Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Ook het CBRB sluit aan bij de landelijke actiedag

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) sluit zich aan bij de landelijke actiedag van de stichting Grond in Verzet morgen. De stikstof- en PFAS-impasse raakt ook de binnenvaart en daarom is het van groot belang dat de binnenvaart aansluit bij deze landelijke actiedag. 


Deze actiedag is georganiseerd om aandacht te vragen voor de wettelijke en politieke impasse die is ontstaan rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en nieuwe normen voor PFAS in de grond. Een impasse die veel schade oplevert voor ondernemingen die hierdoor getroffen zijn.

Het grootste deel van het transport van de bouwstoffen in Nederland wordt door binnenvaartschepen verzorgd. Het water staat vervoerders van bouwstoffen en grond aan de lippen. Het vervoer over water van bouwmaterialen in Nederland, maar ook daarbuiten ligt de afgelopen weken op veel plaatsen stil. 

Naast het protest willen de binnenvaart brancheorganisaties benadrukken dat de binnenvaart ook een bijdrage kan leveren aan de stikstofproblematiek. Door de lage emissie per ton kilometer bij vervoer over water komt er minder stikstof in de lucht.


Landelijke actiedag
Onder de slogan 'Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot'  hebben meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland zich aangesloten bij de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. De organisaties hebben samen een manifest gemaakt dat ze morgen willen aanbieden aan de verantwoordelijke ministers, de minister-president en de provincie- en gemeentebestuurders.

 ‘In het manifest schetsen we de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse. Ook doen we voorstellen om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat projecten weer door kunnen en banen niet in gevaar komen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.


Publieksvriendelijke acties
Voor de branche- en ondernemersorganisaties die mee doen aan de landelijke actiedag is een belangrijke randvoorwaarde dat de actie morgen publieksvriendelijk verloopt en niemand tot overlast is. De leden van het CBRB zijn verschillende publieksvriendelijke acties voorgesteld:

  • Het varen met een knoop in de vlag, immers brengt de regelgeving ons in de knoop (de “vlag in sjouw” bedoeld als noodsignaal, vertaald naar Nederland zit in nood)
  • Of de vlag omgekeerd in de mast te hangen, omdat Nederland met deze regelgeving op zijn kop staat.
  • Of een aantal momenten op de dag met de hoorn een signaal af te geven, dat we door het hele land actie voeren en niet alleen op het Malieveld in Den Haag. Voorgesteld wordt om dat in ieder geval te doen om 10.00 (bij de aftrap van de manifestatie in Den Haag), maar ook om 11.00 en 12.00.
  • Maak een “selfie” van uw actie en deel dat op de sociale media, de volgers dan graag ook “liken” zodat het uitrolt in Nederland.


Actie op het Malieveld
Mocht u aanstaande woensdag richting het Malieveld willen gaan, klik hier voor meer informatie over het programma, vervoer, kledingvoorschrift en meer.
 

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven