CBRB

De leden van het CBRB zijn vertegenwoordigd in alle belangrijke deelsectoren van de binnenvaart, zowel op het niveau van de vervoerder als dat van vervoersorganisator. De aangesloten leden zijn actief in diverse deelmarkten: containers, droge bulk, duwvaart, passagiersvaart, Ro-Ro, sleepvaart en bijzonder transport, tankvaart en veerdiensten. Ook kent het CBRB een omvangrijk netwerk van geassocieerde leden die betrokken zijn bij de bedrijfstak binnenvaart.

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.

Algemene informatie CBRB

Meldt u direct aan voor een lidmaatschap... 
Of bel het CBRB voor meer informatie of een afspraak: (Tel.) 010 - 798 98 00

UW BELANG ...
Wat is eigenlijk uw belang?

UW INFORMATIE ...
Heeft u voldoende informatie?

UW INVLOED ...
Kunt u invloed uitoefenen?

 Als verantwoordelijke voor een onderneming staat u wellicht niet dagelijks bij dit soort vragen stil. Toch gaat het vaak om - individuele en collectieve - belangen die voor het wel en wee van uw onderneming doorslaggevend kunnen zijn.

Wij zijn een organisatie die de onderneming en de ondernemer ondersteunt. U hoeft daardoor niet voortdurend alle ontwikkelingen in de gaten te houden, maar kunt zich richten op het belangrijkste: het ondernemen.


Door de brede basis van het CBRB met haar ledengroepen, kan gezorgd worden voor een professioneel secretariaat met deskundige secretarissen uit diverse vakgebieden met veel kennis van en hart voor de binnenvaart. Zo hebben bijna alle secretarissen een binnenvaart- of scheepvaartachtergrond. Het CBRB telt momenteel 15 vol- en deeltijdmedewerkers.


Het CBRB behartigt uw belangen op veel gebieden en u kunt er zeker van zijn dat wij alle ontwikkelingen op de voet volgen, initiatieven ontplooien en opkomen voor uw belangen waar dat nodig is.


Wij zijn in nationale en internationale organisaties vertegenwoordigd: de inbreng van het CBRB in de Europese Binnenvaart Unie (EBU) is onmisbaar voor alles wat zich in en rond Brussel en Straatsburg afspeelt.

 

Waarom lid worden?

  • Wij bieden een breed georienteerde belangenbehartiging, waarbij ook de specifieke belangen van uw bedrijf worden gerespecteerd.
  • We houden u op allerlei manieren op de hoogte van onze activiteiten en de ontwikkelingen in de branche. Op bepaalde informatie, zoals de gasolieprijs, de ADN-regelgeving of het arbeidsvoorwaardenoverleg, kunt u zich abonneren. Regelmatig organiseren wij ook themabijeenkomsten over actuele vraagstukken.
  • U kunt gebruik maken van onze diensten op het gebied van werkgeversbelangen, nautisch-technische of juridische zaken en van onze helpdesk.
  • U krijgt zeggenschap over de wijze waarop het CBRB met belangrijke onderwerpen omgaat. U kunt bijvoorbeeld in uw ledengroep onderwerpen aan de orde stellen, deelnemen aan commissies, werkgroepen en met andere ondernemers van gedachten wisselen en contacten onderhouden.
     

Meldt u aan voor een lidmaatschap...  
Of bel het CBRB voor meer informatie of een afspraak: 010 - 798 98 00


Ga naar boven