Overleggroep Verenigde Zand- en Grindschippers

Wie zijn we?

De ondernemers in de zand- en grindvaart hebben met de Verenigde Zand- en Grindschippers binnen het CBRB een eigen overleggroep. De VZ & G heeft een eigen bestuur en houdt eigen ledenvergaderingen. Het gespecialiseerde vervoer van bouwstoffen is een onmisbare schakel voor de bouwwereld. De overleggroep VZ&G wil ondernemend, bewust en op de juiste wijze reageren op ontwikkelingen. Aandachtsgebieden voor de toekomst van het vervoer van bouwstoffen per binnenvaart liggen op economisch, sociaal, technisch logistiek vlak. VZ&G is binnen het CBRB onderdeel van de ledengroep Varende Ondernemers.


CBRB-visie

Het CBRB is dé organisatie voor ondernemers die op een professionele wijze hun bedrijf willen voeren. De centrale thema’s waar het CBRB zich mee bezig houdt zijn:
  • Ketenpositie
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Personeel
  • Marktinzicht

Rode draad van de CBRB-visie is de ketenpositie. Er is in de markt, zowel bij de klanten als bij de CBRB-leden, behoefte aan meer samenwerking in de logistieke keten. Netwerken tussen leden onderling, maar ook met andere ketenpartners, marktpartijen en verenigingen, worden maximaal benut en uitgebreid. Doelstelling is het signaleren en creëren van wederwijdse


Wat betekent dit voor de Verenigde Zand- en Grindschippers?

Vervoerders maken deel uit van vrijwel alle deelmarkten waar CBRB-leden in werken en zijn daarom van belang voor de vereniging. De centrale thema’s zijn stuk voor stuk belangrijk voor Varende Ondernemers.

Met als doel verdere professionalisering van vervoer per binnenvaart, wordt gewerkt aan een integratie van vervoerders in een aantal deelmarkten waarin CBRB-leden actief zijn. Deelmarkten zijn bijvoorbeeld: tankvaart, containervervoer, vervoer van droge lading en vervoer van bouwstoffen. Naast deze integratie tussen vervoerders en vervoersorganisatoren zal gewerkt worden aan krachtige netwerkplatform.

In het algemeen bestuur van het CBRB zijn de Varende Ondernemers vertegenwoordigd. Verder kent het CBRB diverse commissies en werkgroepen, die een breed scala aan onderwerpen behandelen. In deze commissies en werkgroepen wordt het CBRB-beleid voorbereid. Ook hierin zijn de Varende Ondernemers vertegenwoordigd. Door deze opzet is het gewaarborgd dat de belangen van de Varende Ondernemer door het CBRB deskundig wordt behartigd.
 
Ga naar boven