Nieuwsbrief 2015 - 16

 1. Algemene ledenvergadering CBRB
 2. Het CBRB in 2016 in een moderne omgeving
 3. Oprichting Binnenvaart Platform
 4. EBU Newsletter
 5. Eerste cursusavond opleiding Bevrachter Binnenvaart, mooie start van nieuwe opleiding
 6. Hoorzitting met de erkende CDNI-organisaties 
 7. Minimum call size maatregel ECT & laagwater
 8. Reminder: Uitbreiding elektronische meldplicht voor containerschepen per 1 december 2015
 9. Overleg met Amsterdam Cruise Port
 10. Cybercrime en meldplicht datalekken
 11. Evaluatie afgifte huisvuil
 12. Het 8e Colloquium 17 en 18 maart 2016 Bonn: Registratie geopend
 13. Overleg Binnenvaart met Havenbedrijf Rotterdam
 14. CCR publiceert controlelijst bunkeren LNG
 15. Operationeel overleg met APMT-RAlgemene ledenvergadering CBRB

Uw inbreng is belangrijk!
Op 11 december is de 86e algemene ledenvergadering van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. We informeren u als CBRB-lid dan graag over de resultaten van afgelopen jaar. Minstens zo belangrijk is om u een doorkijkje te geven naar de onderwerpen waarmee we voor u in 2016 aan de slag willen gaan. Als lid van de vereniging wordt u tijdens deze bijeenkomst uiteraard ook geïnformeerd over zaken als financiën en bestuurssamenstelling.
Uitgangspunt voor ons werk is nog steeds zoals in de visie staat die eerder met u deelden:
 • Aantrekkelijk voor de leden
 • Verbindend in de markt
 • Solide in de bedrijfsvoering
Uw inbreng en betrokkenheid is voor ons erg belangrijk. We hopen u dan ook te mogen begroeten!
Traditiegetrouw wordt de ledenvergadering gevolgd door het binnenvaart jaardiner. Dit jaar is gekozen voor een bijzonder actueel thema met een grote relevantie voor uw bedrijf,
namelijk: Milieuregels binnenvaart: Schoon genoeg?!


U kunt zich voor de algemene ledenvergadering en het jaardiner aanmelden via www.cbrb.nl/schoongenoeg

Naar boven


Het CBRB in 2016 in een moderne omgeving

Wanneer u volgend jaar het CBRB bezoekt, ontvangen wij u graag in een moderne en frisse omgeving. We blijven in de havenstad Rotterdam. Vanaf medio februari zijn we nog steeds werkzaam aan het Vasteland, maar dan een paar deuren verderop bij Het Nieuwe Kantoor. Hoewel de laatste juridische puntjes nog op de i moeten worden gezet, wordt op dit moment al volop gewerkt en verbouwd in het pand. De keuze heeft na een zorgvuldige afweging plaatsgevonden.

Uiteraard ontvangt u van ons tijdig een definitief verhuisbericht!
De afgelopen periode zijn we al begonnen met het opruimen van de archieven. Hierbij komen we erg interessant materiaal tegen. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hier meer over vertellen. 

Naar boven


Oprichting Binnenvaart Platform

EBU en ESO zijn voornemens om gezamenlijk een Europees platform voor de binnenvaart op te richten. Dit platform heeft tot doel de algemene en specifieke belangenbehartiging van de sector te versterken - met name ten aanzien van technische voorschriften, innovatie, milieu en veiligheid, opleiding en training.
Reeds geruime tijd vertegenwoordigen beide organisaties de georganiseerde binnenvaart op Europees niveau, beiden vanuit een eigen invalshoek maar in grote lijnen met dezelfde doelstelling, namelijk bevordering van het vervoer over binnenwateren en versterking van de positie van de binnenvaart. De belangenbehartiging door beide organisaties ziet op tal van onderwerpen, die de gehele sector raken, zoals het algemene transport- en milieubeleid, technische en sociale voorschriften, vervoer van gevaarlijke goederen, personenvervoer en alles wat ermee verbonden is. Om binnenvaartbelangen op het Europese en internationale niveau beter te kunnen behartigen hebben beide organisaties besloten met financiële steun van middelen uit het reservefonds een gezamenlijk platform op te richten.
 
