Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Aflossen bij Zeeland Refinery weer toegestaan onder voorwaarden

Bijgaande willen wij u informeren over de mogelijkheden om af te lossen wanneer u langszij steigers ligt of kan komen te liggen van Zeeland Refinery (“ZR”), het voormalige Total-Vlissingen.
Begin 2016 ontvingen wij een brief met de aankondiging van ZR dat aflossen van scheepspersoneel langzij de steigers van ZR niet meer is toegestaan, vanwege het feit dat er regelmatig werd geconstateerd dat bemanningsleden de terminalregels niet respecteerden, voornamelijk in de PBM-sfeer.

Hierop hebben de brancheverenigingen de koppen bij elkaar gestoken en eerst een brief verzonden aan de directie van ZR met het verzoek dit bespreekbaar te maken in plaats van eenzijdig een verbod af te kondigen.

Op 12 juli 2016 heeft een overleg plaats gevonden bij ZR met hun directie en vertegenwoordigers van de brancheverenigingen.  ZR gaf aan dat zij een Risico Analyse hadden uitgevoerd rondom aflossen en er te veel risico’s aanwezig blijven. Hierop heeft het varend bedrijfsleven geanticipeerd. Naast een inhoudelijke verduidelijking van de bereidwilligheid van de sector om de huisregels te willen respecteren maar aan te dringen op een opening om aflossen mogelijk te blijven maken, is er afgesproken om een proefaflossing te houden en deze te evalueren.

Interstream Barging BV is bereid gevonden om medewerking te verlenen aan de proefaflossing, waarna CBRB/BLN hebben voorgesteld na het gesprek om een procedure op te stellen onder welke voorwaarden veilig afgelost kan worden.

Deze procedure is besproken en akkoord bevonden door ZR, voor de binnentankschepen betekent dit dat, mits de voorwaarden worden gehanteerd er vanaf 1 april 2017 weer afgelost mag worden bij ZR.

De procedure is beschikbaar in het Nederlands en is door BLN/CBRB ook vertaald in het Duits en Engels:

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven