Nieuwsbrief 2011 - 12 - extra

 1. Ruim € 50 Miljoen schade door kapseizen Waldhof op de Rijn
 2. More than € 50 Million Estimated Damage after MTS Waldhof capsized on the Rhine
 3. Mehr als € 50 Millionen Schaden nach dem Schiffsunglück der ‘Waldhof’ im Rhein

Ruim € 50 Miljoen schade door kapseizen Waldhof op de Rijn

Op 13 januari 2011 kapseisde de Duitse tanker "Waldhof" met 2.400 ton zwavelzuur op de Rijn. Het ongeluk gebeurde vlakbij de Lorelei op de oostelijke oever van de Rijn nabij St. Goarshausen. Door sterke stromingen en een rotsachtige bodem is deze rivierbocht berucht in de binnenvaart. Pas op 14 februari 2011 was de Rijn ter plekke weer geheel beschikbaar voor scheepvaart. De Rijn was toen 33 dagen gestremd, de ernstigste stremming van de Rijn in de naoorlogse geschiedenis.

 

Het onderzoek- en adviesbureau NEA heeft de economische schade onderzocht die is ontstaan door de langdurige stremming van de binnenvaart op de Rijn bij St. Goarshausen eerder dit jaar. Het onderzoek richtte zich op de omvang van de schade en de verdeling van de schade over betrokken partijen.

De ontstane schade door de stremming was voor de binnenvaartsector aanzienlijk. NEA heeft berekend dat schippers een schade leden van circa € 14 miljoen. Echter, de schade is niet beperkt tot de binnenvaartondernemers alleen. Door de stremming vielen transporten uit, moesten vervoersalternatieven worden geregeld, of alternatieve - duurdere - leveranciers van goederen gezocht worden. Verladers, bevrachters en brokers leden daardoor een schade van ongeveer € 26 miljoen. Ook verzekeraars hadden een schadepost van zo’n 2 miljoen. Daarnaast zorgde de stremming ook voor een verlies van omzet of hogere kosten voor de getroffen productie-industrie, terwijl de voorraden aan de andere kant van de vervoersketen juist opliepen.

Schattingen voor de schade hierdoor lopen uiteen van enige miljoenen tot enige tientallen miljoenen. Dan was er uiteraard ook de directe schade door het ongeval. Die bedraagt mogelijk meer dan tien miljoen. Een voorzichtige schatting levert dan al gauw een totaalbedrag voor de schade op van 50-60 miljoen. Dit schadebedrag is sterk afhankelijk van de geldende vrachtprijzen, die op zichzelf weer sterk afhankelijk zijn van de waterstanden. Tot slot dreigt bij dergelijke langdurige stremmingen de mogelijkheid van imagoschade voor de sector.

 

De onderzoeksresultaten geven een beter inzicht in de economische gevolgen van soortgelijke ongevallen. De studie van NEA is daarom belangrijk voor beslissingen over maatregelen die zulke stremmingen en de gevolgen daarvan in de toekomst moeten helpen beheersen.

Opdrachtgevers voor het onderzoek zijn:

 • CBRB, in samenwerking met:
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • Internationale Afdeling Koninklijke Schuttevaer
 • Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke dienstverleners in de Binnenvaart
 • Kantoor Binnenvaart
 • EVO
 • Rijkswaterstaat

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Press Release

More than € 50 Million Estimated Damage after MTS Waldhof capsized on the Rhine

 

The research and consultancy institute NEA carried out a study on the damage caused by the lengthy blockage of the inland water transport on the Rhine, near St. Goarshausen earlier this year. The study focused on the total damage and the allocation of the damage over the different stakeholders.

 

On 13 January 2011, the German tanker "Waldhof" containing 2,426 tonnes of sulphuric acid capsized on the Rhine River. The accident occurred near the Lorelei Rock, which sits on the eastern bank of the Rhine near the town of St. Goarshausen. The narrow bend in the river near the rock has strong currents and a rocky bottom and has been the site of various accidents, it is notorious in inland shipping. On 14 February 2011, the river was fully reopened to both northbound and southbound shipping. The Rhine was obstructed to shipping for 33 days. This was the most serious obstruction of the Rhine in post-war history.

