Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Presentaties themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn

CBRB Themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn
Op woensdagochtend 15 februari 2017 was een 50-tal deelnemers aanwezig bij de CBRB-Themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn. De ochtend werd voorgezeten door Kees de Graaff, Managing Director bij ZwaansDelta Barging B.V. en tevens bestuurslid van het CBRB. Hij trapte af met de mededeling dat het exact 5 jaar geleden was dat de sociale partners EBU, ESO en ETF een overeenkomst hadden ondertekend die de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart regelt. In 2014 is deze overeenkomst vervat in een Europese richtlijn (2014/112/EU). Die richtlijn verplicht de lidstaten uiterlijk 31 december 2016 de nodige veranderingen in hun nationale wetgeving door te voeren. Nederland heeft de nodige wijzigingen gepubliceerd in Staatsblad 515 van 2016.
 
Toelichting op de Arbeidstijdenrichtlijn voor de binnenvaart
Michiel Koning, secretaris Sociale Zaken bij het CBRB, gaf een toelichting op de geschiedenis en de inhoud van de overeenkomst die gesloten is voor de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart. Zijn presentatie en transscript zijn hier te lezen.
 
Toelichting op de invoering in de Nederlandse wet en handhaving
Vervolgens gaf Jaap Kwakernaat, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een toelichting op de invoering van de richtlijn in de Nederlandse wet en hoe er op gehandhaafd zal worden. Zijn presentatie is hier te vinden.

Lees verder op de themapaginaGa naar boven