Nieuwsbrief 2015 - 08

 1. Multilaterale Overeenkomsten intactstabiliteit tankvaart ondertekend
 2. Modernisering bemanningseisen: sociale partners reageren op vragen CCR
 3. Nieuwe procedure communicatie VTS Rotterdamse Haven
 4. Proefsluiting Maeslantkering 2015
 5. Enquête over het ‘Kenniscentrum Binnenvaart’
 6. Onderhoud en stremmingen sluizen Grand Canal d’Alsace in 2016
 7. SAIL Amsterdam
 8. Beunhazen passagiersvaart
 9. Nu nog inschrijven voor opleiding Bevrachter Binnenvaart!
 10. LogistiekPoort 3 september 2015 gaat niet door

Multilaterale Overeenkomsten intactstabiliteit tankvaart ondertekend door meerdere landen

Ondertekening geeft tankvaart de tijd om te voldoen aan de verplichtingen van ADN 9.3.X.13.3
 
Eerdere dit jaar besloot het ADN Safety Committee in Genève tot uitstel van de voorschriften voor het aantonen van voldoende intactstabiliteit overeenkomstig randnummer 9.3.X.13.3 ADN. De multilaterale overeenkomsten waarin dit is vastgelegd, zijn inmiddels ondertekend door de relevante landen. De inhoud van deze overeenkomsten kunt u lezen op deze website van UNECE en in de Staatscourant. De overeenkomsten zijn geldig tot en met 31 december 2019.
 
In afwijking van randnummer 9.3.X.13.3 ADN volstaat het, tot bij de eerste vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 1 januari 2015, dat aangetoond wordt dat de intactstabiliteit van het schip voldoet aan de eisen die tot 31 december 2014 werden gesteld.
De besluitvorming tot dit uitstel was na een pleidooi van zowel binnenvaartorganisaties als klassebureaus, omdat het onmogelijk is tijdig alle schepen aan de verplichtingen te kunnen laten voldoen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Modernisering bemanningseisen: sociale partners reageren op vragen CCR

In een gezamenlijke brief hebben de sociale partners op Europees niveau (EBU, ESO en ETF) gereageerd op de vragen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) met betrekking tot de modernisering van bemanningseisen. In vervolg op ronde tafel conferentie van november vorig jaar heeft de CCR de volgende vragen aan hen voorgelegd:
 • Welke wijzigingen moeten op korte en middellange termijn worden doorgevoerd?
 • In hoeverre is een principiële heroverweging van de huidige voorschriften nodig?
In de brief zetten de sociale partners hun visie uiteen aan de hand van een aantal algemene observaties. Zij onderstrepen de noodzaak van verbeterde controleerbaarheid en administratieve vereenvoudiging. Als basis voor een fundamentele modernisering wordt onderzoek noodzakelijk geacht naar het effect van technische en niet-technische veranderingen op het werk van bemanningsleden. Verder wordt een lans gebroken voor automatische erkenning van beroepskwalificaties en een database voor dienstboekjes en vaarbewijzen in Europa. Ook de conclusie van de CBRB-themabijeenkomst over dit onderwerp heeft hierbij een plaats gekregen: gestreefd moet worden naar een robuust stelsel van bemanningseisen met maatwerk voor speciale activiteiten en omstandigheden.
 
Voor de korte termijn worden 6 concrete punten genoemd waarop het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) kan worden aangepast, vooruitlopend op een fundamentele modernisering op Europese schaal:
 1. Op vaartuigen die voldoen aan de actuele eis op het gebied van geluid, trillingen en hitte moet altijd tijdens de vaart gerust kunnen worden.
 2. Vaartuigen die aan deze eisen voldoen mogen van exploitatiewijze wisselen zonder de vaart te onderbreken.
 3. Bij schoolbezoek van een lichtmatroos hoeft deze niet te worden vervangen (maximaal 3 maanden per jaar) op alle vaartuigen.
 4. De taken van een matroos-motordrijver of machinist mogen door een volmatroos worden uitgevoerd.
 5. De minimumbemanning voor duwcombinaties met meer dan 4 bakken in de B-vaart mag met een matroos worden verminderd.
 6. De minimumbemanning voor passagiersschepen voor dagtochten mag, wanneer het aantal passagiers voor het begin van de reis vaststaat, gebaseerd worden op het feitelijke aantal passagiers aan boord.
Voor de langere termijn worden tenslotte al vast enkele vragen aangegeven die bij een fundamentele herziening van de bemanningseisen aan de orde zullen moeten komen. Zo is er behoefte om flexibeler om te kunnen gaan met de vaartijd en de dagelijks verplichte stilligtijd. De bemanningstabellen zullen, met inbegrip van de vaartuiggroepen, exploitatiewijzen en uitrustingsstandaarden, op een algehele en consistente manier moeten worden herzien.
 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe procedure communicatie VTS Rotterdamse HavenMet ingang van 1 juni 2015 is in het aanloopgebied Rotterdam en het Rotterdamse havengebied de  “Procedure VHF communicatie VTS en HCC” van kracht. Het doel van de wijziging is het drukke communicatieve verkeer op de sectorkanalen verder terugdringen. De VTS operators zullen vanaf 1 juni nog pro actiever hun werk gaan doen en zich meer richten op de hotspots in het vaarverkeer. Voorop staat uiteraard de veiligheid, deze moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Een pilot heeft uitgewezen dat de veiligheid met deze vernieuwde werkwijze niet in het geding is.
Ook de Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) is van mening dat de sectorkanalen te druk bezet zijn en de communicatie over die kanalen moet worden teruggebracht. Dit bleek ook uit een gehouden risk assessment.
 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Proefsluiting Maeslantkering 2015

Op zaterdag 19 september 2015 en gedeeltelijk op zondag 20 september 2015 zal er een functioneringssluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal plaatsvinden. Rijkswaterstaat dient, als beheerder, regelmatig het gehele systeem van mens en machine op functionaliteit te beproeven. Om het computersysteem te kunnen testen is het noodzakelijk beide stormvloedkeringen tegelijkertijd te sluiten.
 
