CBRB

De leden van het CBRB zijn vertegenwoordigd in alle belangrijke deelsectoren van de binnenvaart, zowel op het niveau van de vervoerder als dat van vervoersorganisator. De aangesloten leden zijn actief in diverse deelmarkten: containers, droge bulk, duwvaart, passagiersvaart, Ro-Ro, sleepvaart en bijzonder transport, tankvaart en veerdiensten. Ook kent het CBRB een omvangrijk netwerk van geassocieerde leden die betrokken zijn bij de bedrijfstak binnenvaart.

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.

Werkterrein

A. Vervoersbeleid
 • structuurbeleid
 • marktbeleid
 • stimulerings- en investeringsbeleid
 • vestigingsbeleid
 • concurrentievoorwaarden
 • overheidstoezicht
B. Sociaal beleid
 • arbeidsvoorwaardenbeleid
 • sociale regelgeving
 • beroepsonderwijs
 • bemanningsregelgeving
 • arbeidsomstandighedenbeleid
 • arbeidsregelgeving
 • welzijn
C. Juridische zaken
 • publiekrecht
 • europees recht
 • internationaal recht
 • privaatrecht
 • fiscaal recht
D. Techniek, Nautiek
 • technische reglementering
 • nautische reglementering
 • specifieke kennis /vaardigheden
 • certificering
E. Milieu
 • milieu regelgeving
 • vervoer gevaarlijke stoffen
 • afvalstoffen
 • preventie
 • certificering
F. Veiligheid
 • veiligheidsnormering en reglementering
 • vervoer gevaarlijke stoffen
 • ongevallen
 • certificering
G. Infrastructuur
 • nationaal
 • internationaal
H. Onderzoek en Ontwikkeling
 • technisch
 • technologisch
 • economisch
 • sociaal
 • infrastructuur
 • organisatorisch
 • logistiek

I. Externe voorlichting, PR en
Public Affairs

J. Kwaliteit
 • lading
 • schip
 • bemanning
 • organisatie
K. Individuele belangenbehartiging L. ICT
Ga naar boven