Opzeggen lidmaatschap

Einde lidmaatschap voor leden

Het beëindigen van het lidmaatschap voor leden geschiedt volgens artikel 4 van CBRB statuten.

Artikel 4
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid of het ophouden te bestaan van het lid/rechtspersoon;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
 4. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 

Einde lidmaatschap voor geassocieerde organisaties

Het lidmaatschap van geassocieerde organisaties kan aan het einde van een kalendermaand schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
De schriftelijke opzegging moet via de e-mail of post aan directie van het CBRB gericht worden (Vasteland 78, 3011 BN, Rotterdam / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 

Ga naar boven