Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

CBRB reageert op de CBS cijfers

Zilvervloot voor de binnenvaart

Het gaat goed met de binnenvaart. In tien jaar tijd is het vervoer met 5 procent gegroeid. DFT gaat op pad met de Zaanse schipper Jeroen. (video)
De door het CBS gepubliceerde cijfers van de binnenvaart in 2017 laten zien dat met name de tankvaart groeit. Aangezien een zeer aanzienlijk deel van de werknemers in deze deelsector werkt hangt het structurele tekort aan gekwalificeerd binnenvaartpersoneel in Nederland daarmee nauw samen. Steeds meer wordt dat tekort gezien als een knelpunt voor de groei van de bedrijfstak. Het is echter een illusie te denken dat dit op korte termijn anders dan door het in dienst nemen van buitenlands personeel kan worden opgelost; dat is een uitdaging voor de langere termijn. Daarom wordt er – met name op instigatie van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) – gewerkt aan een breed gedragen plan van aanpak om dit vraagstuk te adresseren.

Antonia zit al jaren op de binnenvaart: er moet wat meer liefde in

Michiel Koning aan het woord bij de NOS.
Ga naar boven