Geassocieerde organisaties

Naast het lidmaatschap voor vervoerders en vervoerorganisatoren biedt het CBRB de mogelijkheid om als geassocieerde organisatie tot de vereniging toe te treden. Dit lidmaatschap staat open voor bedrijven die binding hebben met de Nederlandse binnenvaart, zoals financiële instellingen, toeleverende en dienstverlenende bedrijven en verladers. Dit lidmaatschap-zonder-stemrecht heeft tot doel het binnenvaartnetwerk te verbreden en te versterken en daarmee de kennis binnen de sector beter beschikbaar te maken voor alle betrokken partijen Het lidmaatschap intensiveert het contact tussen geassocieerde organisaties en binnenvaartondernemers en vice versa.

Aangesloten organisaties

Voor meer informatie over het geassocieerde lidmaatschap kunt u contact opnemen met de onderstaande personen:


Féroz Kadirbaks

Féroz Kadirbaks
Contact:
Thomas Wermer

Thomas Wermer
Contact:
Ilonka Westdijk

Ilonka Westdijk
Contact:

Of neem contact op met een secretaris met een specialisme grenzend aan uw vakgebied.
Ga naar boven