Economie

Voor een breed geschakeerde en regionaal sterk gespreide sector als die van de binnenvaart, is het van groot belang over adequate marktinformatie te kunnen beschikken. Deze bestaat naast de kerngegevens van de sector ook uit meer gedetailleerde aanwijzingen omtrent de segmentering van de markt en de onderscheiden conjunctuur bij de verschillende afnemers (industrieën, handel) van de diensten van de binnenvaart. De ontwikkeling van de vloot, de capaciteitsbenutting en de ontwikkeling van kosten en opbrengsten nemen een belangrijke plaats in. In een situatie, waarin de globale vraag-aanbod-verhouding in de hoofdsectoren van de binnenvaart nog geruime tijd de nodige aandacht zal vergen, is het van belang ook het reliëf van de binnenvaart in beeld te brengen. Voor het ontsluiten van nieuwe marktniches en het ontwikkelen van nieuwe vervoersdiensten is dit van groot belang.


Jan Vogelaar

Jan Vogelaar
Secretaris


Contact:Dossiers in beheer:

Ledengroepen: Takenpakket:
  • Juridische Zaken


Ga naar boven