration needs an additional number 600 to 700 engineers to organise this task.
The second area being the Danube, especially the middle and lower part of it. A lack of sufficient national budgets and people as well as international disputes hamper maintenance of the river so that supply by waterway becomes unreliable and adventurous. As a result the present utilization of the Danube is below 10% of its full capacity. EBU therefore welcomes the organisation of a Ministerial Meeting during the TEN-T days in Rotterdam and hopes this finally will lead to the necessary steps to safe inland waterway transport on the Danube.
 
Emphasising that MORE Connecting Europe Facility FOR TRANSPORT IS THE BEST INVESTMENT PLAN FOR EUROPE, President Jaegers urged the Council and the Parliament to increase the relevant budget in the upcoming review of the Multi-Annual Financial Framework in order to complete the European Infrastructure plan (TEN-T) that will create 10 million additional jobs and 1.8% GDP growth by 2030.
 
Innovation
Despite the difficult economic situation the inland navigation industry is also characterised by innovative entrepreneurship. In the past years f.e. a number of LNG driven vessels have been built and are meanwhile sailing on European rivers. In order to boost these innovative sustainable concepts with high social benefits he called upon the representatives of the European institutions for sufficient funding out of European and national funds.” Without substantial funding in the pioneer phase it will be impossible to deploy innovative future concepts”, he emphasized in his speech.
 
Support by the European institutions to increase the share of IWT
All key note speakers, starting with MEP Gabriele Preuss, in her plea supported by both Director General of the Dutch Ministry of Transport and Environment, Mark Frequin, and Director General of DG Move, Henrik Hololei, underligned the importance of Inland Waterway Transport in Europe and underligned the aim to increase its share and to make a better use of this modality.


President Dr. Gunther Jaegers, Secretary General Theresia Hacksteiner, Director General Drs. Mark Frequin, MEP Gabriele Preuss, TEN-T coordinator Karla Peiss, Director General Henrik Hololei  (Foto: EBU)
 

The European Barge Union (EBU) represents the majority of the inland navigation industry in Europe. Its members are the national associations of barge owners and barge operators of meanwhile 9 leading European inland navigation countries.
EBU’s main objective is to represent the interests of the inland shipping industry at a European and international level and to contribute to the development of a sustainable and efficient European transport system.

Naar boven


Marktobservatie voor de Europese Binnenvaart

De eerste publicatie 2016 van de Marktobservatie van de Europese Binnenvaart, die in partnerschap met de Europese Commissie door het secretariaat van de CCR is uitgewerkt, is vanaf heden in nieuwe vorm ook digitaal beschikbaar. De marktobservatie heeft een nieuwe visuele vormgeving. De grafische vorm is aangepast en dit verslag, dat net als in het verleden in pdf-formaat (klik hier voor de Nederlandstalige pdf) beschikbaar zal zijn, zal voortaan ook in digitale vorm verschijnen op de website www.inland-navigation-market.org. Deze «responsive» viertalige website (Engels, Duits, Frans en Nederlands) zal het voor een breed publiek gemakkelijker maken om het verslag of relevante onderdelen hiervan online in te zien, zowel via de computer als via de tablet of smartphone. Een jaarlijkse papieren versie met de laatste kwartaalverslagen en het jaarverslag van juni zal in de zomer van elk jaar beschikbaar komen en op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. besteld kunnen worden.

De marktobservatie heeft tot doel voor de binnenvaart in Europa een bijdrage te leveren voor het nemen van strategische beslissingen en dit zowel op het niveau van het bedrijfsleven en de ondernemingen, als op het niveau van het vervoersbeleid en de overheden. Het is gebleken dat het belangrijk is de economische activiteiten van deze vervoerstak op de voet te volgen en de structurele en cyclische tendensen in kaart te brengen, gezien de risico’s waar deze vervoersdrager mee geconfronteerd wordt. De marktobservatie kan wat dit betreft dan ook als een instrument van capaciteitsbeleid van de Europese Unie beschouwd worden (cf Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad). Dit blijkt ook uit de mededeling van de Europese Commissie over NAIADES II (COM(2013-623)), waarin gewezen wordt op een permanente marktobservatie die de mogelijkheid biedt over diverse aspecten van de binnenvaart te informeren. Zo kunnen onder andere gegevens worden verstrekt over verkeers- en transportvolumina, mogelijkheden voor modal-shift, vraagen aanbodsituatie, arbeidsmarkt, de invoering van nieuwe technologieën en innovatie, alsook de integratie van het binnenvaartvervoer in multimodale logistieke ketens.