 

The damage to the inland water transport sector was considerable. NEA has calculated that the damage experienced by barge operators alone amounted to around € 14 million. However, the damage is not limited to inland water transport operators. Due to the blockage, alternative – more expensive – means of transport had to be arranged. Shippers, forwarders and brokers experienced damages amounting to around 26 million Euros. Insurers suffered damages of around € 2 million. Furthermore, the blockages also caused losses in turnover or higher costs for the production industries that were affected, whilst stockpiling occurred at the other end of the transport chain. Estimates for these damages vary from between several million Euros to tens of millions of Euros. Moreover there was the direct damage caused by the accident. The costs for the direct damage is possibly more than € 10 million. The total damages is estimated between € 50 and € 60 million at least. This amount is strongly related to the transport costs at that time, which are strongly dependent on the water level. Finally, a long term blockage such as this has a negative influence on the sector’s image.

 

The results of the study provide a better view and understanding on the economic effects of these type of accidents. The NEA study is therefore important in providing information to policy makers to develop an instrument to support decision-making on how to manage such blockages in the future.

 

The study was carried out for:

 • Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, in cooperation with:
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • Internationale Afdeling Koninklijke Schuttevaer
 • Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke dienstverleners in de Binnenvaart
 • Kantoor Binnenvaart
 • EVO, and
 • Rijkswaterstaat

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Pressebericht

Mehr als € 50 Millionen Schaden nach dem Schiffsunglück der "Waldhof" im Rhein

Am 13. Januar 2011 kenterte das Deutsche Tankschiff "Waldhof" mit 2.400 Tonnen Schwefelsaüre im Rhein. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von der Lorelei an dem östlichen Rheinufer bei Sankt Goarshausen. Wegen der starken Strömung und dem felsreichen Untergrund ist diese Flusskrümmung berüchtigt bei der Binnenschifffahrt. Erst am 14. Februar 2011 war der Rhein am Ort des Geschehens wieder völlig zugänglich für die Binnenschifffahrt. In dieser Zeit war der Rhein über einen Zeitraum von 33 Tagen gesperrt. Es war die größte Absperrung des Rheines zeit des zweiten Weltkriegs.

 

Beginn des Jahres hat das Untersuchungs- und Beratungsinstitut NEA den wirtschaftlichen Schaden untersucht der entstanden war durch die nachhaltige Sperrung der Binnenschifffahrt im Rhein bei Sankt Goarshausen. Die Untersuchung war gerichtet auf den Schadensumfang und auf die Verteilung des Schadens über die betroffenen Parteien.

 

Der von der Sperrung entstandene Schaden war erheblich für die Binnenschifffahrt. NEA hat berechnet dass Schiffeigner einen Schaden erlitten haben von circa € 14 Millionen. Doch der Schaden beschränkt sich nicht nur auf Binnenschifffahrtsunternehmer. Infolge der Sperrung sind viele Transporte ausgefallen, Transportalternativen muten geregelt werden, oder alternative - teurere – Güterspeditionen gesucht werden. Verlader, Kraftwagenbefrachter und Händler haben folgedessen einen Schaden von ungefähr € 26 Millionen erlitten. Auch Versicherungsgesellschaften verbuchen einen Schadenposten von rund 2 Millionen. Zusätzlich hat die Sperrung einen Umsatzverlust oder erhöhte Kosten für die betroffene Produktionsindustrie ausgelöst. Und auf der anderen Seite der Transportkette ist der Warenbestand dadurch zugenommen. Schätzungsweise ist der Schaden folgedessen zwischen einigen Millionen und einigen Dutzenden von Millionen. Zuzüglich gab es selbstredend den direkten Schadensposten vom Unfall, möglicherweise mehr als Zehn Millionen. Nach vorsichtiger Einschätzung kommt man schnell auf einen Totalschadenbetrag von € 50-60 Millionen. Dieser Schadenbetrag ist stark abhängig von den geltenden Transportpreisen, die an sich wieder stark abhängig sind von den Wasserhöhen. Schließlich spielt bei solchen langfristigen Sperrungen die mögliche Drohung eines Imagoschadens eine Rolle für den Binnenschifffahrtssektor.

 

Die Untersuchungsergebnisse geben eine bessere Einsicht in die wirtschaftlichen Folgen von derartigen Unfällen. Deshalb ist die von NEA ausgeführte Studie wichtig für Entscheidungen mit Bezug auf Maßnahmen die solche Sperrungen und ihre Folgen in der Zukunft helfen müssen zu vermeiden.

 

Auftraggeber für die Untersuchung sind:

 • Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, in Zusammenarbeit mit:
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • Internationale Afdeling Koninklijke Schuttevaer
 • Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke dienstverleners in de Binnenvaart
 • Kantoor Binnenvaart
 • EVO
 • Rijkswaterstaat

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Ga naar boven