Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Bereikbaarheid CBRB in verband met Coronavirus

Het CBRB houdt zich aan de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus. Het CBRB beschikt over goede digitale middelen om thuis en op afstand te werken en dat houdt in dat de CBRB-medewerkers deze middelen maximaal zullen benutten en de komende periode zoveel mogelijk thuiswerken.

Natuurlijk spant het CBRB zich maximaal in om de continuïteit van het te verrichten werk te waarborgen. Het is wel mogelijk dat de telefonische bereikbaarheid verminderd in deze periode. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om zoveel als mogelijk contact per e-mail met het CBRB op te nemen.
Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven