Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Fossiele brandstoffen overboord? Economische impact van de energietransitie thema van Binnenvaart Jaardiner

Op vrijdag 23 november vond het drukbezochte Binnenvaart Jaardiner van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) plaats in de Kuip, met dit jaar aandacht voor de economische impact van de energietransitie op de binnenvaart.
 
Want het staat buiten kijf dat de energietransitie en het akkoord van Parijs de wereld van de olie, gas en kolen fundamenteel gaan veranderen. Lucia van Geuns, strategisch adviseur energie bij The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS), nam de aanwezigen tijdens het diner mee in het verhaal rond de mondiale energietransitie en de mogelijke economische gevolgen. Gaan de fossiele brandstoffen overboord? Zal het vervoer van fossiele brandstoffen over water, zoals kolen en minerale olie drastisch veranderen? Wat is de economische impact van deze energietransitie op de logistiek, de maritieme sector en de binnenvaart?
 
 ‘De wereld is nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een mondiale energie revolutie lijkt niet nabij. Maar een evolutionaire transitie naar duurzaam is ingezet’, aldus Lucia van Geuns. Het achterland zal een onveranderde vraag naar fossiele brandstoffen blijven houden door de zware industrie. Deze industrie heeft beperkte mogelijkheden om over te gaan op alternatieve brandstoffen. De Rotterdamse en Amsterdamse haven zullen daarom voorlopig een belangrijke doorvoer haven blijven van fossiele brandstoffen naar het achterland.
 
Met de energietransitie komt een verandering, waarvan de impact nu nog niet vast staat. Met de energietransitie wacht de binnenvaart een overgang die behalve uitdagingen ook kansen biedt!
 

Hand in Hand

Paul Goris, voorzitter van het CBRB, trapte de avond af met een blik op de Green Deal, de klimaattafels en de binnenvaart als de groenste modaliteit: die wij zijn en ook willen blijven. Hij bedankte alle leden, samenwerkingspartners en andere betrokkenen voor hun betrokkenheid en wees op de noodzaak om als binnenvaart gezamenlijk de grote milieu-uitdagingen aan te gaan. Ofwel op zijn Rotterdams: hand in hand!


         Lucia van Geuns (strategisch adviseur energie - HCSS) en Paul Goris (voorzitter - CBRB)
Algemene Ledenvergadering

Voorafgaand aan het CBRB Binnenvaart Jaardiner vond de 89e Algemene Ledenvergadering van de branchevereniging plaats. Directeur Robert Kasteel presenteerde samen met de secretarissen van het CBRB een terugblik op 2018 en een vooruitblik op 2019 van de activiteiten. Tijdens de vergadering werden er drie leden van het bestuur (Kees de Graaff, Hans Buytendijk en Jos Davidse) herkozen. Ook de verkenning van een intensievere vorm van samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer kwam aan de orde. In de eerste helft van 2019 verwachten het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer dit proces te hebben afgerond.
 
Het CBRB is klaar voor 2019. Het jaar van 90 jaar professionele belangenbehartiging in de binnenvaart.Ga naar boven