Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

ALV en Binnenvaart Jaardiner 2018

Fossiele brandstoffen overboord?

Economische impact van de energietransitie op de binnenvaart


De 89e Algemene Ledenvergadering zal op vrijdag 23 november plaatsvinden. Aansluitend aan de ALV vindt traditiegetrouw het Binnenvaart Jaardiner plaats.
 

Fossiele brandstoffen overboord?

De wereldwijde klimaat afspraken, zoals het akkoord van Parijs, gericht op het reduceren van CO2 en andere emissies, zullen een aanzienlijke impact hebben op het vervoer van fossiele brandstoffen, zoals kolen, minerale olie, e.d. Alternatieve biobrandstoffen en synthetische brandstoffen zullen hiervoor deels in de plaats komen. Wat is de economische impact van deze transitie op de binnenvaart?
 
Onze spreker mevrouw Lucia van Geuns (strategisch adviseur energie bij The Hague Centre of Strategic Studies) zal deze vraag tijdens het Binnenvaart Jaardiner gaan beantwoorden en u meenemen in de wereld van de energietransitie.

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven