Informatie voor werkgevers

Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart

Sociale partners in de Binnenscheepvaart (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer namens de werkgevers en Nautilus International en CNV Vakmensen namens de werknemers) hebben gezamenlijk Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart opgesteld. Het doel van de Model Arbeidsvoorwaarden is om het arbeidsrechtelijke raamwerk, dat is opgebouwd in het kader van de voormalige bedrijfstak-cao, in stand te houden. 
 
De werkzaamheden van bemanningsleden aan boord van binnenschepen hebben bijzondere kenmerken, die om specifieke afspraken vragen. De Model Arbeidsvoorwaarden kunnen als uitgangspunt voor individuele arbeidsovereenkomsten en ondernemings-cao’s. Voor leden van CBRB is een modeltekst voor een Ondernemings-cao opgesteld.

Bij de Model Arbeidsvoorwaarden en de Model Ondernemings-cao hoort ook een loontabel, die halfjaarlijks wordt aangepast aan de prijsstijging en als apart document wordt gepubliceerd. 
 

Pensioen

Deelname aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is verplicht voor werknemers die in de vrachtvaart werkzaam zijn. Werkgevers die in de vrachtvaart actief zijn moeten zich verplicht bij het fonds aansluiten; werkgevers in andere deelsectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen zich vrijwillig aansluiten. Alle informatie is te vinden op de website van het fonds (www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl).

 

Arbeidsmarkt

De strategische visie op de arbeidsmarkt ligt vast in: ‘Alle hens aan dek, een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.’ De sector zet in op voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. Gekeken wordt naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en wat er dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige) werknemers naar onze sector te trekken, kijken we ook naar het goed opleiden van deze mensen. We willen carrièremogelijkheden bieden. En om ze ook daadwerkelijk te behouden kijken we naar goed werkgeverschap. Meer over opleiden en onderwijs is terug te vinden op de ledensite.
 


Ingrid Blom-Meeusen

Ingrid Blom-Meeusen
Secretaris

Contact:

Dossiers in beheer:


Ga naar boven