CBRB - Nieuws

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Verhoging BTW-tarief voor passagiersvaart en veerdiensten onacceptabel

CBRB protesteert met klem tegen kabinetsplannen

Rotterdam, 19 juni 2015 
 
Het CBRB maakt zich ernstig zorgen over de kabinetsplannen om het lage BTW-tarief af te schaffen. Dit zal voor de passagiersrederijen in zowel de dagvaart als de riviercruisevaart, en voor de veerdiensten, resulteren in een prijsverhoging van 15%. 
 
Wij pleiten daarom nadrukkelijk voor het behoud van het lage BTW-tarief voor het personenvervoer over water, zoals nu ook het geval is. 
 
De marges in de passagiersvaart zijn door overheidsoptreden (eerdere BTW- en accijnsverhoging, assurantiebelasting, lozingsverbod, walstroom, haven- en kadegelden, sociale wetgeving), in combinatie met de gevolgen van de crisis, reeds zo krap dat aan een volledige doorberekenen van een BTW-verhoging in de consumentenprijzen niet valt te ontkomen. 
 
De economische betekenis van de dagpassagiers- en riviercruisevaart (chartervaart uitgezonderd) bedraagt zo’n € 245 miljoen. Uitgaande van een prijselasticiteit in de passagiersvaart van -1,2% verwachten wij een omzetdaling van maar liefst 15-20%; een afname van de economische betekenis (omzet en voorwaartse effecten) van € 36 - € 50 miljoen. Hierdoor zal zeker 10% van de werkgelegenheid verloren gaan. 
 
Voor de veerdiensten geldt, dat nog maar een half jaar geleden, na een lang lobbytraject, door het ministerie van Financiën is bevestigd dat de BTW-vrijstelling voor veerdiensten gehandhaafd blijft, en dat voor veerdiensten die wél BTW over de vervoersbewijzen rekenen het lage BTW-tarief van 6% op het vervoer van fietsen en auto’s in stand zal blijven. Veerdiensten spelen een belangrijke rol in de mobiliteit; zij besparen op jaarbasis 333 miljoen omrijkilometers. Het is evident dat een verhoging van 15% op de kaartjes van zowel reizigers als hun fietsen/auto’s zeer contraproductief zal uitwerken en meer reizigers zal doen besluiten om tóch om te rijden, met alle kosten en milieugevolgen van dien. 
 
Ga naar boven