Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Lancering van het Europees binnenvaartplatform: EBU en ESO voor een sterkere binnenvaartsector in Europa.

EBU en ESO, de Europese binnenvaartorganisaties, hebben de handen ineengeslagen om de binnenvaartsector op Europees niveau te versterken door de oprichting van het European Inland Waterway Transport (IWT) Platform.

Het doel van het IWT-platform is om een ​​aantal taken uit te voeren ten voordele van de hele sector en om het aandeel van het vervoer door binnenschepen in het Europese transport te vergroten. Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle besluitvormende instanties en autoriteiten die zeggenschap hebben over de binnenvaartactiviteiten op nationaal en Europees niveau.

 

Nieuwe expertise dimensie

Hoewel de twee organisaties EBU en ESO onafhankelijk blijven, is het gezamenlijke platform bedoeld om een ​​nieuwe expertise dimensie toe te voegen. Enkele concrete voorbeelden zijn; bijdragen van experts bij a.o. de CESNI-werkgroepen in verschillende gebieden, EG-deskundigengroepen, UNECE werkgroepen en vertegenwoordiging bij het CDNI-verdrag. Het IWT platform heeft gezamenlijke commissies ingesteld die alle expertise bij elkaar brengt en bij draagt aan de besluitvorming.

De IWT Platform coördinator, Nik Delmeire, gesteund door de secretaris-generaals Theresia Hacksteiner (EBU) en Gerard Kester (ESO), presenteerde tijdens de lancering afgelopen maandag 21 januari in Brussel de ambities van het IWT Platform. Het IWT Platform zal zich concentreren op een aantal belangrijke gebieden:

  • Aanmoediging van innovatie op schepen en technische vooruitgang met aandacht voor het milieu, inclusief alle Europese duurzaamheidsdoelstellingen;
  • Vergroting van de aantrekkelijkheid van de sector door het aanbieden van betere loopbaanvooruitzichten aan de jeugd. Het aanmoedigen van jongeren en andere maritieme werknemers van buiten de sector door opleiding en onderwijs;
  • Verbetering van de infrastructuur om te zorgen voor goed onderhouden vaarwegen en waterniveaus ten behoeve van de Europese industrie en economie;
  • Stimulering van modal shift van weg naar binnenwateren, in nauwe samenwerking met verladers, industrie en autoriteiten.

Vertegenwoordigers van het Europese IWT-platform van links naar rechts:
Christiaan Van Lancker, Leigh Wootton, Theresia Hacksteiner, Paul Goris, Nik Delmeire, Gerard Kester,
Alain Devos, Philippe Grulois  © European IWT platform

 

Vervoer over de binnenwateren de sleutel om de milieueffecten van het vervoer te beperken

In zijn openingstoespraak benadrukte de president van het IWT Platform, Paul Goris, dat de binnenvaart de sleutel is om de milieueffecten van het vervoer te beperken en bij te dragen aan Europese en internationale beleidsdoelen. "De binnenvaart staat bekend om zijn positieve duurzaamheid op verschillende gebieden en wil dit graag behouden", benadrukt Paul Goris.


Directeur-generaal bij de Europese Commissie DG MOVE, Henrik Hololei, benadrukte tijdens zijn key note speech om het potentieel van de binnenvaart ten volle te benutten. Vervoer over de binnenwateren wordt beschouwd als de meest milieuvriendelijke vervoerswijze die nog over vrije capaciteit beschikt.


Ook tijdens de lanceringsbijeenkomst van 21 januari presenteerden de vijf commissies van het IWT Platform, onder de sprekers CBRB secretarissen Lijdia Pater – de Groot en Jan Vogelaar,  waar de desbetreffende commissie voor staat en welke resultaten er nu al geboekt zijn.

        Paul Goris          -          Lijdia Pater - de Groot          -          Jan Vogelaar
© European IWT platform

 

Organisatie van het IWT Platform met de vijf commissiesCoronavirus (COVID-19)


Ga naar boven