Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten wordt opnieuw in kaart gebracht

Update onderzoek “verdiensten van veerdiensten” uit 2010 

Nederland telt meer dan 300 veerdiensten, die bij elkaar jaarlijks ruim 32 miljoen personen overzetten, waarmee 333 miljoen omrijkilometers en zo’n € 5,6 miljoen aan milieukosten worden bespaard. Dit bleek uit het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” uit 2010.
 
De veerdiensten vormen dus belangrijke schakels in het secundaire wegennet. Het maatschappelijke en economische belang van de veerdiensten gaat echter verder dan alleen verkeer en vervoer; zij vormen daarnaast immers belangrijke schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.
 
Het maatschappelijk landschap is echter aan verandering onderhevig. Zo wordt het onderwerp duurzaamheid van steeds groter belang. Hoe kunnen veerdiensten hierin meegaan? Verder ontbreekt het bij het merendeel van de provincies nog steeds aan structureel beleid ten aanzien van veerdiensten. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van veerdiensten? Daarnaast moet ook de markt niet uit het oog verloren worden: wat wil en verwacht de hedendaagse reiziger?
 
Om antwoord te geven op deze en andere actuele vragen zal het onderzoek Verdiensten van veerdiensten herzien worden. Behalve een actualisering van de belangrijkste kengetallen (# veerdiensten, # reizigers, omzet, # FTE’s, e.d.), gericht op utilitaire en recreatieve reizigers, zal er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven worden, zowel beleidsmatig (landelijk, regionaal, lokaal, in het kader van mobiliteit / toerisme / OV) als maatschappelijk (innovatie, milieu, klantbeleving, marktontwikkeling).
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mark Hoekstra, masterstudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij het CBRB, in gezamenlijke opdracht van het LVP en de VEEON. Het onderzoek omvat de gehele veerdienstsector: zowel utilitaire als recreatieve veren, zowel auto- als fiets- en voetveren, zowel snelle als langzame veren, zowel zoete als zoute veren, evenals aanvullende diensten voor personenvervoer over water zoals watertaxi’s. De onderzoeksresultaten zullen in het najaar gepresenteerd worden. 

 

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven