Zoeken
...  TASCS-onderzoek: opmaat voor modernisering van de bemanningseisen Informatiebijeenkomst herziene Havenverordening ...
20 december 2018
... papierarm varen gepresenteerd: belangrijke mijlpaal bereikt! Modernisering bemanningseisen: rusten tijdens de vaart in A1 en A2 Mobiliteitsalliantie: ...
11 oktober 2018
... BTW-tarief van 6 naar 9% definitief Modernisering bemanningseisen Ontwerpbesluit stremmingen sluizen Rijn en Grand Canal ...
04 oktober 2018
...  Arbeidstijdenrichtlijn Modernisering bemanningseisen Verbod ...
08 maart 2017
...  Modernisering bemanningseisen - Europees onderzoek naar de taakbelasting van bemanningsleden ADN 2017 - nu al te bestellen ...
22 februari 2017
... van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT Beweegbare deel Suurhoffbrug buiten gebruik Modernisering bemanningseisen ...
21 februari 2017
... wettelijk kader Modernisering bemanningseisen Good Navigation Status Europese ...
04 oktober 2016
... het noorden van Nederland op een vast traject, met meer mensen dan nodig.  Het wordt eens tijd om deze ‘historische bemanningseisen te herzien en hierbij rekening te houden met de moderne zaken ...
26 april 2016
... afwijkingen gaan over voorschriften ten aanzien van vaartijden, bemanningseisen, radarexamens en technische eisen.  Wel moet aan een aantal minimum eisen worden voldaan. Deze staan in deze (vervallen) ...
17 maart 2016
Modernisering bemanningseisen: CCR vraagt sociale partners om wijzigingsvoorstellen Strategisch overleg met IL&T Oneigenlijke passagiersvaart Noodzaak evaluatie en monitoring ...
09 december 2015
Praktijktest op een simulator of aan boord CCR-werkgroepvergadering over bemanningseisen en praktijktests Typegoedkeuringen boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen Nog ...
15 september 2015
Multilaterale Overeenkomsten intactstabiliteit tankvaart ondertekend Modernisering bemanningseisen: sociale partners reageren op vragen CCR Nieuwe procedure communicatie VTS Rotterdamse ...
05 augustus 2015
Rotterdam, 2 juni 2015   Modernisering van de bemanningseisen voor de binnenvaart is hard nodig. Dat constateerde Brigit Gijsbers, directeur Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur ...
02 juni 2015
Themabijeenkomst Modernisering bemanningseisen Invoering weegverplichting containers: stand van zaken Einde van Besluit Laad- en lostijden! Rondetafelbijeenkomst Tweede Kamer ...
22 mei 2015
... van de bemanningseisen. Al vele jaren komt er vanuit de praktijk veel kritiek op het huidige stelsel van bemanningseisen. Modernisering van de huidige regels voor de vaartijd van schepen en de samenstelling ...
13 mei 2015
... worden opgelost, de regelgeving rondom duurzaamheid moet beter aansluiten bij de binnenvaartpraktijk en de bemanningseisen moeten herzien worden.   Aansluitend aan de 85e Algemene Ledenvergadering ...
03 december 2014
... voor veerdiensten Verantwoordelijkheid bij het stackeren van containers Ronde tafel modernisering bemanningseisen Bezwaren tegen Mindestlohngesetz Bureau Voorlichting Binnenvaart ...
02 oktober 2014
De huidige bemanningseisen zijn ‘niet meer van deze tijd’; zij zijn gedateerd, bieden onvoldoende flexibiliteit en stimuleren niet om te innoveren.  Dat zijn de belangrijkste conclusies ...
28 mei 2014
De huidige bemanningseisen zijn ‘niet meer van deze tijd’; zij zijn gedateerd, bieden onvoldoende flexibiliteit en stimuleren niet om te innoveren.  Dat zijn de belangrijkste conclusies ...
28 mei 2014
...  Containergewichten: weegverplichting stap dichterbij Bemanningseisen zijn verouderd Consumentenprijsindex Afvalafgifte in binnenvaart PGS 33-2 met regels voor LNG-bunkerinstallaties ...
26 mei 2014
... Aalsmeer schort vergunningplicht voor rondvaartboten op Herziening voorschriften passagiersschepen -> INPUT VAN LEDEN GEVRAAGD! Modernisering bemanningseisen nog niet breed gedragen Praktijkproef ...
28 april 2014
Emissie-eisen nieuwe scheepsmotoren Ronde tafel over bemanningseisen Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake toepassing Wet Arbeid Vreemdelingen Green Award voor ms Shalom Inspectie ...
24 februari 2014
...  Aanwijzingsbesluit ligplaatsen buiten petroleumhavens Rotterdam Tweede tender MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)-regeling Logistiek Modernisering van de bemanningseisen ...
21 augustus 2013
... bemanningseisen waar al jaren over gesproken wordt met o.a. de European Transport workers Federation (ETF) en de intensivering van begeleiding van achterstandsgroepen.   Vergroening We zien ...
25 oktober 2012
... bemanningseisen. Inmiddels ligt er een conceptleidraad voor veren die minder dan 12 personen vervoeren. Door de relevante overheden wordt onderzocht of men het mogelijk en wenselijk vindt dat de centrale ...
06 juli 2012
... 5 gelden voor veerpoten uitsluitend de nationale voorschriften. Voor gewone veerponten, niet zijnde snelle veerponten, zijn dus géén expliciete bemanningseisen gesteld. Op grond van ...
20 december 2011
... gerepareerd. Ik neem u in dit artikel in vogelvlucht mee door de wijzigingsregeling.   Wensen bedrijfsleven: bemanningseisen en dispensatie bepaalde examenvakken vaarbewijzen Op ...
06 juni 2011
Ga naar boven