Reservefonds
Met verordening (EG) nr. 1101/89(4) van de Raad werd in 1989 voor een periode van tien jaar een structurele saneringsregeling in de binnenvaartsector vastgesteld voor de vloten die vervoer verrichten op het net van de met elkaar in verbinding staande waterwegen van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. Daarmee werd de vermindering van de overcapaciteit van de binnenvaartvloten door middel van op Gemeenschapsniveau gecoördineerde sloopacties beoogd. De verordening werd opgevolgd door verordening (EG) nr. 718/1999 van 29 maart 1999.
Met deze verordening werd de “oud voor nieuw”-regeling in vier jaar afgebouwd en waren eventuele saneringsmaatregelen nog slechts toegestaan als er sprake zou zijn van ernstige verstoring van de markt. De structurele sanering en de tijdelijke voortzetting van de “oud voor nieuw”-regeling, werden afgesloten met een overschot (het reservefonds) van ca. 34 miljoen euro.
Het kan als vaststaand worden aangenomen dat deze reserve bijna in het geheel afkomstig is uit verplichte afdrachten van het bedrijfsleven in de landen, waarin de betreffende maatregelen feitelijk zijn uitgevoerd (B, NL, D, F, A, L en CH). Van de mogelijkheid om (delen van) de reserve aan te wenden voor bepaalde doeleinden is tot dusver geen gebruik gemaakt.
 
Tegen deze achtergrond werd met het lanceren van een nieuw Binnenvaartactieprogramma NAIADES II in 2013 besloten om de beperkte bestedingsmogelijkheden zoals voorzien in artikel 8 van verordening (EG) nr. 718/1999 uit te breiden. De EC heeft hiervoor afgelopen jaar aan de Raad en het Parlement een voorstel gedaan dat begin van dit jaar is aangenomen en op 15 mei 2014 in het Official Journal is gepubliceerd (L 163/15).
Het uitgebreide artikel 8 van de verordening voorziet in inzet van deze middelen voor de versterking van de Europese organisaties die de binnenvaartsector vertegenwoordigen (EBU en ESO) en voor vergroening van de sector in den brede zin van het woord. Om gebruik te kunnen maken van middelen uit het fonds dienen EBU en ESO een gezamenlijk voorstel bij de EC in te dienen, waarover beide organisaties overeenstemming hebben bereikt.
Zij beogen de middelen t.b.v. de vergroening als multiplier en katalysator in te kunnen zetten om daarmee extra middelen uit Europese fondsen (CEF, H2020, structuur- en regionale fondsen) voor de binnenvaart te genereren.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


EU WHITE PAPER TRANSPORT 2011: TAKING STOCK OF EU TRANSPORT POLICY 
On 12 November 2015 the European Commission organized a stakeholder event to review its White Paper of 2011. The main focus of the new Commission as highlighted by Commissioner Bulc lies with  
 • jobs & growth
 • the digital single market,
 • the Energy Union and Climate, 
 • the Internal Market and
 • EU as Global actor.
EBU in the meeting emphasized the modal shift potential of the inland navigation transport, both for freight and passengers as well as on distances below 300 km. It called for the right framework conditions in the various areas in order to tape the unused potential of the sector.
 
MEETING WITH DIRECTOR GENERAL DG MOVE
On 19 November 2015 the inland navigation sector, together with of INE and EFIP (European Federation of Inland Ports) met with the new Director General of DG MOVE, Henrik Hololei.
 
In this acquaintance meeting the organisation representatives brought up their very points of concern related to
 • Infrastructure
 • Innovation
 • Jobs & skills
 • Digital
Mr. Hololei, former head of cabinet of Commissioner Kallas, expressed his support for the sector. With regard to infrastructure and the inland navigation projects submitted for co-financing out of CEF, he - contrary to earlier statements by his staff - seems to be open to reconsider funding of locks out of CEF. Specific attention will be paid to the Danube with respect to guarantee a good navigation status. Reference was made to the new CEF call 2015, under which for the rehabilitation dredging material is eligible.
 
EBU used the opportunity to express serious concerns regarding the maintenance of the Danube and emphasized the need to fund the necessary dredging material for each country on the common stretch (RO/BU).
 
