Blij met aanpak “harde laag” Nijmegen

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakt vandaag bekend dat zij € 7,7 miljoen vrij maakt om de “harde laag” bij Nijmegen aan te pakken. Brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau Rijn en Binnenvaart, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij met dit besluit. Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin de partijen gezamenlijk optrekken voor een betere infrastructuur, heeft geruime tijd lobby gevoerd om dit ernstige en gevaarlijke knelpunt met spoed aan te pakken. Het CBRB heeft de juridische analyse ‘inspanningsverplichting Nederland waterdiepte Waal’ gemaakt en mede daardoor is dit besluit genomen door de minister.

Doordat de rivier erodeert en de met stortsteen gefixeerde bodem bij Nijmegen niet mee daalt, is een verondieping ontstaan die bij lage waterstanden een gevaarlijk knelpunt vormt voor de scheepvaart. Door de bodem van deze harde laag af te vlakken, verdwijnen de hobbels en verbetert de bevaarbaarheid. Verder komt er een geleidelijke overgang van de harde laag naar de zandige rivierbodem. Dit maakt de overgang van diep naar ondiep vaarwater minder abrupt waardoor de kans kleiner is dat binnenvaartschepen contact maken met de harde laag en beschadigd raken.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Droogte zorgt voor problemen met de bevaarbaarheid van onze rivieren. Daarom moeten we ons niet alleen meer richten op waterveiligheid en de hoogste stand van het water, maar zeker ook op de laagste stand die ontzettend belangrijk is voor onze binnenvaart. De maatregelen bij Nijmegen zijn daar een mooi voorbeeld van.” Ook wil de minister erosie tegengaan en natuurontwikkeling stimuleren door gebruik te maken van suppletie in kribvakken.

De voorbereidingen starten nog dit jaar en in 2020 moet het project gereed zijn. De maatregelen en verbeteringen aan de bodem moeten inzicht geven in hoe waterstanden in de toekomst bij laag water te beïnvloeden zijn en wat deze ingrepen betekenen voor de rivierfuncties.

Het CBRB is zeer tevreden met de adequate en snelle aanpak van de minister en hopen dat de Waal bij lage waterstanden beter bevaarbaar wordt en weer gaat voldoen aan de internationaal afgesproken streefdiepte van 2,80 m bij OLR.