Arbo-zaken

De Arbeidsomstandighedenwet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook heel specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel (verschillende) Arborisico’s zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de tankvaart grotendeels dezelfde algemene risico’s als droge ladingschepen, maar daarnaast eigen, specifieke aandachtspunten.
Door veranderde Arbowetgeving is voor de binnenvaart een ‘Arbocatalogus’ ontwikkeld waarin de meest belangrijke Arborisico’s zijn gebundeld.  

www.arbo-binnenvaart.nl

 
Michael Zevenbergen

Michael Zevenbergen
Secretaris

Contact:
Dossiers in beheer:
Takenpakket:


Lijdia Pater - de Groot

Michiel Koning
Secretaris

Contact:

Dossiers in beheer:
Takenpakket:


Ga naar boven