Sociale Zaken

Arbeidsvoorwaarden

De CAO voor de Binnenscheepvaart bevat minimum-arbeidsvoorwaarden voor werknemers die als bemanningslid in dienst zijn. Met name bevat de cao ook een juridische basis voor de in de binnenvaart gebruikelijke werkroosters.
De laatste cao is tot stand gekomen voor het jaar 2013. Vooralsnog komt er geen nieuwe cao omdat de organisatiegraad van werkgevers te laag is om algemeen verbindend verklaring aan te vragen. Wel publiceert het CBRB nog halfjaarlijks nieuwe loontabellen, waarin de bedragen zijn aangepast aan de prijsstijging.
 

Pensioen

Deelname aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is verplicht voor werknemers die in de vrachtvaart werkzaam zijn. Werkgevers die in de vrachtvaart actief zijn moeten zich verplicht bij het fonds aansluiten; werkgevers in andere deelsectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen zich vrijwillig aansluiten. Alle informatie is te vinden op de website van het fonds (www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl).


Lijdia Pater - de Groot

Michiel Koning
Secretaris

Contact:

Dossiers in beheer:
Takenpakket:


Ga naar boven