Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Koersen op gezond en veilig werken met de vernieuwde digitale RI&E

Als ondernemer kunt u als geen ander risico’s managen. Arbeidsrisico’s aanpakken gebeurt via een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel. En levert voordelen op: betrokken medewerkers bijvoorbeeld en structureel  succes. De grootste winst: gezond en veilig blijven werken!

Iedere 3 jaar moet de branche RI&E geactualiseerd en opnieuw erkend worden. Juni jl. heeft de binnenvaart opnieuw erkenning gekregen van het Steunpunt RI&E voor de geactualiseerde Branche RI&E Binnenscheepvaart. De digitale tool voor leden, met de Branche RI&E als basis, sluit nu weer aan op de nieuwe wetgeving. 

Voordelen digitale tool
Als lid van het CBRB kunt u met de digitale tool een RI&E maken. Deze tool selecteert met behulp van intakevragen alleen de relevante vragen voor uw type schip of schepen. Tijdens de inventarisatie (het beantwoorden van de vragen) ziet u welke knelpunten een licht, matig of hoog risico hebben. De tool maakt daarvan een Plan van Aanpak met suggesties voor verbeteringen. Maatregelen tegen veel voorkomende risico’s staan beschreven in de gratis toegankelijke arbocatalogus van onze branche.
 
De digitale tool helpt u om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen in te vullen. De tool is dynamisch, de persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen, bijvoorbeeld wanneer een actie is afgehandeld.
 
Voor bedrijven met minder dan 25 man personeel die de Branche RI&E gebruiken, geldt dat toetsing door een arbodeskundige niet meer nodig is.
 
Met een RI&E weet u welke risico’s u loopt en hoe u daarmee omgaat. Zo staat u aan het roer van een professionele onderneming. En blijft u op koers naar structureel succes. De grootste winst: veilig en gezond blijven werken!


Richtlijnen Vaarwegen 2020

Vervoer over water is belangrijk voor Nederland als transportland. Niet alleen vanuit economisch oogpunt. Het is ook een duurzaam alternatief voor het transport over de weg. Dit vergt moderne, betrouwbare en goed ontworpen vaarwegen. De ‘Richtlijnen Vaarwegen’ dragen daar stevig aan bij. Onlangs zijn de Richtlijnen Vaarwegen 2020 verschenen.

De Richtlijnen Vaarwegen bestaan sinds 1990 en bevatten voorschriften voor het verkeerskundig ontwerp van vaarwegen en het onderhoud ervan. Deze richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd op basis van de nieuwste kennis en inzichten. Zowel op het gebied van wetenschap en techniek als op het gebied van wetgeving. Recent is de nieuwste editie Richtlijnen Vaarwegen 2020 verschenen. Tot nu toe waren de richtlijnen met name bedoeld voor vaarwegen met weinig stroming. In de nieuwe richtlijnen zijn ook de rivieren toegevoegd. De Richtlijnen Vaarwegen 2020 gelden vanaf 31 juli 2020.

Het ontwerpen en inrichten van vaarwegen tot en met CEMT-klasse VIb moet volgens de Richtlijnen Vaarwegen. Hierin staat bijvoorbeeld hoe sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Door deze richtlijnen samen, uniform toe te passen, nemen efficiëntie en samenhang in het netwerk van vaarwegen in Nederland toe.Brancheorganisaties blij met uitspraak minister over Merwedebrug.


Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zegt in het AO MIRT van 25 juni dat de nieuw te bouwen Merwedebruggen geen verslechtering mogen brengen voor de scheepvaart. Brancheorganisaties Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij met deze uitspraak. Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin de partijen gezamenlijk optrekken voor een betere infrastructuur, heeft geruime tijd lobby gevoerd om te voorkomen dat de nieuwe Merwedebruggen lager zouden worden.

Het huidige ontwerp van de nieuwe Merwedebruggen voorziet in bruggen die 1,50m lager zijn dan de huidige brug en dit is nadelig voor de containerbinnenvaart en het wegverkeer. Een lagere brug zou een strop zijn voor de containerbinnenvaart die op het beneden rivierengebied met 5 en 6 hoog gestapelde containers pendelt tussen terminals in Rotterdam en het achterland. Ook voor het wegverkeer is een lagere brug een probleem. Uit een eerste analyse van de bedrijfstak blijkt dat de lagere brug straks 40 tot 45 keer per week open moet voor schepen die er nu onderdoor kunnen. Op een drukke snelweg als de A27 zal dit onnodig files veroorzaken.

Op het AO MIRT hebben de Kamerleden dhr. Stoffer van de SGP en mevr. Van der Graaf van de Christen Unie hun zorg hierover uitgesproken en de minsister om duidelijkheid gevraagd. De minister antwoordt op de vragen: “Ik ga mij sowieso houden aan internationale afspraken zoals wij die in CCR verband hebben ondertekend en dat betekent dat het voor de scheepvaart niet tot verslechtering mag leiden.”
 
Het Centraal Overleg Vaarwegen meent dat met deze uitspraak van de minister de oplossing voor dit probleem een stukje dichterbij is gekomen.Binnenvaart wil in aanmerking komen voor schadevergoeding door COVID-19

Het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, Koninlijke BLN-Schuttevaer en de Algemeene Schippers Vereeniging vragen middels een brief (incl. uitgebreide notitie) de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer om de vrachtvervoerstak van de binnenvaart in aanmerking te laten komen voor schadevergoeding door COVID-19. 
 
De economische en maatschappelijke gevolgen door het COVID-19 virus voor de binnenvaartsector zijn groot. Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de ladingstromen als gevolg van verminderde productie en afname van overslag in de zeehavens. De vrachtenmarkt is door de coronacrisis ernstig ontwricht en de vrachtprijzen zijn in een vrije val geraakt.  
Het kabinet ondersteunt ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke financiële regelingen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de SBI code van een sector op de lijst van getroffen sectoren te zijn opgenomen. Binnenvaart vrachtvaart, code 5040, is niet opgenomen in deze lijst en dat betekent dat getroffen ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door COVID-19 een fors deel van hun inkomsten kwijtraken. 
 
De gezamenlijke brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Algemeene Schippers Vereeniging spreken van rechtsongelijkheid wanneer de binnenvaart niet in de SBI-codelijst opgenomen wordt en vragen de staatssecretaris met klem de code alsnog toe te voegen aan de lijst van SBI codes van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade door COVID-19.     

Meer artikelen...

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven