Binnenvaart Jaardiner 24 november 2017

 

De groene versnelling

Van harte nodigen wij u uit voor ons Binnenvaart Jaardiner. We hebben onze traditionele bijeenkomst aan het eind van het jaar als thema meegegeven: ’De groene versnelling’. Want tempo is vereist.
 
Essentieel is dat we als binnenvaartsector onze traditionele voorsprong als schoonste modaliteit behouden en verstevigen ten opzichte van weg en spoor. Feit is dat in deze laatstgenoemde sectoren het innovatietempo aanmerkelijk hoger ligt dan in de binnenvaart. Het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese NRMM Verordening en de nationale Energieagenda maken daarnaast een versnelling van het proces van verduurzaming noodzakelijk. De opgave waarvoor de binnenvaart richting 2050 staat: - de terugdringing van milieuschadelijke emissies (NOx en PM) én broeikasgassen (CO2)- vereist een structurele aanpak.
 
De zo hoog nodige transitie gaat echter niet vanzelf. Het is noodzakelijk dat marktpartijen  en overheid samen stappen zetten om te versnellen en de transitie naar een toekomstbestendige vervoersmodaliteit mogelijk te maken: schoon, veilig en concurrerend t.o.v. andere modaliteiten.
 
Met uw inbreng zetten we actief in op aanpassing van wet- en regelgeving, het opstellen van een transitiemodel en het bepalen van incentives. Daarnaast inventariseren we vele vergroeningstechnieken en delen we de kennis hierover. Een van onze belangrijke initiatieven is de  opzet van een Fonds Vergroening Binnenvaart ter ondersteuning van de transitie. Maar een financieringsfonds alleen is niet voldoende!

We staan nu voor een aantal cruciale vragen:
  • Is de urgentie voldoende doorgedrongen tot de sector en zijn we bereid en in staat snel genoeg te handelen?
  • Of leidt de huidige regelgeving tot het achterblijven van milieu- en klimaatprestaties?
  • Hoe beïnvloedt de onzekerheid over de kosten en baten van nieuwe technieken de besluitvorming over investeringen?
  • Komen er meerdere stimulerende maatregelen, naast een fonds, om de gewenste versnelling van de vergroening te bereiken?
  • Doen de verladers voldoende mee?
Onze sprekers, Mark Frequin (directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Pieter van Tongeren (director Outbound Logistics Supplychain bij Tata Steel) nemen u tijdens ons jaardiner mee in deze vraagstukken.
 
Wij inspireren en verwelkomen u graag tijdens ons Jaardiner op 24 november in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk.


Via onderstaand formulier kunt u zich registreren:

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Vereiste informatie.
Bent u lid van het CBRB? *
Ja, ik ben lid
Nee, ik ben extern genodigd
U kunt hier aangeven of u aanwezig kunt zijn:
Alleen de Besloten CBRB ledenvergadering
Alleen het Binnenvaartjaardiner
Bij beiden aanwezig
Ik ben helaas verhinderd
Hier kunt u uw menukeuze kenbaar maken:
Vlees-menu (A)
Vis-menu (B)
Vegetarisch-menu (C)
Organisatie / bedrijfsnaam:
Aanhef: *
Dhr.
Mw.
Voorletter(s) deelnemer: *
Evt. tussenvoegsels:
Achternaam deelnemer: *
Telefoonnummer:
E-mailadres: *
U ontvangt een bevestiging op het scherm dat de informatie succesvol is verzonden en een bevestiging van ontvangst op het opgegeven e-mailadres.
Indien u geen bevestigingen ontvangt controleer dan uw spamfolder, u kunt een typefout hebben gemaakt in het e-mailadres of er is iets misgegaan met het aanmelden/verzenden. Probeer het eventueel opnieuw of bel het secretariaat van het CBRB op tel.: 010 - 798 98 00

Druk na het invullen op de Verzenden-knop

Binnenvaart Jaardiner

24 november 2017


De groene versnelling Programma:
  • Inloop 18.00 – 19.00 uur
  • Diner  19.00 – 21.30 uur
 
Locatie: 
Van der Valk Hotel,
zaal Rio Grande,
Krommeweg 1,
2988 CB Ridderkerk


Feedback en Contact:
Ga naar boven