Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

BV 2016 zijn de nieuwe voorwaarden in de binnenvaart

Bevrachtingsvoorwaarden

Onder de naam ‘BV 2016’ introduceren EVO, CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer de algemene voorwaarden betreffende het met één reis vervoeren van goederen over binnenwateren. 

De BV 2016 zijn tweezijdig tot stand gekomen, mede aan de hand van een aantal consultatiebesprekingen met mensen uit de praktijk en betrokken koepelorganisaties.

De BV 2016 bestaan uit algemene voorwaarden plus een charterformulier voor het vastleggen van de specifiek ladingen- en trajectgegevens en overige commerciële en operationele afspraken. Het ingevulde charterformulier en de algemene voorwaarden vormen samen de vervoerovereenkomst.

Het gebruik van de BV 2016 levert belangrijke voordelen op voor bevrachters, schippers en handelaren en producenten, omdat het charter en de voorwaarden samen een compleet model voor een vervoerovereenkomst voor binnenvaart bieden, waarin alle noodzakelijke elementen zijn opgenomen. De BV 2016 zijn zowel voor binnenlands als voor internationaal vervoer toepasbaar.

Met name het charterformulier zal de totstandkoming van een vervoerovereenkomst vereenvoudigen. Invullen van het (niet vormvast voorgeschreven) charterformulier werkt namelijk als een checklist.

De BV 2016 zijn in beheer gegeven bij de Stichting Vervoeradres. De BV 2016 zijn in te zien en te downloaden op www.sva.nl/BV2016. Hier vindt u tevens een digitaal formulier en een uitgebreide toelichting op de voorwaarden.

De BV 2016 zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Ga naar boven