Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Onderzoek: in hoogte verstelbare stuurhuizen

Er komt nieuwe regelgeving voor in hoogte verstelbare stuurhuizen aan boord van binnenschepen. De aanleiding hiervoor zijn eerdere incidenten met dergelijke stuurhuizen. Gebleken is dat door installateurs niet altijd dezelfde kwaliteitsnormen worden gehanteerd. Het belangrijkste doel van de nieuwe regels is garantie van de personele veiligheid.

Wat zijn de gevolgen voor de bestaande vloot van de nieuwe regels?
EBU en ESO onderzoeken middels een enquête wat de gevolgen van de nieuwe regels zijn voor de bestaande vloot. Het is daarom belangrijk dat iedere ondernemer met een schip of schepen met een in hoogte verstelbaar stuurhuis de enquête invult! Let op: dit geldt niet alleen voor containerschepen, maar ook voor tankers of passagiersschepen met in hoogte verstelbare stuurhuizen.

Om als binnenvaartbedrijfsleven internationaal adequaat te kunnen reageren op de voorgestelde regels is niet alleen de kwantiteit, de hoeveelheid reacties, maar zeker ook de kwaliteit belangrijk. Het succes wordt mede bepaald door uw inbreng. We vragen dan ook aan u om de tijd nemen om de enquête in te vullen. 

De enquête begint hier: enquete.binnenvaart.nl/stuurhuis
 

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven