Nieuwsbrief 2015 - 01


Emissie-eisen nieuwe scheepsmotoren

De Europese Commissie is al een aantal jaren bezig met de wijziging van Richtlijn 97/68/EC. Onlangs is het -door ons zwaar bekritiseerde- voorstel van de Commissie gekomen waarin de eisen waaraan nieuwe motoren moeten voldoen zijn opgenomen. De eisen zijn vergelijkbaar met de Euro 6 norm voor vrachtwagens. Hieraan voldoen is momenteel alleen mogelijk met op maat per schip ontworpen nageschakelde technieken. Motorenleveranciers willen niet garanderen dat nieuwe motoren die aan deze eisen voldoen ontwikkeld worden. De behoefte van de binnenscheepvaart aan nieuwe motoren is zo gering is dat er geen economische reden is om dit soort motoren voor zo’n kleine sector te ontwikkelen. We hebben gezamenlijk met de motorenleveranciers (verenigd in Euromot) al een oplossing aan de Europese Commissie voorgesteld. Er is namelijk een Amerikaanse norm (EPA Tier 4) die op ongeveer 80 tot 90% van de Euro 6 norm komt. Van deze motoren zijn er voldoende in de markt te verkrijgen tegen normale prijzen. De milieuwinst ten opzichte van de huidige CCR 2 norm is ook bij deze motoren groot (ongeveer 80%). De Europese Commissie is niet bereid ons tegemoet te komen.
 
We hebben steeds gesteld dat we bereid zijn, graag zelfs, milieuvriendelijke motoren te gebruiken maar het moet redelijkerwijze wel mogelijk en betaalbaar zijn. Als het voorstel wordt aangenomen dan hebben we als binnenvaart straks een verplichting waar we niet aan kunnen voldoen. Al met al is het voor de binnenscheepvaart geen goede zaak. Ook niet op milieugebied, als bedrijven noodgedwongen hun oude meer vervuilende motoren blijven reviseren totdat ook daar door regelgeving een eind aan wordt gemaakt.
Hierbij treft u als bijlage het verzoek het voorstel te wijzigen aan het Europese Parlement en de Lidstaten aan.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


ADN-app gelanceerd

Op woensdag 7 januari 2015 is de ADN-app gelanceerd. Deze app is ontwikkeld door Beurtvaartadres in samenwerking met het CBRB. Met deze tool is de ADN-regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren altijd en overal beschikbaar voor vervoerders, bevrachters, operators, planners, laders, veiligheidsadviseurs, handhavers, havenbeheerders, onderwijs- en overheidsinstellingen en andere belanghebbenden. Het ADN in uw broekzak!
 
Het CBRB is erg blij met de samenwerking met Beurtvaartadres en met deze app die daar het resultaat van is.
 
De ADN-app geeft op een gebruiksvriendelijke manier antwoord op de meest gangbare operationele vragen:
 • Wat betekenen de gevaarsaanduidingen?
 • Met welke seinvoering heb ik te maken?
 • Welke tekst hoort er op het vervoersdocument?
 • Zijn er bijzondere instructies waar ik rekening mee moet houden?
En andere vragen, zoals:
 • Heb ik te maken met samenladingsverboden?
 • Of met beperkingen in de vervoerde hoeveelheden?
De ADN-app bevat de volledige tabellen A en C. Op basis van het UN-nummer kunt u alle relevante gegevens zoeken zoals vermeld in tabel A en C. De app toont zowel de waardes uit de tabel als de onderliggende uitleg in het ADN.
 
De ADN-app is beschikbaar in de App Store en Google Play. Met de gratis versie beschikt u over de beperkte functionaliteit en de data uit het ADN2013. Met een in-app-aankoop, variërend in prijs van € 0,89 tot € 7,99, kunt u aanvullende functionaliteit en/of de ADN 2015-data aanschaffen.

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar bovenConceptwijziging Binnenvaartpolitiereglement

Op 13 januari 2015 is de conceptwijziging van het Binnenvaartpolitiereglement in de Staatscourant gepubliceerd in het kader van de zogeheten “voorhangprocedure”. Dat betekent dat belanghebbenden 30 dagen na publicatie de tijd hebben om commentaar op het ontwerpbesluit te leveren. De conceptwijziging vindt u hier.
 