www.ccr-zkr.org

Naar boven


Uitnodiging Workshop Planningstool Scheepvaart Terneuzen

woensdagmiddag 20 april 2016 in het Portaal van Vlaanderen
 
Spelregels en Architectuur

Geachte genodigde,
Ten tijde van de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen zullen er langere wachttijden voor de scheepvaart ontstaan vanaf het moment dat de Middensluis buiten gebruik gesteld wordt. Naar verwachting gaat dit vanaf het najaar 2017 plaatsvinden. Om tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis optimaal de scheepvaart te kunnen schutten, is het noodzakelijk om ook voor de binnenvaart, net als voor de zeevaart, een planningstool te gaan gebruiken. Namens de projectgroep Planningstool Terneuzen wil ik u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de workshop over ‘spelregels’ en ‘architectuur’ voor een dergelijke planningstool Terneuzen. Het doel van de workshop is om u te betrekken bij het opstellen van de werkafspraken (spelregels) en het bespreken van de wensen en aandachtspunten ten aanzien van de nog te bouwen planningstool (architectuur). Deze werkwijze en planning is aanvullend op de planning met de GTi-tool zoals die al enkele jaren voor de zeevaart en diepstekende binnenvaart wordt uitgevoerd. De workshop zal zich vooral richten op aspecten voor de binnenvaart. Een concept van de aanvullende ‘werkafspraken’ is als bijlage toegevoegd.
 
Wij hebben vertegenwoordigers van de volgende organisaties uitgenodigd: Nederlandse en Vlaamse binnenvaart (BLN-KSV, ASV, Bureau Binnenvaart, CBRB, KBV, KCB, VBR), sleepdiensten (Smit, Multraship), Vlaams en Nederlands Loodswezen, Haven Gent, Zeeland Seaports, projectorganisatie VNSC Nieuwe Sluis Terneuzen, Waterwegen en Zeekanaal (RIS & Bediening Sluis Evergem), Schelderadarketen-BET, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat (oa verkeersleiders & sluisbediening). Laat het mij weten als u nog een partij mist!
 
Programma woensdagmiddag 20 april 2016
13:30 inloop
14:00 Start programma met korte voorstelronde
14:10 Waarom maken we een planningstool voor Terneuzen?
14:20 Ervaringen met de bestaande GTi tool (planningen zeevaart)
14:30 interactieve deel van het programma:
 • aanvullende werkafspraken voor de binnenvaart (werkwijze / spelregels)
 • opzet & beoogd instrumentarium planningstool (architectuur)
16:00 plenair samenvatten van de discussies
16:30 afronding workshop gedeelte
Tot uiterlijk 17:30 uur is er onder het genot van een snack gelegenheid om na of bij te praten.
 
Locatie
Het Portaal van Vlaanderen op het sluizencomplex Terneuzen.
Adres: Zeevaartweg 11, 4531 PB TERNEUZEN, Tel: + 31 (0)115-616268
www.portaalvanvlaanderen.nl. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Graag een bericht als uw wil deelnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dit in verband met de logistiek van de workshop.

Met vriendelijke groet, namens de projectgroep Planningstool Terneuzen,

Kees Storm (Rijkswaterstaat Zee & Delta)
 

De Projectgroep Planningstool Terneuzen bestaat uit de volgende personen (en organisaties):
Jaap Lems, Lisette Booy, Johnny van IJk, Robin Faasse (BLN-KSV), Geert van Overloop (KBV), Xander Janssen (LW-NL), Alexander Jacxsens (Haven Gent), Hennie de Bot (ZSP), Jack Huibregtse (SRK-BET), Wouter Pappaert, Walewein Muylle (WenZ), Peter Scherpenisse, Willem Wouters, Riemer Haarsma (RWS VWM) en Kees Storm (RWS Z&D, vz).

 
Ga naar boven