Overleggroep Veerdiensten

Themabijeenkomst

Op donderdag 2 april 2015 organiseerden CBRB / LVP en VEEON een themabijeenkomst met als titel "Beter op weg over water, veerdiensten van nu". 
Wie zijn we?

Een groep van ongeveer 20 ondernemers in de verenbranche vormen een eigen overleggroep binnen het CBRB. De overleggroep is binnen het CBRB onderdeel van de ledengroep Personenvervoer. Deze bestaat uit ongeveer 65 ondernemers die actief zijn in alle segmenten van de passagiersvaart: de hotelcruisevaart, de dagpassagiersvaart (party- en rondvaartbedrijven) en veerdiensten. Bij elkaar exploiteren deze rederijen ruim 200 schepen, waarbij werk geboden wordt aan ongeveer 1700 FTE, en waarbij een jaarlijkse omzet van ruim € 110 miljoen gegenereerd wordt.

De ledengroep Personenvervoer is in het bestuur van het CBRB vertegenwoordigd. Het CBRB kent veel commissies en werkgroepen die een breed scala aan onderwerpen omvatten. In deze commissies en werkgroepen wordt het CBRB-beleid voorbereid. Ook hierin is de ledengroep Personenvervoer vertegenwoordigd.
 

Wat doen we?

De overleggroep Veerdiensten timmert stevig aan de weg en niet zonder succes. In 2011 hebben betrokken personen van het CBRB in samenwerking met de VEEON het Landelijk Verenplatform (LVP) opgericht. Het LVP heeft als doelstelling de behartiging van de collectieve belangen van de veerdiensten op alle relevante terreinen. Zij wil gaan fungeren als gesprekspartner voor overheden, waarbij zij haar kennis zal inzetten op die terreinen waar deze ontbreekt.

Nederland telt circa 220 veren. Het maatschappelijke belang van de veerdiensten gaat verder dan alleen verkeer en vervoer. Toeristisch gezien vormen de veren gewaardeerde schakels binnen de toeristisch recreatieve infrastructuur.

Het Landelijk Veren Platform geeft een aantal malen per jaar een Nieuwsbulletin uit, en heeft een eigen website www.landelijkverenplatform.nl. Op de website zijn ondermeer het beleidsplan, de doelstelling van het LVP en het sponsorplan te lezen.
Het LVP zal haar specifieke verenkennis inzetten om op de volgende terreinen resultaten te boeken:
  • Bedrijfseconomisch: investerings- en exploitatieproblematiek
  • Beleid en regelgeving: beïnvloeding van verkeer- en vervoerbeleid
  • Bedrijfsvoering: bemanningsvoorschriften en vereisten
  • Veiligheid: technische en nautische kwesties
  • Milieu en innovatie
  • Calamiteitenbestrijding op het water
Jan Vogelaar

Jan Vogelaar
Secretaris


Contact:Dossiers in beheer:

Ledengroepen: Takenpakket:
  • Juridische Zaken


Ga naar boven