De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Artikel 1.07: Het gebruik van radar en camera-installaties wordt toegestaan om de dode hoek voor het schip te beperken. Dit is in het kader van de al lang lopende discussie over het uitzicht vanaf het schip.
 • Artikel 1.08: Dit is een nieuw artikel, waarin het gebruik van reddingsvesten voorgeschreven wordt. Deze verplichting is bedoeld voor bemanningsleden en andere personen aan boord, maar de tekst van dit artikel zou zodanig geïnterpreteerd kunnen worden dat ook passagiers op passagiersschepen of veerponten en –boten verplicht een reddingsvest zouden moeten dragen bij het aan- en van boord gaan. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling; het CBRB zal hier dan ook tegen ageren.
 • Artikel 4.07: In dit nieuwe artikel wordt de AIS-verplichting, die per 1 december 2014 al van toepassing is op de RPR-wateren, ook op de BPR-wateren ingevoerd. In het RPR is, naast een AIS, ook een electronische kaart verplicht; in het BPR wordt echter géén electronische kaart voorgeschreven. Er is nog discussie over zaken als het ‘aan’ laten staan van de AIS bij stilliggende schepen.
 • Artikel 6.33: Het mistsein voor veerponten vervalt. Het CBRB heeft hier, op verzoek van de aangesloten veerdiensten, op aangedrongen omdat dit mistsein als “niet meer van deze tijd” werd ervaren en omdat het in een bebouwde omgeving als storend werd ervaren. Wij zijn dan ook verheugd dat dit artikel geschrapt zal worden.
 • Artikel 7.03, 3e lid: Hier wordt het gebruik van spudpalen geregeld.
 • Artikel 8.06, 1e lid: Bij het toestaan van snel varen (> 20 km/uur) kan ook onderscheid gemaakt worden tussen beroepsmatige en recreatieve vaart en veerdiensten. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat, op plaatsen waar een snelle motorboot niet harder mag varen dan 20 km/uur, wel een snelle veerdienst gerealiseerd kan worden.
 • Artikel 9.02, 1e lid: Dit artikel wordt anders geformuleerd, en de bijbehorende bijlage 13 komt te vervallen.
 • Bijlage 9: In onderdeel E wordt een nieuw bord ingevoerd “toestemming gebruik te maken van spudpalen”.
 • Bijlage 14: De lijst van vaarwegen waar het verboden is ligplaats te nemen wordt gewijzigd. Toegevoegd worden het Spui, het Maximakanaal, het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal, en het Eemskanaal. Verwijderd worden het Calandkanaal, het Beerkanaal, het Hartelkanaal, de Hollandse IJssel, en de gekanaliseerde Hollandse IJssel.
Afhankelijk van het verdere verloop van de voorhangprocedure zal het aangepaste BPR in de loop van 2015 in werking treden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verwijderingsbijdrage olie en vethoudend afval niet gewijzigd.

De conferentie van verdragsluitende partijen heeft onlangs besloten de verwijderingsbijdrage ongewijzigd op € 7,50 te laten. Eerst was de bedoeling om de bijdrage naar beneden bij te stellen maar wegens verwachte hogere kosten in België en Duitsland is dit niet gedaan. De nu lopende benchmarking, waarmee de kosten per land worden onderzocht en vergeleken moet ook nog helderheid scheppen in de mate van efficiency waarmee het afval wordt verwerkt. Het CBRB heeft ervoor gepleit om aanpassingen regelmatig en met voldoende tijd om eventuele contractvoorwaarden aan te passen door te voeren. Verder blijven we pleiten om de bijdrage ook reëel op basis van het ‘de vervuiler betaalt’ principe dat ook in het verdrag is opgenomen, vast te stellen. Tot nu toe hebben we daar geen steun voor gekregen maar we houden het op de agenda.

Het volledige persbericht / website CDNI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Walstroom voortaan gezamenlijk aangeboden door Cofely/Park-line

Sinds lange tijd kunt u gebruik maken van walstroom in diverse binnenhavens in Nederland. Met ingang van 27 december 2014 wordt de dienstverlening gezamenlijk verder aangeboden door Cofely/Park-line in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Port of Amsterdam en de havens van de gemeente Drechtsteden, gemeente Nieuwegein, gemeente Schiedam en de provincie Zuid-Holland. Er zal een gefaseerde overgang plaatsvinden van de huidige dienstverlener naar Cofely/Park-line waarbij begin 2015 alle walstroomkasten in deze havens aangepast zullen zijn.
 
Voor de gebruiker heeft dit geen gevolgen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van walstroom, zoals u dat gewend bent. Na de overgang staat op alle walstroomkasten een nieuwe sticker met uitleg hoe de walstroom geactiveerd kan worden. Dat is op dezelfde manier als nu: via de telefoon, website of app.
 
Eind 2014 hebben alle gebruikers als het goed is een bericht ontvangen van Cofely/Park-line met extra informatie. Deze informatie bevat onder andere een link naar de nieuwe walstroomwebsite van Park-line Aqua (www.park-line.nl/water/walstroom/), waarop u zich kunt registreren. Ook vindt u hier een link voor het downloaden van de Park-line walstroomapp.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Regionalisering van diensten in België: meldpunt voor klachten opgericht

Sinds 1 januari 2015 is, als gevolg van de Zesde Staatshervorming, een deel van de bevoegdheden van de federale overheid geregionaliseerd. Dat wil zeggen: verschoven naar de gewestelijke overheden. Een overzicht van de bevoegde diensten vindt u hier.
 
Naar aanleiding van deze regionalisering heeft Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) besloten, een meldpunt voor eventuele klachten op te richten. Problemen met certificaten, inspecties en dergelijke kunnen worden doorgegeven aan het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het KBV bundelt de ontvangen problemen en klachten en bespreekt ze met de bevoegde autoriteiten.
 
Meer informatie over de Zesde Staatshervorming is te vinden via deze link

Naar boven


Nieuwe leden

Personenvervoer Veren
 • Westerschelde Ferry B.V.
 

Naar boven


Ga naar boven