Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Samenwerking met de waddenveren, het ministerie en ILT voor actualisatie van de ‘Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen’ (VLG)

Vervoer van gevaarlijke stoffen naar de Waddeneilanden

Het vervoer van gevaarlijke stoffen naar de Waddeneilanden wordt uitgevoerd door de waddenveren; de veerdiensten van het vasteland naar Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De waddenveren (TESO, Rederij Doeksen en Wagenborg passagiersdiensten) zijn lid van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en vallen onder de ledengroep Personenvervoer.
 
De ‘zoute verenregeling’ (artikel 7 van het VLG; de ‘Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen’) beschrijft onder welke voorwaarden veren, in combinatie met passagiers, gevaarlijke stoffen mogen overzetten.
 
De gevaarlijke stoffen worden vervoerd in vrachtwagens en dit vervoer valt onder het ADR. De veren zijn feitelijk een verlengstuk van het wegennet en vormen voor de eilanden de navelstreng met het vasteland. Voor de bevoorrading van de eilanden is het van belang, dat het overzetten van gevaarlijke stoffen goed en veilig geregeld is. Om die reden is destijds Artikel 7 in het VLG opgenomen.

Artikel 7 van het VLG actualiseren en verduidelijken

Tijdens de inspecties van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de gesprekken die in 2017 hebben plaatsgevonden met belanghebbenden, is naar voren gekomen dat het wenselijk is als Artikel 7 van het VLG geactualiseerd en verduidelijkt gaat worden.
 
Om deze reden heeft het CBRB namens de waddenveren een brochure opgesteld waarin de door hen geïnventariseerde knelpunten zijn verwoord. Hierna is contact gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat en ILT, dat heeft geleid tot twee besprekingen met alle genoemde partijen. Deze besprekingen hebben in gezamenlijk, goed overleg tot een vernieuwing van artikel 7 van het VLG geleid.
 
De wijziging houdt als volgt in:
  • Actualisatie en forse verkleining van de opsomming van de stoffen die onder de regeling mogen worden vervoerd
  • Tekstuele verheldering, wat de leesbaarheid van artikel 7 ten goede komt.
Het is nu volstrekt duidelijk onder welke veiligheidsvoorwaarden de gevaarlijke stoffen, die noodzakelijk zijn voor de eilanden, vervoerd moeten worden. De nieuwe regeling voorkomt ook dat bij de ILT iedere keer ontheffingen moeten worden aangevraagd, zodra een veer voor onderhoud uit de vaart is. Daardoor draagt de nieuwe regeling ook bij aan de vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.
 
Het CBRB en haar leden zijn blij met de actualisatie en verduidelijking van artikel 7 van het VLG en ook zeker met deze vorm van samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Via deze link treft u de publicatie van de wetswijziging aan, die 20 april 2019 van kracht is geworden.
Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven