Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Ontgassen en het ADN

De voorwaarden rond het ontgassen van ladingtanks is omschreven in ADN 7.2.3.7.
Hierin wordt aangegeven dat het bij het ontgassen uittredende gas/luchtmengsel vanuit de ladingtanks via de vlamkerende inrichtingen naar de atmosfeer moet worden afgevoerd.
Formeel zou men dus kunnen lezen dat het ontgassen naar een “inrichting” of “installatie” niet is toegestaan, terwijl het CDNI en overige ontgassingsverboden juist beweegt in de richting om aan een installatie te ontgassen.
Om deze ruis weg te halen en het ontgassen naar een ontgasinrichting wettelijk te regelen heeft de Nederlandse delegatie in de januarizitting van het ADN Safety Committee voorgesteld om dit binnen de internationale werkgroep ontgassen op zich te willen nemen. 

Op 28, 29 en 30 maart is deze werkgroep bij elkaar gekomen, waarbij EBU/ESO ook aanwezig is geweest. Er zijn teksten opgesteld om het ontgassen naar een installatie te regelen, waarbij te denken valt aan de bescherming van schip en installatie door vlamkerende roosters, het vastleggen van afspraken in een controlelijst, het afstemmen van noodstopvoorzieningen, etc. 

Gedurende de discussie omtrent de aanpassingen van wetteksten heeft de sector het idee geopperd om het proces van ontgassen visueel te ondersteunen hetgeen een positieve inbreng is geweest ten aanzien van de discussie.
Ons Nederlands ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft na deze vergadering een mediabedrijf de opdracht gegeven om het ontgassen naar een installatie middels een animatiefilm te tonen, waaraan het CBRB een grote bijdrage heeft kunnen leveren.
In het ADN-2019 zal de tekst naar alle waarschijnlijkheid zijn overgenomen.Deze animatie is ook in Genève getoond voor o.a. de begripsvorming van de delegaties rondom ontgassen. 


Bijlage:
Report of the informal working group on degassing of cargo tanks
(ECE-TRANS-WP15-AC2-2017-47e Report Working Group degassing)
The document contains a summary of the fifth meeting of the informal working group on degassing of cargo tanks. The resulting amendments to the Regulations annexed to ADN can be found in the annex. Special attention is drawn to the provisions regarding degassing to reception facilities (section 7.2.3.7.2).


Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven