Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Enquête evaluatie boetebeleid ILT

Hoe beleeft u het toezicht op de Binnenvaartwet?  In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voeren de onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Panteia een evaluatie uit van het toezicht op de Binnenvaartwet. Het CBRB heeft u met dit en dit artikel in CBRB-Nieuwsbrieven eerder geïnformeerd over de evaluatie van het boetebeleid van ILT.
 
U kunt bijdragen door een enquête in te vullen. Deze kunt u bereiken via het volgende adres: binnenvaart.onderzoek.nl. Mogelijk heeft u de enquête ook al via een mailing toegestuurd gekregen. In dat geval verzoeken wij u de link uit de mailing te gebruiken.
 
De vragen van de enquête zijn afgestemd met de brancheorganisaties. Wij hopen dat u bereid bent om de vragen te beantwoorden. Het invullen van de enquête hoeft u niet veel tijd te kosten – hooguit 15 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De uitkomsten van de evaluatie worden aangeboden aan de Tweede Kamer en benut om het toezicht op de Binnenvaartwet zo nodig te verbeteren.


Ga naar boven