StartCoronavirusOverzicht steunmaatregelen overheid

Overzicht steunmaatregelen overheid

Dossier CoronavirusOverzicht steunmaatregelen overheidQ en A

De COVID-19 pandemie bepaalt in hoge mate ons dagelijkse leven. De impact is voor veel ondernemers enorm. Vanwege de grote behoefte aan duidelijkheid over het pakket steunmaatregelen van de Nederlandse overheid, heeft het CBRB een aantal zaken voor u uitgezocht en samengevat. Indien het nodig is voor uw bedrijfsvoering kunt u anticiperen op de diverse mogelijkheden die geopend zijn of worden. Uiteraard zal het CBRB adequaat reageren op mogelijke wijzigingen en u daarover informeren.Verlengde TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)

Regeling: Verlengde TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)
Hoogte: Max € 90.000 per 3 maanden
Duur: 3x3 maanden, periode 1 juni t/m 31 augustus 
Voorwaarden: Ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. de TVL. Belangrijk te weten is dat de 3 perioden afzonderlijk moeten worden aangevraagd.
Periode van aanvraag: 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De eerste periode/drie maanden kan tot 29 januari worden aangevraagd. 
Uitvoerder: RVO
 

Laatst bijgewerkt op vrijdag 04 september 2020 13:10

Lees meer...

NOW 3.0: (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Regeling: NOW 3 (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
Hoogte: Vergoedingspercentage wordt afgebouwd van max 80%, naar max 70% naar max 60% van de loonsom (afhankelijk van de terugval in omzet)
Duur: 3x3 maanden, tot en met 30 juni 2021
Voorwaarden: ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. NOW 2.0
Periode van aanvraag: Streven is eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november te openen. Iedere 3 maanden is een nieuwe aanvraag nodig
Uitvoerder: UWV (088-8982004)
Wachttijd 1e voorschot: 2 tot 4 weken

Laatst bijgewerkt op vrijdag 04 september 2020 12:43

Lees meer...

TOZO 3.0: verlengde TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)

Regeling: Verlengde TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)
Hoogte: Levensonderhoud: aanvullende uitkering tot sociaal minimum
(hoeft niet te worden terugbetaald)
Lening voor bedrijfskapitaal: Max. € 10.157 (tegen 2% rente)
Duur: Verlengd tot en met eind juni 2021
Voorwaarden: Ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. TOZO 2.0
Periode van aanvraag: TOZO 2.0 kunt u tot en met 30 september aanvragen
TOZO 3.0 kunt u vanaf 1 oktober 2020 aanvragen
Uitvoerder: woongemeente waar men staat ingeschreven

Laatst bijgewerkt op vrijdag 04 september 2020 12:35

Lees meer...

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)

Regeling: TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)
Hoogte: Max € 20.000
Duur: 3 maanden, periode 1 juni t/m 31 augustus 
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: ± half juni 2020
Uitvoerder: RVO
 

Laatst bijgewerkt op maandag 25 mei 2020 17:59

Lees meer...

NOW 2.0: (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Regeling: Verlengde NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
Hoogte: Max. 90% van de loonsom (afhankelijk van de terugval in omzet)
Duur: 3 maanden
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: 6 juni 2020 t/m 31 augustus
Uitvoerder: UWV (088-8982004)
Wachttijd 1e voorschot: 2 tot 4 weken

Laatst bijgewerkt op dinsdag 26 mei 2020 14:44

Lees meer...

TOZO 2.0: verlengde TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)

Regeling: Verlengde TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)
Hoogte: Levensonderhoud: aanvullende uitkering tot sociaal minimum
(hoeft niet te worden terugbetaald)
Lening voor bedrijfskapitaal: Max. € 10.157 (tegen 2% rente)
Duur: Levensonderhoud: max. 3 maanden, vooralsnog tot eind augustus
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: vanaf 1 juni 2020 – 1 september 2020
Uitvoerder: woongemeente waar men staat ingeschreven

Laatst bijgewerkt op dinsdag 26 mei 2020 14:24

Lees meer...

Verlengde regeling bijzonder uitstel van betaling en verlaging boetes belastingen

Regeling: Bijzonder uitstel van betaling en verlaging boetes belastingen
Hoogte: -
Soort belastingen: Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Omzetbelasting (OB) en Loonheffing Belasting (LB)
Duur: uitstel van 3 mnd tot 1 september 2020
Voorwaarden: voor periode van 3 maanden: geen
periode > 3 maanden: o.b.v. aanvullende informatie en verklaring dat  geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd, of eigen aandelen worden ingekocht.
Periode van aanvraag: na aangifte en vóór aanslag
Uitvoerder: belastingdienst
 

Laatst bijgewerkt op dinsdag 26 mei 2020 11:30

Lees meer...

Ondersteunende belastingmaatregelen

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt, zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Zodra de maatregelen uitgewerkt zijn, zal het CBRB hierover weer een update plaatsen.

Laatst bijgewerkt op donderdag 07 mei 2020 12:11

Lees meer...

