Gevaarlijke stoffen

Themabijeenkomst ADN 2017 op 22 september j.l. (meer informatie...)

De binnenvaart vervoert jaarlijks ongeveer 67 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen. Hiermee neemt zij ruim 80 procent van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor haar rekening. Het gaat meestal om brandbare vloeistoffen en chemicaliën. Ook afvalstoffen, gevaarlijke stoffen in containers  en in bulk worden door de binnenvaart vervoerd.

Het is buitengewoon belangrijk dat er veilige en werkbare regelgeving is. Het CBRB speelt, zowel nationaal als internationaal, een actieve rol op dit dossier.
 

Gevaarlijke stoffen - Wet- en regelgeving

In Nederland is het vervoer van gevaarlijke stoffen geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en in de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG). Het ADN, gebaseerd op een internationaal verdrag, is de eerste bijlage bij de VBG en daarmee geïmplementeerd in de nationale wet en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart.
Het ADN-Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren heeft meerdere doelen. Naast vergroting van de veiligheid en bescherming van het milieu, is het ook de bedoeling dat de handel en het vervoer mogelijk wordt gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door eisen te standaardiseren. In Nederland moet regelgeving als het ADN duidelijk, uitvoerbaar, controleerbaar en effectief zijn. Het ADN is complexe regelgeving. Regelmatig zijn er discussies over hoe deze regels moeten worden geïnterpreteerd.
Het ADN wordt internationaal vastgesteld en wordt elke twee jaar gewijzigd. Op deze manier kunnen incidentonderzoeken, nieuwe inzichten en praktijkproblemen worden meegenomen in nieuwe versies.

Het CBRB speelt niet alleen een actieve rol in de totstandkoming van regelgeving gevaarlijke stoffen. Er worden ook regelmatig thematische bijeenkomsten over het vervoer van gevaarlijke stoffen georganiseerd. 
 

ADN 2015 met 15% korting voor CBRB-leden

In de week van 18 mei verschijnt bij Sdu de uitgave ADN 2015. Als lid van het CBRB kunt u deze uitgave met vijftien procent korting aanschaffen. Via het CBRB-extranet kunt u nu al bestellen, zodat de uitgave direct na verschijning aan u geleverd wordt.
In deze editie zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de wetgeving (2013) gemarkeerd. Verder is deze uitgave nu op A4-formaat.

ADN 2015 bevat:
  • Het volledige ADN 2015
  • VBG – Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
  • WVGS – Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  • BVGS – Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.

Michael Zevenbergen

Michael Zevenbergen
Secretaris

Contact:
Dossiers in beheer:
Takenpakket:


Ga naar boven