NRMM
As the EP after its unclear vote on 15.9.2015 has not yet taken a position as regards inland navigation vessels, the negotiations on inland vessel engines in trialogue (EC, Member States and EP) have been postponed until December 2015.
 
EBU after the September vote of the EP, together with the representatives of the inland and seaport associations released a new position paper calling upon the parties to support alignment with the maritime US standard. As a reaction on a position paper by Transport and Environment, claiming that the inland navigation limits in NRMM are realistic and feasible and strongly lobbying MEPs and EC, it will release another statement to address the fairly vague arguments by this environmental lobby organisation.
 
EBU used the meeting with the new DG of DG MOVE to voice its concerns regarding the Commission proposal and calling for realistic standards in line with the maritime engines that are excluded from the proposal. According to Mr. Hololei DG MOVE would no longer be involved in this file.
 
INFORMATIVE MEETING ON THE USE OF THE RESERVEFUND
In preparation of the application to use parts of the reserve fund for the joint EBU/ESO IWT platform an informative meeting took place on 18.11.2015 in Rotterdam. The meeting was intended to present non members and other interested parties the plan. The Secretary Generals of both organisation s together with the Head of Unit DG MOVE, Mr. Theologitis, in this meeting emphasized the added value of this platform to the benefit of the entire industry.
 
After this presentation the organisation s will shortly submit the formal application which in draft already has been assessed by the EC Legal services. In parallel the preparation to establish a Legal entity for this platform will be continued.
 
SURVEY OF FINANCING NEEDS IWT SECTOR
In September EBU and ESO with the support of DG MOVE launched a survey on the financing needs of the IWT sector for modernisation. One possibility introduced by the Connecting Europe Facility Regulation (1316/2013) is the use of new financial instruments to support these investments.
 
The implementation of these new financial instruments could be done for instance by the European Investment Bank (EIB) delivering, when appropriate, through nationally or regionally operating banks or funds that are already familiar to the companies who will in the end receive the support.
 
In a meeting with DG MOVE on 19.11.2015 the first results of the survey have been discussed. As the number of responses is not yet to be considered representative, the survey will be extended until end of December 2015. If the outcome might prove a market failure in getting full access to financing for the sector the European Commission intends to set up a fund.
 
You are invited and encouraged to participate at this survey if you have not done so yet.
http://survey.crup.hr/index.php/244988?lang=en
 

Internal Meetings
7 - 12 - 2015            Board of Directors, Rotterdam
 
SSDC meetings Inland Waterways 2016 (Social Committee)
14 - 01 - 2016         DSS Navigation intérieure WG
11 - 04 - 2016         DSS Navigation intérieure WG
05 - 10 - 2016         DSS Navigation intérieure PL
 
External Meetings
24 - 11 - 2015          Platina Steering Committee, Brussels
26 - 11 - 2015          CESNI Committee, The Hague
02 - 12 - 2015          Kick off Advisory Board, Danube Fairway Maintenance Plan, Brussels
15/16 - 12 - 2015    LNG Masterplan Final sessions, Rotterdam
17 - 12 - 2015         CDNI Workshop, Strasbourg

Naar boven


Eerste cursusavond opleiding Bevrachter Binnenvaart, mooie start van nieuwe opleiding

Afgelopen donderdagavond 19 november is de introductie van de eerste cursus van de opleiding Bevrachter Binnenvaart bij Inholland Academy gehouden. Tijdens deze avond waren alle 20 cursisten en veel docenten aanwezig. Ook een aantal leden van de Raad van Advies en het CBRB als mede verantwoordelijke voor de opleiding waren aanwezig. Opleidingsmanager Jan Pieters gaf een korte introductie over de opleiding.
Jan Vogelaar is kort ingegaan op het belang van de opleiding voor bevrachters. De aanwezige leden van de Raad van Advies werden geïntroduceerd. De docenten hebben een overzicht gegeven over de vakken die zij gedurende de opleiding zullen doceren. De manier van lesgeven en toetsing is uitgebreid behandeld. Daarna hebben de cursisten zich allemaal aan elkaar voorgesteld en verteld waarom zij graag deelnemen aan de opleiding Bevrachter Binnenvaart.
Hieruit bleek dat zij van mening waren dat er in de wereld van bevrachtingen gebrek aan kennis was. De opleiding zagen zij als een goede mogelijkheid om beter bij te blijven en zowel voor het bedrijf als persoonlijk meerwaarde uit de opleiding te halen. De introductieavond was een mooie start van de nieuwe opleiding Bevrachter Binnenvaart.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Naar boven