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Regeling: TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
Hoogte: € 4.000
Duur: éénmalig    
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: 27 maart jl. – 26 juni 2020
Uitvoerder: RVO

Laatst bijgewerkt op woensdag 15 april 2020 14:09

Lees meer...

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Regeling: NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
Hoogte: Max. 90% van de loonsom (afhankelijk van de terugval in omzet)
Duur: 3 maanden (+ mogelijk verlenging met nog eens 3 mnd)
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: 6 april 2020 vanaf 9:00 uur tot 5 juni 2020
Uitvoerder: UWV (088-8982004)
Wachttijd 1e voorschot: 2 tot 4 weken

 

Laatst bijgewerkt op dinsdag 26 mei 2020 11:13

Lees meer...

TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)

Regeling: TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)
Hoogte: Levensonderhoud: aanvullende uitkering tot sociaal minimum
(hoeft niet te worden terugbetaald)
Lening voor bedrijfskapitaal: Max. € 10.157 (tegen 2% rente)
Duur: Levensonderhoud: max. 3 maanden, vooralsnog tot 1 juni
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: vanaf 27 maart jl. – 1 juni 2020
Uitvoerder: woongemeente waar men staat ingeschreven

 

Laatst bijgewerkt op zondag 05 april 2020 12:44

Lees meer...

Bijzonder uitstel van betaling en verlaging boetes belastingen

Regeling: Bijzonder uitstel van betaling en verlaging boetes belastingen
Hoogte: -
Soort belastingen: Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Omzetbelasting (OB) en Loonheffing Belasting (LB)
Duur: uitstel van 3 mnd
Voorwaarden: voor periode van 3 maanden: geen
periode > 3 maanden: o.b.v. aanvullende informatie
Periode van aanvraag: na aangifte en vóór aanslag
Uitvoerder: belastingdienst

 

Laatst bijgewerkt op vrijdag 03 april 2020 09:33

Lees meer...

GO-regeling (Garantie Ondernemers financiering)

Regeling: GO-regeling (Garantie Ondernemers financiering)
Hoogte: minimaal 1,5 miljoen – max 150 miljoen (tijdelijk)
Duur: maximale looptijd van 8 jaar
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: nu tot 31 mei 2020
Uitvoerder: geaccrediteerde financiers


Laatst bijgewerkt op donderdag 09 april 2020 17:24

Lees meer...

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Regeling: Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Hoogte: tot € 250.000
Duur: 6 maanden uitstel van aflossing
Voorwaarden: ja (klant bij Qredits)
kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet a.g.v. de Corona crisis
Periode van aanvraag: nu – tot eind mei 2020
Uitvoerder: Qredits

Laatst bijgewerkt op woensdag 01 april 2020 14:59

Lees meer...

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Andere maatregelen overheid

Regeling: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Hoogte: max 1,5 miljoen
Duur: max 8 kwartalen
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: 16 maart 2020 – 30 juni 2022    
Uitvoerder: geaccrediteerde financiers


Laatst bijgewerkt op donderdag 09 april 2020 17:26

Lees meer...

Klein Krediet Corona (KKC) regeling

Andere maatregelen overheid

Regeling: Klein Krediet Corona (KKC) regeling
Hoogte: Van € 10.000 - € 50.000
Duur: max 5 jaar
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: In afwachting van goedkeuring
Uitvoerder: geaccrediteerde financiers
 

Laatst bijgewerkt op dinsdag 26 mei 2020 14:15

Lees meer...

Corona Overbruggingslening (COL)

Andere maatregelen overheid

Regeling: Corona Overbruggingslening (COL)
Hoogte: Van € 50.000 - € 2.000.000
Duur: 3 jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: Vanaf 29 april 2020
Uitvoerder: Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)
 

Laatst bijgewerkt op dinsdag 26 mei 2020 14:21

Lees meer...

Uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen

Overzicht steunmaatregelen Rotterdam

Regeling: Uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen
Hoogte:  
Duur: 3 maanden 
Voorwaarden: automatisch, geen actie vereist

 

Laatst bijgewerkt op woensdag 01 april 2020 15:01

Opschorten BIZ-belasting

Overzicht steunmaatregelen Rotterdam

Regeling: opschorten BIZ-belasting
Hoogte:  
Duur: voorlopige opschorting
Voorwaarden: automatisch, geen actie vereist

   


Laatst bijgewerkt op woensdag 01 april 2020 14:57

Disclaimer

Het CBRB spant zich in om u te voorzien van informatie die behulpzaam kan zijn bij uw bedrijfsvoering. Een aantal regelingen is onder “stoom en kokend water” tot stand gebracht en hebben mogelijk verdere aanpassing nodig om in alle gevallen effectief en werkbaar te zijn. Houdt u hier a.u.b. rekening mee en vergewist u zich zelf ook van de actuele stand van zaken. Aan de verstrekte informatie door het CBRB kunnen geen rechten worden ontleend.  
 

Laatst bijgewerkt op woensdag 01 april 2020 13:00

Ga naar boven