Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Loontabel 1 januari 2020

Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken de voorbeeld loontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren. Op basis van de Consumenten Prijs Index wordt de voorbeeld loontabel per 1 januari 2020 met 1,03% verhoogd.
Ook het minimumloon wordt per 1 januari 2020 verhoogd naar € 1.653,60 bruto per maand.


Zie ook:Informatie voor werkgevers


Oproep aan scheepseigenaren: doe een beroep op de hardheidsclausule technische eisen!

Beste scheepseigenaar,

U heeft ongetwijfeld gehoord over de zorgen van een mogelijke ‘omgekeerde modal-shift’, het voortbestaan van de oudere bestaande vloot, in het bijzonder het ‘kleine schip’. Deze notitie is bedoeld om de mogelijkheden van een beroep op de hardheidsclausule te verduidelijken. Een beroep hierop is mogelijk wanneer voorschriften technisch moeilijk uitvoerbaar zijn op het schip en/of tot onevenredig hoge kosten leiden.

Probleem          
In het kort komt het erop neer dat bestaande schepen moeten voldoen aan technische voorschriften waarvan de overgangstermijnen aflopen. Wanneer schepen niet kunnen voldoen aan deze voorschriften, zou dit ertoe kunnen leiden dat deze schepen uit de markt verdwijnen.

Doel
In gezamenlijkheid willen de binnenvaartbrancheorganisaties ASV, CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals onder de aandacht brengen dat er wel degelijk wettelijke mogelijkheden bestaan om het kleine schip te behoeden voor een uitsterfconstructie.
 
Wettelijk kader 
De technische voorschriften voor binnenschepen staan in internationale regelgeving. Zowel de Rijnregelgeving als de Europese richtlijn verwijst naar ES-TRIN. Dit betekent dat de Nederlandse overheid binnen de mogelijkheden én beperkingen van deze internationale regels kan en moet handelen. De internationale regels bieden wettelijke mogelijkheden voor een ontheffing.
 
Verloop procedure 
Wanneer het voldoen aan technische voorschriften technisch moeilijk uitvoerbaar is en/of onevenredig hoge kosten met zich mee brengt, kan een beroep op de hardheidsclausule worden gedaan (artikel 2.20 lid 2 sub b ROSR of artikel 26 lid 1 Richtlijn (EU) 2016/1629).
 

Toekenning van een dergelijke aanvraag met een beroep op de hardheidsclausule resulteert in een ontheffing voor onbepaalde tijd voor het betreffende schip. De ontheffing wordt vermeld op het certificaat.
 
Een niet onbelangrijk secundair doel is dat door het indienen van vele beroepen op de hardheidsclausule internationaal meer bewustzijn ontstaat over de problematiek en daarmee draagvlak zou kunnen worden gecreëerd voor een structurele aanpak.


Het indienen van een verzoek voor een ontheffing is complex en het vraagt geduld.
Certificaten moeten doorlopend geldig zijn om aanspraak te kunnen maken op het recht van overgangsbepalingen. Om die reden is het belangrijk dat u op tijd begint. Voor een Rijncertificaat is dit minimaal 1 jaar vóór afloop van de geldigheidsdatum van het certificaat. Voor een Uniecertificaat is de doorlooptijd nog langer en minimaal 2,5 jaar. 
 

Actie scheepseigenaar:
  • Tijdig afspraak maken met een inspecteur van uw keuringsinstantie;
  • Samen met uw keuringsinstantie de situatie van uw schip m.b.t. de overgangsbepalingen beoordelen;
  • Indien nodig, samen met de inspecteur dit formulier invullen.

Na het indienen van de aanvraag zijn de vervolgacties binnen Nederland als volgt:
  • het doen van eventuele aanpassingen, indien die bij beoordeling door ILT worden gevraagd;
  • opnieuw beoordelen door de inspecteur of ILT;
  • het dossier met positief advies door ILT doorsturen naar het ministerie;
  • goedkeuring door het ministerie en indiening bij de CCR dan wel CESNI.
Het ministerie en de binnenvaartbrancheorganisaties begrijpen dat de huidige procedure voor u, als scheepseigenaar, belastend is en tijdige actie van u vraagt. De procedure duurt lang en de uitkomst is ongewis. Zij hadden het graag eenvoudiger en vooral sneller gezien, maar de Nederlandse overheid moet binnen de mogelijkheden én beperkingen van de internationale regels handelen. Zij vragen van u het indienen van een verzoek tot ontheffing te overwegen. De binnenvaartbranche kan de genoemde categorie schepen niet missen om te voldoen aan de wens van de regering om vervoer van de weg naar het water te verplaatsen.

Schroomschema's
Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de onderstaande documenten:

CBRB Algemene Ledenvergadering

Alleen voor leden van het CBRB

Op vrijdag 13 december 2019 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Aanmelden

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld (of afgemeld) voor de ALV, dan is dat mogelijk via deze link. Wij hopen alle leden te mogen verwelkomen, omdat een belangrijk onderwerp van deze vergadering is dat de directie en het bestuur de leden gaan bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerkingsverkenning met Koninklijke BLN-Schuttevaer


Ook geven de secretarissen een korte terugblik op de belangrijkste werkzaamheden, resultaten en aandachtspunten van het afgelopen jaar en worden de financiële stukken gepresenteerd.


Het programma

  • 15:00 uur Inloop
  • 15:30 uur Start Algemene Ledenvergadering
  • Aansluitend is er een borrel 

Locatie en bereikbaarheid

De vergadering vindt plaats in de Gerard Kerkum Boardroom van Stadion Feyenoord De Kuip, deze bevindt zich aan de zijde van het Maasgebouw. (Let op! De Boardroom bevindt zich aan de andere zijde van het stadion, dan waar de ALV van 2018 heeft plaatsgevonden).

Parkeren is gratis mogelijk op P2, P3 of P4. Ook met het openbaar vervoer is De Kuip gemakkelijk te bereiken. Klik hier voor meer informatie over de bereikbaarheid. Voor meer vragen kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Week van de werkstress

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in evenzoveel symptomen. Maar u kunt als werkgever en werknemer gelukkig ook veel doen om te voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Praat met elkaar, wat drijft uw medewerkers, wat willen zij leren? Hoe kunt u samen het werkplezier vergroten en werkstress en uitval voorkomen. Meer informatie is terug te vinden op de website van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Branche RI&E

Wilt u als werkgever meer structureel inzicht in de werkstress op uw schip, dan kunt u de RI&E gebruiken. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie brengt u de risico’s in de eigen werkomgeving in kaart. Als sector hebben wij een branche RI&E gemaakt. Voor leden van het CBRB hebben wij een digitaal hulpmiddel voor het invullen van de RI&E ontwikkeld. Deze is achter de leden login te vinden. 

Nieuwe functie
Wij hebben aan de branche RI&E een geavanceerde functie toegevoegd; dupliceer schip. Deze optie is van toepassing voor bedrijven waarbij binnen dezelfde werkgever meerdere schepen in de vloot en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden vallen. Door deze optie toe te passen wordt eerst één schip aangemaakt en alle arbozorggegevens die uniform voor het gehele bedrijf zijn vastgelegd bij het ‘voorbeeldschip’. Let op dat deze functie alleen werkt binnen de intake voor schepen van hetzelfde type. Vul voor het voorbeeldschip de eerste 108 vragen in over “Organisatie van de arbeid”. Dit zijn de vragen die vanuit uniform arbobeleid van het bedrijf naar voren komen en dus niet scheepsspecifiek zijn. Voor de resterende schepen scheelt dat weer werk.

 

Meer artikelen...

Ga naar boven