Hoorzitting met de erkende CDNI-organisaties in het kader van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen Palais du Rhin - Straatsburg op 17 december 2015

Graag informeren wij u over de CDNI-hoorzitting die op 17 december aanstaande wordt gehouden. (www.cdni-iwt.org)
Namens de EBU (www.ebu-uenf.org) waar het CBRB deel van uitmaakt, zal Jan Vogelaar als EBU-milieucoördinator aanwezig zijn bij deze hoorzitting.
Indien u onderwerpen op de agenda wilt zetten of van mening bent dat deze besproken moeten worden, horen wij dat graag van u.
 
Momenteel is aan de EBU gevraagd om, in verband met de verwijderingsbijdrage voor de inname van olie- en vethoudend afval, het ‘de vervuiler betaalt principe’ op de agenda te zetten. Belangrijkste argument is dat bijdragen gebaseerd op de hoeveelheid gebruikte brandstof niet stroken met de kosten die gemaakt worden voor de verwijdering. Het doel van het Verdrag is afval vermijden terwijl deze manier van bijdragen innen geen vermindering van afval bewerkstelligd.
De discussie over de beste manier om bijdragen te bepalen zal dan ook weer moeten worden gevoerd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Minimum call size maatregel ECT & laagwater

Per 1 juni 2015 heeft ECT de minimum call size maatregel ingevoerd. Sinds die datum dient de minimale call size van lichters door de Delta- en Euromax-terminal respectievelijk 20 en 10 moves te bedragen. Door de extreem langdurige en extreem lage laagwaterperiode worden de normale operaties bij de barge operators op de Rijn en de IJssel echter ernstig belemmerd; de schepen kunnen nog slechts een klein deel van hun normale tonnage vervoeren. Aangezien de call sizes zich lineair verhouden met het dalende peil, wordt het steeds moeilijker om aan de minimale call sizes te voldoen.
Wij zijn dan ook verheugd met de aankondiging van ECT om tijdelijk coulance toe te passen ten aanzien van de minimale call size. Als de waterstanden weer naar het normale niveau zijn teruggekeerd zal de normale minimale call size weer van toepassing zijn. Dit zal minimaal een week van tevoren aangekondigd worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Reminder: Uitbreiding elektronische meldplicht voor containerschepen per 1 december 2015

Hierbij herinneren wij u nogmaals aan het feit dat vanaf 1 december 2015 de elektronische meldplicht voor de containerbinnenvaart op de RPR-wateren uitgebreid zal worden. Al eerder informeerden wij u hier over.
 
Sinds januari 2010 voorziet artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) in een elektronische meldplicht voor schepen en samenstellen met meer dan 20 containers aan boord of met één of meer ADN-containers aan boord. Omdat er in de praktijk geen schepen zijn die (structureel) minder dan 20 containers vervoeren, is besloten deze elektronische meldplicht uit te breiden naar álle schepen die containers vervoeren.
 
Ook is de formulering van artikel 12.01 RPR verduidelijkt. De gegevens die gemeld moeten worden zijn herzien en aangevuld, en zijn nu in overeenstemming gebracht met de gegevensvelden uit de “standaard voor elektronisch melden” die al eerder door de Centrale Rijnvaartcommissie aangenomen was. Tevens is een bijlage 12 ingevoegd met de lijst van de soorten vaartuigen en samenstellen.
 
Een belangrijk verschil met de huidige e-meldplicht is, dat voortaan niet slechts het aantal containers gemeld moet worden. Het aantal containers moet voortaan ook uitgesplitst naar grootte, type en beladingstoestand (beladen of onbeladen) gemeld worden, evenals de respectievelijke stuwplaats van containers, en de containernummers van de containers met gevaarlijke goederen. Deze informatie is belangrijk bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij containers die over boord zijn geslagen.
 
Bijgevoegd vindt u de tekst van zowel het huidige artikel 12.01 RPR (alleen de relevante onderdelen) als van het nieuwe artikel 12.01 RPR dat vanaf 1 december 2015 van toepassing zal zijn.
 