Benadrukt wordt dat er tijdens deze functioneringssluiting ter hoogte van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg gedurende circa 16 uren geen doorvaart mogelijk is. Genoemde functioneringssluiting vindt plaats in de periode van zaterdag 19 september a.s. vanaf circa 15.00 uur tot zondag 20 september a.s. circa 07.00 uur.
 
Tevens is op zaterdag 19 september a.s. de stormvloedkering van het Hartelkanaal vanaf circa 14.15 uur tot circa 24.00 uur (tenminste 9 uren en 45 minuten) gesloten en is er ter hoogte van de Hartelkering eveneens geen doorvaart mogelijk. Navenant kan de Hartelsluis die dag vanaf 9.30 uur tot 24.00 uur niet voor het scheepvaartverkeer worden gebruikt.
 
Indien door onvoorziene omstandigheden deze functioneringssluiting niet kan doorgaan, zal deze twee weken later plaatsvinden.

Naar boven


Enquête over het ‘Kenniscentrum Binnenvaart’

Hierbij treft u een link aan naar de enquête over het ‘Kenniscentrum Binnenvaart’. Deze herinnering is bedoeld voor degenen die de enquête nog niet ingevuld hebben. Een Kenniscentrum richt zich op de innovatie van de beroepspraktijk en probeert de kennisvraag van degenen die in de sector werkzaam zijn, te kanaliseren en te beantwoorden. De enquête is bedoeld om na te gaan of er bij de binnenvaartsector en aanverwante bedrijven voldoende belangstelling is voor een Kenniscentrum voor de Binnenvaart.
 
Voor bedrijven die bouwstoffen vervoeren en laten vervoeren zijn extra vragen geformuleerd. We verzoeken u, indien dit voor u van toepassing is, in ieder geval de moeite te nemen de enquête in te vullen.
 
We stellen uw medewerking bijzonder op prijs. Als u op de link klikt is er meer uitleg beschikbaar.

Naar boven


Onderhoud en stremmingen sluizen Grand Canal d’Alsace in 2016

De laatste jaren zijn er met grote regelmaat langdurige stremmingen door reparatie en onderhoud van de sluizen in het Grand Canal d’Alsace. Er moet veel gebeuren voordat de sluizen in deze zo belangrijke vaarweg voldoende gemoderniseerd zijn. In dit Excel document is een overzicht te lezen van de geplande stremmingen in 2016 van de sluizen in deze vaarweg.
Internationaal wordt herhaaldelijk het belang van vervoerszekerheid voor de industrie, het toerisme en de diverse havens onder de aandacht gebracht.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


SAIL Amsterdam

Van woensdag 19 augustus tot en met zondag 23 augustus 2015 vindt SAIL 2015 plaats in Amsterdam. Diverse passagiersrederijen bieden die dagen arrangementen aan, al dan niet door SAIL geaccrediteerd.
 
Vanuit de passagiersvaart zijn klachten gekomen over de organisatie van deze editie van SAIL (gebrek aan professionaliteit, zeer hoge afdrachten per passagiers, het mogelijk instellen van konvooivaart, stremmingen en andere beperkingen, het tegenvallende aantal boekingen). Helaas lijkt de schade reeds aangericht te zijn; het is te laat om hier nu nog tegen in het geweer te komen.
 
Ter bevordering van het vlotte en veilige verloop van de scheepvaart zijn verkeersmaatregelen ingesteld die u hier en hier kunt vinden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Beunhazen passagiersvaart

Het seizoen voor de passagiersvaart is in volle gang, en dat betekent dat veel rederijen regelmatig geconfronteerd worden met de zogeheten ‘beunhazen’: schepen die ingezet worden voor het bedrijfsmatige vervoer van meer dan 12 passagiers zonder aan de geldende voorschriften te voldoen.
 
Mocht u hiermee geconfronteerd worden, geef dit dan aan ons door, zodat wij dit met IL&T op kunnen nemen. Met dergelijke signalen kan IL&T zijn handhavingsfocus immers beter richten op die schepen die specifiek handhavingsaandacht behoeven.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nu nog inschrijven voor opleiding Bevrachter Binnenvaart!

Meerdere malen heeft u kunnen lezen over de opleiding Bevrachter Binnenvaart.
Inmiddels zijn er al 28 aanmeldingen! De inschrijving is nog steeds geopend. U kunt zich nog tot uiterlijk 15 augustus a.s. aanmelden op de website van Inholland Academy.
 
Meer informatie over de opleiding kunt u vinden op zowel www.inholland.nl/academy/bevrachterbinnenvaart als www.cbrb.nl/bevrachter-binnenvaart
 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


LogistiekPoort 3 september 2015 gaat niet door

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de LogistiekPoort op 3 september.
 
Helaas moeten wij u melden dat de geplande LogistiekPoort op 3 september niet door kan gaan. De Logistieke Alliantie is voornemens om later dit jaar de LogistiekPoort met als thema (un-)level playing field alsnog te organiseren. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


 


Ga naar boven