LET OP: Deze wijziging heeft vooralsnog alléén betrekking op het Rijnvaartpolitiereglement! Wanneer deze wijziging ook in het Binnenvaartpolitiereglement (Regeling communicatie Rijksbinnenwateren) doorgevoerd zal worden is nog niet bekend.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Overleg met Amsterdam Cruise Port

Amsterdam Cruise Port (ACP) is een stichting met als hoofddoel het stimuleren van de cruisevaart naar het Noordzeekanaalgebied en het cruisetoerisme in de regio Amsterdam. Ook coördineert ACP het project "Rivercruise Noord-Holland", in samenwerking met diverse gemeenten in de regio Noord-Holland. In het kader van dat project vindt er regelmatig overleg met de betrokken gemeenten plaats over onderwerpen als walstroomvoorzieningen, afval en imagoverbetering richting de lokale bewoners.
 
Nadat er al diverse malen telefonisch en e-mailcontact was geweest tussen ACP en het CBRB, over een aantal riviercruise-gerelateerde onderwerpen, heeft onlangs een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. De belangrijkste aandachtspunten over & weer zijn besproken. Voor ACP zijn dit onder meer het tekort aan ligplaatsen en de wens om een centraal reserveringssysteem te ontwikkelen.
 
Afgesproken is om met elkaar in contact te blijven over relevante ontwikkelingen en onderwerpen. Daartoe is het CBRB uitgenodigd om deel te nemen aan de ACP-kennissessie in december aanstaande.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Cybercrime en meldplicht datalekken

Het onderwerp cybercrime is van belang voor de transportsector. In mei 2014 bracht KPMG een rapport uit waarin het adviesbureau stelt dat de computerveiligheid in de scheepvaart en de havens 20 jaar achterloopt op kantoren en industriële bedrijven. Bij communicatie en navigatie wordt vertrouwd op de correctheid van gegevens, denk aan betalingen, rekeningnummers, financiële- en bedrijfsadministraties, inclusief personeelsdossiers met privé- en medische gegevens.
 
De risico’s zijn onder andere de continuïteit van het bedrijf en reputatieschade.
Vanaf 1 januari 2016 kunnen ook boetes worden uitgedeeld wanneer u de zaken niet op orde heeft, want dan gaat de meldplicht datalekken in.
Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Bij een incident moet u bijvoorbeeld denken aan: een kwijtgeraakte USB-stick, een gestolen laptop, een inbraak door een hacker of een malware-besmetting. De boetes kunnen oplopen tot 800.000 euro of 10% van de jaaromzet.
 
Er wordt vaak gedacht ‘ik ben niet interessant genoeg’ of ‘er is hier niets te halen’ maar daar liggen juist kansen voor cybercriminelen. Bij grote bedrijven is het budget voor beveiliging hoger dan bij MKB-bedrijven en is het dus relatief eenvoudiger om hier de slag te slaan. Er wordt veel geld verdiend aan de verkoop van de gestolen informatie (loginnamen en wachtwoorden worden vaak hergebruikt) of door het veranderen van gegevens.
 
Criminelen blijven innoveren. Zie deze korte (30 sec.) video’s ter inspiratie: Hackers, Launch an App, Work from Anywhere. Of dit voorbeeld: Cyber video: Companies like yours.
In de colleges Safety and Security van de opleiding 'Bevrachter Binnenvaart' wordt ook uitgebreid aandacht aan dit onderwerp en de gevolgen ervan geschonken.
Kijk voor meer informatie over dit onderwerp bij de presentaties van de MKB bijeenkomst en lees de Basistips voor ondernemers.
 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Evaluatie afgifte huisvuil

Het huidige abonnementensysteem voor de inzameling van ‘overig scheepsbedrijfsaval’ waaronder huishoudelijk afval in de binnenvaart zal na twee jaar worden geëvalueerd. De Nederlandse overheid heeft het CBRB benaderd om de evaluatie mede vorm te geven. Het gaat dan om de opdrachtformulering, uitgangspunten en de voor de evaluatie benodigde informatie. Er wordt een kleine klankbordgroep ingesteld om het ministerie te adviseren welke aspecten zeker moeten worden meegenomen en of de uitgangspunten een herkenbaar beeld vormen.  
De evaluatie zal begin volgend jaar worden uitgevoerd.
 
Als er met betrekking tot dit onderwerp zaken zijn die u aan de orde zou willen stellen dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven
Het 8e Colloquium 17 en 18 maart 2016 Bonn: Registratie geopend

Internationale verdragen met betrekking tot de overeenkomst van goederenvervoer alsmede aansprakelijkheden (CMNI/CLNI) & arbeidsrecht in de binnenvaart 
Het 8e Colloquium zal vooral ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van de internationale verdragen met betrekking tot de aansprakelijkheidsbeperking en de overeenkomst van goederenvervoer in de binnenvaart. Bovendien zullen voor het eerst arbeidsrechtelijke aspecten in de Europese binnenvaart worden behandeld.
 
In de conferentie zal met name het nieuwe aansprakelijkheidsbeperkingsverdrag (CLNI 2012) en de implementatie van dit verdrag in nationaal recht worden behandeld. Het verdrag werd tot dusver door 2 landen geratificeerd (Servië en Luxemburg), andere landen zijn bezig met ratificatie. De Juridische Commissie van de IVR heeft voor dit proces leidraden ontwikkeld, die aan de betreffende landen aangeboden kunnen worden.
 
Voor het eerst zal in dit colloquium de rechtspraak met betrekking tot de internationale verdragen CMNI en CLNI worden behandeld en zal een database met rechtspraak op dat gebied worden gepresenteerd.
 
Het colloquium zal de mogelijkheid bieden, deze onderwerpen interactief te behandelen en met alle sprekers in discussie te gaan. Bovendien biedt het een platform om met vertegenwoordigers van overheden, experts op het gebied van vervoer en verzekeringen, advocatuur en andere belangstellenden van gedachten te wisselen.  
 
De 1,5 dag durende conferentie onder beschermheerschap van de Donaucommissie en de CCR zal plaats vinden in het Duitse Federale Ministerie voor Verkeer en digitale Infrastructuur in Bonn onder voorzitterschap van mevrouw Dr. Beate Czerwenka.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IVR, www.ivr.nl

Naar boven


Overleg Binnenvaart met Havenbedrijf Rotterdam

Op 11 november heeft er een overleg plaats gevonden tussen de Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) en het Havenbedrijf Rotterdam  (HbR). Er is onder meer gesproken over de behoefte van een auto afzetplaats op de tweede Maasvlakte, de stand van zaken van wacht- en ligplaatsen en in het bijzonder behoefte aan voldoende kegelligplaatsen, het Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem (BLIS), handhaving snelheidsbeperking en de werkzaamheden rond de bouw van de nieuwe Botlekbrug.
 
Op Maasvlakte II: Ligplaatsen of auto afzetmogelijkheid?
De binnenvaart heeft behoefte aan een auto afzetplaats op de tweede Maasvlakte. Er wordt nu nagedacht over realisatie in de Prinses Margriethaven op de Tweede Maasvlakte of in het Yangtzekanaal. Aan de binnenvaartbrancheorganisaties is om een mening gevraagd een keuze te maken uit de volgende opties:
 • Een steiger in de Margriethaven voor 4 ligplaatsen of
 • Een steiger voor 3 en een auto afzetplaats.
Graag tussen nu en 25 november uw keuze!
Volledigheidshalve merken we op dat over de gekozen optie nog besluitvorming nodig is binnen het Havenbedrijf Rotterdam.
 

Prinses Margriethaven, Maasvlakte II
Foto van Marius den Ouden (Havenbedrijf Rotterdam)
 
Wacht- en ligplaatsen
Gesproken is over:
 • Hartelkanaal steiger 9, 10 en 11 oplevering gepland week 50-2015
 • Calandkanaal aanvang renovatie en nieuwbouw gepland Q1-2016
 • Hartelhaven palen t.b.v. 135 mtr schepen gepland in Q2-2016
 • Ligplaatsen duwbakken Strekdam en Steenplaat
 • Kegelligplaatsen t.b.v. van wijziging wetgeving
Tijdens dit en eerder overleggen is uitgebreid gesproken over de toenemende behoefte aan kegelligplaatsen. Veranderende regelgeving zal zorgen voor extra druk op de beschikbare kegelligplaatsen. Denk hierbij aan ontgassen maar ook het feit dat vanaf 2017 voor het vervoeren van Methanol twee blauwe kegels moet worden gevoerd.
 
Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem (BLIS)
Dit systeem toont de actuele bezetting en de kenmerken van de openbare binnenvaart wacht- en ligplaatsen. BLIS is een win- winsysteem voor binnenschipper en haven. Het levert binnenvaartschippers tijdwinst op. De actuele bezetting van de wacht- en ligplaatsen in de haven zijn via BLIS te zien. De schipper hoeft niet te zoeken. Voor de haven betekent BLIS een snellere doorstroming, minder onnodige vaarbewegingen en een efficiënter logistiek proces. Via website www.blauwegolfverbindend.nl wordt informatie over het project beschikbaar gesteld. Nu is er nog alleen de website, maar de bedoeling is dat een app wordt ontwikkeld. Na het Havenbedrijf Rotterdam zal het Havenbedrijf Amsterdam ook volgen op deze wijze informatie over ligplaatsen beschikbaar te stellen.
 
Handhaving snelheidsbeperking
Vanaf 1 oktober 2014 geldt op een deel van de Nieuwe Maas en een deel van het Hartelkanaal een dynamische maximale snelheid voor de binnenvaart van 13 kilometer per uur. De voorlopige einddatum van de snelheidsbeperking staat op 1 januari 2025. De maatregel geldt op de Nieuwe Maas ter hoogte van Noordereiland, over een lengte van 4 km (km-raai 998 tot km-raai 1002) en op het Hartelkanaal tussen kruising Hartelkanaal/Oude Maas en Harmsenbrug, over een lengte van ca. 10 km. Voor meer informatie zie ook dit eerder geplaatst artikel in een CBRB nieuwsbrief.
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft met het Openbaar Ministerie overlegd over de handhaving. Deze zal binnen enkele maanden starten. Hierover stuurt het HbR te zijner tijd nog een brief en een persbericht.
 
Nieuwe Botlekbrug

Botlekbrug. Foto van Marius den Ouden (Havenbedrijf Rotterdam)
 
Stremmingen bij de nieuwe brug leveren nagenoeg geen beperkingen op voor de reguliere binnenvaart aangezien de nieuwe brug op 14 meter boven NAP ligt. Naar verwachting zal het College van Burgemeesters en Wethouders van Rotterdam dit jaar een besluit nemen over het opheffen van het zogenaamde spitsregime.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CCR publiceert controlelijst bunkeren LNG

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft in juni 2015 een besluit genomen over een amendering van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR). Het betrof de vaststelling van voorschriften voor schepen die LNG als brandstof gebruiken. De voorschriften zullen op 1 december 2015 inwerkingtreding. Voordat begonnen wordt met bunkeren van LNG moet de schipper zich ervan vergewissen dat voldaan is aan de voorwaarden in de controlelijst voor het bunkeren van LNG.

Op dit deel van de website van de CCR is de betreffende informatie te vinden.

Naar boven


Operationeel overleg met APMT-R

Bij het recente operationele overleg met APMT-R zijn de volgende agendapunten aan de orde geweest:
 • Veiligheidsonderwerpen (Fatal 5, aanleg kadetrappen).
 • De ontwikkeling en oplevering van de herziene E-portal, waarin het grootste deel van de wensen van de barge operators is ingewilligd, waaronder de mogelijkheid om boekingen in te zien. Het downloaden van laad-los-lijsten zal niet via de E-portal gefaciliteerd worden; daartoe zijn de Codeco's.
 • De resultaten van de nieuwe planningsprocedure, waarbij opmerkelijk is dat de laad-los-plannen regelmatig afwijken van de feitelijke situatie aan boord. De nieuwe voorschriften inzake de elektronische meldplicht (zie elders in deze nieuwsbrief) zullen hier hopelijk een positieve bijdrage aan leveren.
 • Het Data EDI-center, dat per 1-1-2016 volledig operationeel moet zijn en moet gaan fungeren als one point entry voor alle data. Nadere informatie hierover volgt zeer binnenkort.
 • Downfalls & cancellations.
 • Het transitieproces.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ga naar boven